Aranan: Sıfatlar

 1. İngilizce Sıfatlar 3 - Adjectives 3

  İngilizce Sıfatlar 3 - Adjectives 3; Onun (kadın) bir köpeği var - She has a dog. Köpek büyük - The dog is big. Onun (kadın) büyük bir köpeği var - She has a big dog.

 2. İngilizce Sıfatlar 2 - Adjectives 2

  İngilizce Sıfatlar 2 - Adjectives 2; Üstümde mavi bir elbise var - I am wearing a blue dress. Üstümde kırmızı bir elbise var - I am wearing a red dress. Üstümde yeşil bir elbise var - I am wearing a green dress.

 3. İngilizce Sıfatlar 1 - Adjectives 1

  İngilizce Sıfatlar 1 - Adjectives 1; yaşlı bir kadın - an old lady. Şişman bir kadın - a fat lady. Meraklı bir kadın - a curious lady

 4. İngilzce Sıfatlar ve Eş Anlamlıları

  Bu yazımızda, ingilizcede bazı sıfatları, eş anlamlılarını, bu sıfatların Türkçe’lerini aşağıdaki tabloda inceleyeceğiz.

 5. İngilizce Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler ve Açıklamaları

  Bu yazıda, sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve onların Türkçelerini vereceğiz. Bu sayede sıfatlar konusunu iyice pekiştirmiş olacaksınız.

 6. İngilizce Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları

  Aşağıdaki tabloda, ingilizce düzensiz sıfatları, Türkçe anlamlarını, comparative ve superlative karşılıklarını görüyorsunuz.

 7. İngilizce Kişilik Sıfatları

  Bu yazımızda, ingilizcede yer alan ve en çok kullanılan kişilik sıfatlarını ve onların Türkçe anlamlarını işledik.

 8. İngilizce Sıfatlar ve Zıt Anlamları

  Nothing seems to fit me these days! This dress is too tight and the other one’s too loose. (sıkı-dar)

 9. İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Anlamları
 10. İngilizce -ed ve -ing Eki Alan Sıfatlar - interested ve interesting

  Interested, bored, excited vs. zarflar, insanların nasıl hissettiklerini bildirir Interesting, bored, excited vs. nesne ya da kişilerin ne gibi hislere yol açtıklarını bildirir.

 11. Sıfatlarda as........as Konusu, Kullanımı ve Örnek Cümleler

  Bu yazımızda, ingilizce as...as konusunu işleyeceğiz. As...as yapısı nasıl oluşturulur, nerelerde ve hangi anlamlarda kullanılır konularını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 12. Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

  Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 13. İngilizce Superlative Adjectives (Üstünlük Derecesi Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, ingilizce superlative adjectives yapısının kullanımını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 14. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) Sıfatlar ve Örnekler

  Bu yazımızda, ingilizce karşılaştırma - comparative sıfatlarının kullanımını anlatacağız. Comparative adjectives nerelerde kullanılır, örnek cümleler ve Türkçe anlamları, than, a lot, a bit, much, less than gibi yapılarla birlikte na

 15. İngilizce Comparative (Karşılaştırma) ve Superlative (Üstünlük Bildiren) Sıfatlar

  Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, dü

 16. İngilizce Sıfatlar (Adjectives) ve Örnekler

  ngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, c

 17. Zarflar Türleri ve Özellikleri

  Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

 18. Sıfatlarda Karşılaştırma - Comparative adjectives

  İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır. Sıfatlara genellikle direk olarak ’–

 19. İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns)

  İngilizce İşaret Sıfatları - Zamirleri (Demonstrative adjectives and pronouns) (this, that, these, those, Here, There). İngilizcede bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar ve zamirlerdir.

 20. Sıfatlar (Ön adlar) Türleri

  Sıfat Çeşitleri; Niteleme Sıfatları, Belirtme Sıfatları. İşaret Sıfatları, Sayı Sıfatları; Asıl Sayı Sıfatları, Sıra Sayı Sıfatları, Kesir Sayı Sıfatları, Üleştirme Sayı Sıfatları, Topluluk Sayı Sıfatları. Belgisiz Sıfatl

 21. İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları

  İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

 22. İsimlerde Küçültme

  Bir varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen "küçük, mini, ufak" gibi sıfatlarla ifade edilir:Küçük köy, ufak el, mini kasa

 23. İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful

  İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz.

 24. İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

  İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.

 25. Allah İnancı

  Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Nedenleri. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir. Allah’ın Zati Sıfatları. 1. İşaret Sıfatları

  Somut ve soyut varlıklarla türlü nesne ve kavramları yer, zaman ve tasavvurda uzaklığına gör

 2. Kesirli Sayı Sıfatları

  Nesnelerin sayıca bir parçasını belirten sıfatlar tam sayıların bir parçasını, kesirli say

 3. Topluluk Sayı Sıfatları

  Asıl sayı sıfatlarına gelerek belirttikleri nesneler arasında yakınlık, birlik olduğunu gös

 4. Üleştirme Sayı Sıfatları

  Asıl sayılar üzerine -Ar, -şAr eklerinin getirilmesiyle kurulan ve ilgili olduğu nesneyi sayıMesaj / Bildirim Gönderin