YKS 2018 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler


Tablo 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları

  Lise Meslek Lisesi Toplam
Tercih Yapma Hakkı Olanlar 1.069.953 679.191 1.749.144
Tercih Yapanlar 715.058 491.753 1.206.811


Tablo 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları

  Lisans Önlisans Toplam
Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 384.448 326.341 58.107 279.231 257.235 21.996 663.679 583.576 80.103
Vakıf Üniversiteleri 85.722 62.191 23.531 70.785 56.377 14.408 156.507 118.568 37.939
K.K.T.C.
Üniversiteleri
13.038 5.833 7.205 4.763 2.345 2.418 17.801 8.178 9.623
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.423 580 843 80 80 0 1.503 660 843
Toplam 484.631 394.945 89.686 354.859 316.037 38.822 839.490 710.982 128.508


Tablo 3. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

  YKS’ye Başvuran Aday Sayısı Yerleşen
Lisans Önlisans A.Ö.F. Toplam
Son Sınıf Düzeyinde 954.353 180.069 112.061 17.453 309.583
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 791.929 155.627 135.923 60.924 352.474
Daha Önce Yerleşmiş 397.614 29.857 40.681 35.861 106.399
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş 191.644 26.168 21.895 21.585 69.648
Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş 45.872 3.224 5.477 10.435 19.136
Toplam 2.381.412 394.945 316.037 146.258 857.240


Tablo 4. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Okul Türü YKS’ye
Başvuran Aday Sayısı
Yerleşen
Lisans Önlisans A.Ö.F. Toplam
Lise 423.271 37.984 48.147 54.731 140.862
Lise (Yabancı Dil
Ağırlıklı)
8.595 1.580 952 977 3.509
Özel Lise 158.135 49.701 18.268 2.207 70.176
Anadolu Lisesi 539.092 159.634 62.245 9.512 231.391
Yabancı Dilde Eğitim Veren Özel Lise 75.912 30.370 6.395 1.208 37.973
Fen Lisesi 32.539 16.780 311 94 17.185
Özel Fen Lisesi 8.496 4.877 131 54 5.062
Askeri Lise 759 239 49 26 314
Akşam Lisesi 58 2 2 7 11
Özel Akşam Lisesi 5.757 141 571 473 1.185
Sosyal Bilimler Lisesi 3.150 2.031 59 21 2.111
Spor Lisesi 4.540 58 359 87 504
Polis Koleji 294 107 19 3 129
Güzel Sanatlar Liseleri 5.996 195 514 154 863
Öğretmen Liseleri 26.770 11.658 1.807 695 14.160
İmam Hatip Liseleri 234.657 37.087 30.495 21.453 89.035
Ticaret Meslek Liseleri 88.558 5.223 15.129 8.581 28.933
Teknik Liseler 65.406 5.724 13.662 5.764 25.150
Endüstri Meslek Liseleri 144.818 4.053 18.248 11.894 34.195
Kız Meslek Liseleri 99.085 6.756 17.062 9.708 33.526
Sağlık Meslek Liseleri 89.263 9.684 19.800 8.659 38.143
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10.129 693 2.105 1.069 3.867
Sekreterlik Meslek Liseleri 27 3 2 8 13
Astsubay Hazırlama Okulları 454 58 44 54 156
Diğer Meslek Liseleri 355.459 10.287 59.660 8.793 78.740
Diğer 192 20 1 26 47
Genel Toplam 2.381.412 394.945 316.037 146.258 857.240

Admin

Taglar: 2018YerleştirmeSonuçlarınaİlişkinSayısalBilgiler

YKS 2018 Veri ve İstatistikleri - İlginizi çekebilecek başlıklar
2018 - YKS Sınav Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)

Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden oluşan sınav puanlarının dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır.

2018 - YKS Yerleştirme Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesi ile elde edilen puanların dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır.

2018 AYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi, Fen Bilimleri TestiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin