Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik


Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik
Girişimcilik ülkemizde ekonomik gelişmenin ve yeni iş yaratmanın motoru olarak görülmektedir. Türkiye’ de 1980’ lerden sonra yaşanan ekonomik değişimler sonucunda serbest piyasa ekonomisine geçilmiş, bu bağlamda devletin ekonomi içindeki rolü küçülerek özel sektörün ağırlığı artmış, küçük ve orta boyutlu işletmelerde giderek daha fazla önem kazanmış ve çeşitli teşviklerle güçlendirilmeye çalışılmıştır.


Girişimcilik kavramı günümüzde bu kadar önem kazanırken, girişimcilik eğitiminin de aynı derecede hız kazandığını söylemek çok mümkün değildir. Buna karşılık aynı hızla olmasa da son dönemlerde Türkiye’ de üniversitelerde girişimcilik derslerinin verilmesine başlanmıştır.


Türkiye’ deki 69 üniversitenin web siteleri üzerinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’ nin, İşletme Bölümü ders programları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 20 üniversitede “girişimcilik” ile ilgili ders bulunmuştur. 20 üniversitenin 4’ ü özel, 16’ sı devlet üniversitesidir. Bu üniversitelerin 17’ sinin ders içeriğine ulaşılmıştır ve hepsinde bulunan girişimcilikle ilgili derslerin seçmeli ders olduğu görülmüştür.


Girişimci bireyin özellikleri incelenirken girişimciliğin, insanın kişiliği ve okulda verilen eğitimle de ilişkin olduğu üzerinde durulmuştu. Girişimcilik belli kişilik özellikleri gerektirir. Bu tür özellikleri geliştirici ve destekleyici bir eğitim sisteminin kişideki yaratıcılık potansiyelini de geliştireceği kuşkusuzdur. Bu noktada eğitimin içeriği ve yöntemi de çok önemlidir.


Üniversiteler verdikleri bu girişimcilik eğitimleriyle girişimcilik kültürüne, girişimcilerin bilinçlendirilmelerine, gelişmelerine ve girişimciliğin özendirilmesine katkıda bulunmaktadırlar.

Admin

Taglar: TürkYüksekÖğrenimSistemindeGirişimcilik

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Türkiye’de Girişimciliğin Geleceği

Türkiye eğitime, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğundan çok daha az kaynak ayırmaktadır.

Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin