Kütlenin Korunumu Kanunu


Kütlenin Korunumu Kanunu
Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış. Daha sonra fanusu içindekilerle birlikte ısıtmış ,ısınan kalayın beyaz bir toz haline ( Sn O )dönüştüğünü gözlemlemiştir. Oluşan beyaz tozu ve fanusu tekrar tarttığında başlangıçta belirlediği kütle ile eşit olduğunu gözlemlemiştir.

Benzer deneylerle aynı sonuca ulaşmıştır. Oluşan beyaz tozu (Kalay oksit ) benzer yolla ısıttığında ise başlangıçta fanusa koyduğu Kalayın kütlesin eşit kütlede kalay elde ettiğini gözlüyor ve kendisini unutulmaz yapan şu sonuca varıyor.“
Madde yoktan var edilemediği gibi, vardan da yok edilemez. Sadece birinden ötekine dönüşebilir”
Bu ifadesi "Kütlenin Korunumu Yasası" diye bilinir

Bu günkü ifadesi ile;
Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

Kütlenin Korunumu Kanunu
1. Erime,donma,buharlaşma,yoğunlaşma gibi hal değişimleri ile çözünme gibi fiziksel olaylarda da korunur.

2. Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı, elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.ÖRNEK;
Bir parça magnezyumun tümü 98 gr sülfürik asit ile tepkimeye giriyor. Oluşan magnezyum sülfatın kütlesi 120 gr ve açığa çıkan hidrojenin kütlesi ise 2 gr olduğuna göre kullanılan magnezyum kaç gramdır.

Magnezyumun kütlesi + Sülfürik Asidin kütlesi = Magnezyumun sülfatın kütlesi + Hidrojenin kütlesi
? + 98 = 120gr + 2gr

Kütlenin korunumu kanununa göre;
Magnezyumun kütlesi + 98 = 120 + 2
Magnezyumun kütlesi = 24 gr dır.


ÖRNEK;
40 ml Kükürt di oksit gazının 32 gr oksijenle tepkimesinden 160 gr Kükürt tri oksit oluştuğuna göre Kükürt di oksitin aynı koşullarda öz kütlesi nedir?
 
Kükürt di oksit gazı kütlesi + oksijen gazı kütlesi = ? + 32 gr
Kükürt di oksit gazı kütlesi + 32 = 160
Kükürt di oksit gazı kütlesi = 128 gr

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi = m / V
Kükürt di oksit gazı öz kütlesi = 128 gr / 40mlt
Kükürt di oksit gazı öz kütlesi = 3.2 gr / mlt


ÖRNEK;
Kükürt tri oksit gazı kütlesi = 160 gr
Saf olmayan 8 gr magnezyum 14,6 gr hidroklorik asitle reaksiyondan 19 gr magnezyum klorür ile 0,4 gr hidrojen gazı oluşuyor. Magnezyumun yüzde kaçı reaksiyona girmiştir?

Mg’mun kütlesi + Hidroklorik Asidin kütlesi = Mg’mun klorürün kütlesi + Hidrojen gazının kütlesi
? + 14,6 gr =  19 gr + 0,4 gr

Kütlenin korunumu kanununa göre;
Magnezyumun kütlesi + 14,6 = 19 + 0,4
Magnezyumun kütlesi = 4,8 gr’dır

8 gr Magnezyumdan kimyasal reaksiyona giren magnezyum kütlesi 4,8 gr dır

100 gr Magnezyumdan kaç gr magnezyum reaksiyona girer?

8 gr       →   4,8 gr
100       →   ?

? = (100 x 4,8) / 8

? = % 60 ’ reaksiyona girmiştir.

Admin

Taglar: KütleninKorunumuKanunu

Kimya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.

Katlı Oranlar Kanunu

“iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

Organik Kimya Ders Notları

Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde EnerjiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin