Hücre Bölünmesi - Mayoz Bölünme


Hücre Bölünmesi - Mayoz Bölünme
* Üreme ana hücrelerinde görülür.(Erkek => Testis , Dişi => Ovaryum)
* Eşeyli üremelerde görülür.
* Kromozom sayısı yarıya iner.(2n => n)
* Kromozom yapısı değişir (Canlılarda çeşitliliği sağlar. Krossing-over sayesinde)
* Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur ki bunlara gamet denir.
* 2 safhada gerçekleşir.
a) Mayoz-I
b) Mayoz-II

a) Mayoz – I (İPMAT)
1. İnterfaz:
* Dinlenme ve hazırlık evresidir.
* En uzun evredir.
* Sonunda DNA eşlenir.

2. Profaz:
* Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller parçalanır.
* Hayvan hücrelerinde sentrozomlar eşlenerek karşılıklı kutuplaragider.
* İğ iplikleri oluşur (Bitkilerde bu işi golgi yapar.)
* Homolog kromozomlar birbirlerine sarılırlar (sinapsis)
* Oluşan 4 kromatidli yapıya tetrat denir.
* Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri parça değiştirir.

3. Metafaz:
* Kromozomlar ortada çift sıra halinde dizilirler.

4. Anafaz:
* Homolog kromozomlar ayrılarak karşılıklı kutuplara gider.

5. Telofaz:
* Çekirdek bölünmesini(karyokinezi), sitoplazma bölünmesi(sitokinez) izler.
* Bitki sitokinezi orta lamelle, hayvan sitokinezi boğumlanarak olur.
* Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden oluşur.


b) Mayoz – II (PMAT)
* Aynı mitoz gibidir.
* DNA eşlenmesi olmaz.
* Sadece sentrozom eşlenmesi olur.
* 4 safhadır.

Mitoz-Mayoz-Bolunmeler

Admin

Taglar: HücreBölünmesiMayozBölünme

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Dolaşım Sistemi

Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

Hayvansal bir hücrelilerde sölenterelerde dolaşım, sistem halinde değildir. Maddenin taşınması sitoplazma veya hücreler arası sıvılarla olur. İleri yapılı hayvanlarda iki çeşit taşıma (dolaşım) sistemi gelişmiştir.

İnsanda Dolaşım Sistemi

Kalp, atardamarlar,kılcal damarlar ve toplardamarlardan meydana gelmiştir.

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin