Aranan: Özellikleri

 1. Kayaçlar ve Özellikleri

  Mineral ve organik maddelerden oluşan katı maddelere kayaç(taş)denir. Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi denir.

 2. İzohipslerin Özellikleri

  Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere izohips, bu yöntemle yerşekillerinin gösterilmesine de izohips yöntemi denir.

 3. 21 Mart Özellikleri

  Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

 4. Büyük Selçuklu Devletinde Kültür ve Medeniyet

  Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı Karahanlılar, Samanoğulları, Gazneliler ve Abbasilerin teşkilatından yararlanılarak oluşturulmuştur. Selçuklular Türk devlet geleneğinin temel özelliklerini bozmadan,

 5. 21 Aralık Özellikleri

  Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

 6. 23 Eylül Özellikleri

  Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

 7. 21 Haziran Özellikleri

  Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

 8. Polen Faydaları

  Çiçeklerin ortasında bulunan erkek üreme hücresidir. Ancak mikroskop altında görülebilen bu hücreler 10 yıl dayanabilecek kadar canlıdırlar ve o bitkinin tüm genetik ve diğer özelliklerini taşır, döllenmeyi sağlayarak nesillerin devamı

 9. Girişimci Özellikleri

  Girişimcilik kişisel yapı ile parasal olanakların ve kaynakların belirli bir çevre dahilinde birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Her bir girişimci belirgin bir yapıya sahiptir ve bütün girişimciler kendilerine göre işlerine sahip çıkarl

 10. Fecr-i Ati Edebiyatı

  Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri: Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları, AHMET HAŞİM (1884 – 1933), TAHSİN NAHİT (1887 – 1919), EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886 – 1942), CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)

 11. Kas Sistemleri

  Kaslar, canlı organizmada hareket sistemini meydana getiren yapılardandır. Kasların en önemli özellikleri uzayıp kısalma yeteneğine sahip olmalarıdır.

 12. Türkiye’nin Akarsuları

  Akarsuların genel özellikleri: Akarsularımızın debisi yüksek değildir, Akarsularımızın akış hızı yüksektir, Akarsularımızın rejimi düzensizdir.

 13. Fiiller (Eylemler) Türleri, Özellikleri

  Kelime (Sözcük): Cümlenin anlamlı en küçük birimine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir.

 14. Kadın Girişimcilerin Ekonomideki Yeri

  Girişimcilik; insanın doğuştan sahip olduğu bir takım kişisel özelliklerine ve aldığı eğitime (aile içinde, okulda aldığı eğitim vb.) bağlı olarak şekillenen bir kavramdır.

 15. Zarflar Türleri ve Özellikleri

  Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

 16. Başarılı Olmak İstiyorsan Bunu İzlemelisin!

  Başarılı insanların özellikleri ve başarısız insanlarla arasındakı en büyük farklar nelerdir? Bu videonu izlemekle karşında duran engellerin ne olduğunu bilecek ve onların daha çok farkında olacaksın. Kendinle yüzleş! Korkularını ye

 17. Girişimcilik Kültürü Nedir?

  Girişimcilerin kişisel özelliklerinin dikkate alınmaya başlanması, doğal olarak onların değer sistemlerinin incelenmesini zorunlu kılmıştır. Değer yönelimleri, insanların doğayla ilgili genelleşmiş ve oluşmuş anlayışları olarak tan

 18. Amerika Kıtasının Genel Özellikleri

  Kıta’nın toplam yüzölçümü : 42. 037. 784 km 2 dir. Bunun 24. 242. 364 km 2 sini Kuzey ve Orta Amerika oluşturur. Kıta genel olarak 82º Kuzey, 55º Güney enlemleri arasındadır.

 19. Arsenike Bağlı Hastalıklar

  Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 20. Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

  Arap, Fars edebiyatı örnek alınarak İslami unsurlarla şekillenen bir edebiyattır. Divan edebiyatının kaynakları: Kur’an, hadisler, kelam, fıkıh, peygamber hikayeleri, menkıbeler, tasavvuf, mitoloji, astronomi, musiki, tıp.

 21. Afrika Kıtasının Genel Özellikleri

  Afrika adı, Kartaca’ ya ilk gelen Romalılar’ın Afri veya Africani olarak bilinen oymaklarından alınmıştır. Afrika kıtası geç tanınan bir kıtadır.

 22. Girişimcilik Kültürünün Tanımı ve Özellikleri

  Günümüz girişimcisi çabalarını sürdürdüğü ortamda çalışma koşullarını etkileyen faktörleri bilmek, personelin davranışlarını önceden tahmin etmek istemektedir.

 23. Manganeze Bağlı Hastalıklar

  Manganez ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 24. Asya Kıtasının Genel Özellikleri

  Asya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan Huron, Kaledonya, Hersinya ve Alp Himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur.

 25. Kroma Bağlı Hastalıklar

  Krom ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 26. Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri

  Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.

 27. Girişimcilerde Bulunması Gereken Beceriler

  Girişimcilerde bazı özelliklerin bulunmasının yanında bazı becerilerinde bulunması gerekiyor. Hisrich bu becerileri teknik beceriler, yönetim becerileri ve kişisel beceriler olarak üçe ayırmaktadır

 28. Kadmiyuma Bağlı Hastalıklar

  Kadmiyum ve Bileişiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 29. Tarih Bilimine Giriş Soruları

  Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.

 30. Ülkelere Başkentleri ve Özellikleri

  Bazı ülkeler, başkentleri ve başlıca özellikleri

 31. Berilyuma Bağlı Hastalıklar

  Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 32. Termometre Çeşitleri

  Termometrelerin yapımında genelde maddelerin genleşme özelliklerinden yararlanılır. Fakat bazı termometrelerin yapımında basınç, renk, direnç ve benzeri özelliklerdeki değişiklikler de dikkate alınır.

 33. Atmosfer ve Özellikleri

  Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli gazların bulunduğu tabakaya denir. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen, %1 su buharı,Karbondioksit vb. gazlar vardır.

 34. Adezyon ve Kohezyon Kuvveti

  Daha önceleri sıvılar ve gazlar incelenirken yalnız ağırlık kuvvetlerinin etkisi altındaki özellikleri incelendi. Bu incelemeler yapılırken akışkanlar ideal olarak kabul edildi. Aslında hiç bir akışkan ideal değildir.

 35. Hava Basıncının Azalmasına Bağlı Hastalıklar

  Hava Basıncının Azalmasına Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 36. Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

  Yatak eğimleri fazladır. Bunun sonucunda; Akış hızları fazladır, Aşındırıcı etkileri fazladır, Enerji potansiyelleri yüksektir, Ulaşıma elverişli değillerdir, Rejimleri düzensizdir.

 37. Hava Basıncının Artmasına Bağlı Hastalıklar

  Hava Basıncının Artmasına Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 38. YKS Fizik Konuları

  Fizik Bilimine Giriş, Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi, Tork, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Madde ve Özellikleri, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Basınç, Isı ve Sıcaklık

 39. Ses Konu Anlatımı

  Fen ve Teknoloji Ses Konusu. Sesin Özellikleri, sesin ortamda yayılması, ses konusu detaylı anlatımı.

 40. Bir Bilim Olarak Biyoloji

  Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

 41. Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı

  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı. Özellikleri, görülmesi, maruziyet kaynakları

 42. Aksaray Manastır Vadisi Örenyeri

  Aksaray’ın doğusunda 50 km. mesafede, tabii güzellikler beldesi Güzelyurt İlçesi sınırları içinde yer alan 4-5 km. uzunluğunda bir vadidir; döneminin özelliklerini en iyi yansıtan 28 adet kaya oyma kilisesi ve yeraltı şehirleri ile "Kü 1. Ölçev Özellikleri

  A bir dikey dizey ve r>0 olmak üzere, X'=r(AX+C) biçimindeki bütün dönüşümler altında deği

 2. Rengin Görünümsel Özellikleri

  Rengin görünüm açısından üç temel özelliği : Türü, doygunluğu ve parlaklığı.

 3. Renklerin Coşkusal Özellikleri

  Türlü renkleri, yaşantıların yarattığı coşkusal tepkilere bağlamadan doğan belirti ve öz

 4. Sayı Dizgesinin Özellikleri

  Gerçek sayıların oluşturduğu dizgenin sıra, aralık, başlangıç noktası adıyla anılan öz

 5. Taşınım Özellikleri

  Özdek, ısı ve devinirliğin bir ortam içindeki geçiş hızlarıyla ilgili yayınım, ısı akta

 6. Yapağı Özellikleri

  Kırkılan yapağının değerini belirlemede kullanılan yüksek derecede kalıtsal özellikler.Mesaj / Bildirim Gönderin