Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler


Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

İngilizce Comparative sıfatlar (adjectives), insanları ya da nesneleri, başka insanlarla ya da nesnelerle kıyaslamak için kullanılır:

Ankara is bigger than İstanbul.
Ankara, İstanbul’dan büyüktür.


Bu cümlede görüldüğü gibi, Ankara ve İstanbul birbiriyle kıyaslanmaktadır. Sıfat, comparative - karşılaştırma formunda kullanılmıştır ve sıfattan hemen sonra than getirilmiştir. Than burada cümleye -den, -dan anlamını verir.

John is a more careful driver than Robin
John, Robin’den daha dikkatli bir sürücüdür.


Bu cümlede görüldüğü gibi, ingilizce comparative sıfat yapısı yazısında anlatığımız gibi, sıfat çok heceli ve karşılaştırma bildirdiğinden başına more geldi.

İngilizce superlative sıfatlar (adlectives) yapısını ise, kişi ya da nesneleri, içinde bulundukları bütün kişi ya da nesnelerle kıyaslarken kullanırız:

Ahmet is the most careful driver in the family.
Ahmet, ailedeki en dikkatli sürücüdür.


Bu cümlede görüldüğü gibi, Ahmet, bütün aile bireyleri ile kıyaslanmaktadır. most ’dan önce the geldiğine dikkat edin.


Veli is the tallest player in the team.
Veli, takımdaki en uzun oyuncudur.


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Mehmet is taller than all of her sisters.
Mehmet, bütün kız kardeşlerinden daha uzundur.

----------------------------------------

Kerim is the tallest person in her family.
Kerim ailesindeki en uzun kişidir.

----------------------------------------

This is the best basketball team in the country.
Bu, ülkedeki en iyi basketbol takımıdır.

----------------------------------------

A basketball court is usually bigger than a tennis court.
Bir basketbol sahası genellikle bir tenis sahasından büyüktür.

Admin

Taglar: ComparativeSuperlativeSıfatlarArasındakiFarklarÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin