Ülkelere Başkentleri ve Özellikleri


Ülkelere Başkentleri ve Özellikleri
İTALYA-ROMA

Güney Avrupa ülkesidir. Akdeniz ve karasal iklim etkilidir.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Kuzey İtalya ovalarında pirinç tarımı yaygındır. 
Üretimde Avrupa’da 1.dir.
Üzüm üretiminde Fransa’dan sonra 2. dir.
Zeytin ve zeytin yağı üretiminde  dünyada 1. dir.
Fındık üretiminde Türkiye’den sonra 2. dir.
Yer altı kaynakları bakımından fazla zengin değildir.
Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiği kömürle çalışan termik santrallerden sağlar.
Sanayinin  büyük bir kısmı ülkenin kuzeyinde toplanmıştır. Sebebi: Avrupa ile ilişkilerin daha kolay olması.
Turizm en önemli gelir kaynaklarındandır.


İSPANYA-MADRİD

İspanya  Avrupa’nın güneyindeki İber yarımadasında yer alır.
İspanya ile Fransa arasında bulunan Prene Dağları Avrupa ile İber Yarımadasındaki doğal engeldir.
İspanya’da ; Türkiye’de görülen bütün iklim özellikleri görülür. Ülkenin Kuzey kıyılarında ılıman okyanus iklimi, Doğu ve güneydoğusunda Akdeniz, İç kesimlerde ise karasal iklim görülmektedir.
Dünya zeytin üretiminde İtalya’dan sonra 2. dir.
Turizm sektörü açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Dış ticaret açığının büyük bir kısmını turizm gelirlerin ile kapatmaktadır.


PORTEKİZ-LİZBON

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarımsal üretimin büyük bir kısmı iç tüketimde kullanılır.
Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını dışardan temin eder.
Turizm; Portekiz ekonomisi için büyük önem taşır.
Balıkçılık gelişmiştir.
İber Yarımadasında yer alır.
Türkiye ile benzer iklimlere sahiptir.


ALMANYA-BERLİN

Ilıman okyanus (batısında) ve karasal iklim (İç kesimlerde) görülür.
Çok gelişmiş sanayisi yanında önemli tarım ülkesidir. Fakat tarımsal üretim tüketimi karşılamaz.
A.B.D’den sonra dünyadaki en büyük oto yol şebekesine sahiptir.
Büyük bir ihracat ve ithalat ülkesi olduğundan  çok gelişmiş deniz ticaret filosuna sahiptir.
Dış ticaret açısından A.B.D’den sonra 2. büyük ülkedir.
Türkiye’nin dış ticaretinde her zaman 1. sırada yer almıştır.


İSVİÇRE-BERN

Karasal iklim görülür.
Yer altı kaynaklarının az olması ve hammaddenin yetersiz olmasına rağmen sanayi çok gelişmiştir.
Saat yapımında dünyada 1. dir.
Dünyanın başta gelen kış turizm merkezlerinden biridir.
Siyasi ve mali istikrarı sebebiyle dünya para piyasasının önemli merkezidir. Bankacılık çok gelişmiştir.


AVUSTURYA-VİYANA

Ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Karasal iklim görülür.
Avusturya Alplerinde kış turizmi çok gelişmiştir.
Enerji açısından dışa bağımlı olmasına rağmen sanayi çok gelişmiştir.


İSVEÇ-STOCKHOLM

İskandinav yarım adasında yer alır.
İklimi karasaldır. Baltık Denizinin uzantısı olan Botni Körfezi kıyıları kışın buz tutar. 
Güneyinde Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle ılıman iklim görülür. Ülkenin kuzeyinde tundra iklimi görülür.
Tarıma elverişli alan çok az olmasına rağmen tarımsal üretim ihtiyacın büyük bir kısmını karşılar (Modern-intansif tarım metodundan dolayı).
Tarım alanlarının az olmasından dolayı hayvancılığa yönelmiştir.
Doğal kaynaklar açısından zengindir.
Ormancılık çok gelişmiştir.
En önemli sanayisi demir-çelik ve kağıt sanayisidir.
Buzul gölleri çok fazladır.


NORVEÇ-OSLO

İskandinav yarımadasında yer alır.
Fiyort ve skyer kıyı tiplerinin en güzel örnekleri bu ülkede görülür.
Yüksek enlemlerde yer almasına rağmen Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle ülkenin güney kıyılarında ılıman okyanus iklimi görülür.
Tarım alanlarının az ve iklim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı halk balıkçılığa yönelmiştir.
Ormancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerindendir.
Çok büyük hidroelektrik potansiyeline sahiptir.  Elektrik  üretiminin tamamı 
hidroelektrikten sağlanır. 
Dünyanın büyük ticaret filolarından birine sahiptir.


FİNLANDİYA-HELSİNKİ

Buzul gölleri çok fazladır. Göller ülkesi de denilmektedir.
Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle güney kıyılarında ılıman bir iklim görülür.
Tarım alanları azdır. Ancak modern tarım metodu sayesinde üretim azladır.
İskandinav ülkelerindendir.


DANİMARKA-KOPENHAG

Ilıman okyanus iklimi görülür.
Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir.
Sanayisi çok gelişmiştir. Besin sanayisi dışında kullanılan hammaddenin tamamı ithal edilir.
Balıkçılık çok gelişmiştir.


FRANSA-PARİS

Güneyinde Akdeniz, batısında ılıman okyanus ve iç kesimlerinde karasal iklim görülen bir 
ülkedir. Bu özelliği Türkiye ile benzerlik gösterir.
Tarım ve hayvancılık  çok gelişmiştir. Üzüm üretimi çok fazladır. Bu sebeple şarap üretiminde 1. dir.
Avrupa ülkeleri içinde buğday üretimi en fazla olan ülkedir.
Sanayi de çok gelişmiştir.
Turizm faaliyetleri çok gelişmiştir.


İNGİLTERE- LONDRA

Batı rüzgarları ve gulf-stream sıcak su akıntısı sebebiyle ılıman okyanus iklimi görülür.
Ekonomisinin temeli ticarete dayanır.
İngiltere’de  bulunan zengin demir ve kömür yataklarına bağlı olarak sanayi de çok gelişmiştir.
Dünyanın önemli deniz ticaret filosuna sahiptir.


HOLLANDA-AMSTERDAM

Topraklarının yarıdan fazlası deniz seviyesinin altındadır. Bu kesimler su baskınına karşı 
setlerle korunmuştur. Bu setlere polder denir.
Ilıman okyanus iklimi görülür.
Modern tarım (intansif) yöntemleri uygulanmaktadır.
Batı Avrupa’da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir.
Dünya çiçek üretiminde 1.dir.
Hayvancılık çok gelişmiştir. Önemli süt, peynir ve tereyağ üreticisidir.


BELÇİKA-BRÜKSEL

Batısında ılıman okyanus iklimi , iç kesimlerde karasal iklim görülür.
İntansif tarım ( modern) gelişmiştir.
Yer altı kaynaklar bakımından fakirdir. Sanayi için gerekli hammaddeyi ithal etmektedir.


BULGARİSTAN –SOFYA

Karadeniz kıyılarında ılıman, iç kesimlerde karasal iklim görülür.
Ekonomisi tarıma dayanır.
Karadeniz kıyılarında turizm gelişmiştir.


YUNANİSTAN-ATİNA

Akdeniz iklimi görülür.
Zeytin ve zeytin yağı üretiminde İtalya ve İspanya’dan sonra 3. dür.
Turizm ülke ekonomisi için hayati önem arz eder.
A.B.D ‘den sonra en büyük ticaret filosuna sahiptir.


A.B.D- WASHİNGTON

Pamuk, tütün, mısır ve turunçgiller üretiminde 1. dir.
Dünya elektrik üretiminde 1.dir.
Balıkçılıkta ilk sıralarda yer alır.
Yer altı kaynakları bakımından zengindir. En önemlileri; taşkömürü ve petroldür.
Turizm ve film yapımcılığı çok önemli ekonomik faaliyetlerdir.
Dünyanın en sık karayolu ağına sahiptir. Demiryolu ağının da 1/3’ üne sahiptir.


KANADA – OTTOVA

Nüfus ve sanayi ülkenin güneyinde toplanmıştır. İklim şartlarını elverişli olmasından dolayı.
Orman bakımından çok zengindir. Orman ürünleri ihracatı Kanada’nın ihracatının %30 ‘unu verir.
Doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
Zengin bir akarsu potansiyeline sahip Kanada’da enerjinin büyük bir kısmı 
hidroelektrikten sağlanır.
Dünya gazete kağıdı üretiminde 1.dir.


MEKSİKA- MEXİCO CİTY

Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Gümüş üretiminde 2.dir.
Ekonomik gelişmesine hız veren en önemli yer altı zenginliği petrol ve doğalgazdır.


BREZİLYA-BRASİLİA

Güney Amerikanının en büyük ve en kalabalık ülkesidir.
Ormanlar ülke yüzölçümünün yarıdan fazlasını kaplar.
Önemli tarım ülkesidir. Dünya kahve üretiminde 1. dir. Mısır ve soya fasulyesi üretiminde 2.dir.
Çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Demir üretiminde 1.dir. dünya rezervinin yarısına sahiptir.
Amazon nehri bu ülkede yer alır.  Amazon havzası yüksek nem ve sık orman örtüsünden 
dolayı dünyanın seyrek nüfuslu alanlarındandır.


ARJANTİN-BUENOS AİRES

En önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Et-yün üretimi ve ihracatında 1.dir.
Güney Amerika kıtasında yer alır.


TÜRKMENİSTAN-AŞKABAT

Dünyanın en büyük çöllerinden Karakum Çölü bu ülkededir.
Pamuk üretimi çok fazladır. Ancak sanayisi gelişmediğinden büyük bir kısmı ham olarak 
ihracat edilir.
En önemli yer altı zenginliği petrol ve doğalgazdır.


ÖZBEKİSTAN-TAŞKENT

Ülkenin büyük bir kısmı Kızılkum Çölü ile kaplıdır.
Dünyanın en önemli pamuk üreticilerindendir. İhracatında en önemli üründür.
Hayvancılık gelişmiştir.
Dünyanın en saf altını bu ülkededir.


KIRGIZİSTAN-BİŞKEK

Dağlık bir ülke olduğu için en önemli gelir kaynağı hayvancılıktır.
Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Fakat işletilememektedir.


KAZAKİSTAN-ASTANA

Topraklarının büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. Ancak büyük bir kısmı otlak alanıdır. 
Hayvancılık gelişmiştir.
Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. En önemlileri: taşkömürü, petrol ve doğalgazdır.
Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını taşkömüründen elde eder. Türk Cumhuriyetleri içinde Rus nüfusu en fazla olan ülkedir.


TACİKİSTAN-DUŞANBE

Yer şekilleri  ve iklimin elverişsizliği sebebiyle tarım arazileri çok kısıtlıdır.
Hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.
Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. En önemlisi taşkömürüdür.


PAKİSTAN-İSLAMABAD

Dağlık kesimlerde karasal , düzlüklerde Muson iklimi görülür.
En önemli akarsuyu İndus’tur.
En önemli tarım ürünleri; pamuk, buğday ve pirinçtir. Buğday üretimi sürekli artmasına rağmen tüketici nüfus fazla olduğundan yetmemektedir.


HİNDİSTAN- YENİ DELHİ

Muson iklimi görülür. Dünyanın en fazla yağış alan yeri buradadır (Çerapunçi-12000 mm).
Önemli tarım ülkesidir. Fakat nüfus fazla olduğundan üretim yetmemektedir. Bu sebeple tahıl ithal etmektedir.
Dünya pirinç üretiminde Çin’den sonra 2.dir.  Şeker  kamışı, tütün ve pamuk üretiminde önemli paya sahiptir.
Dünyada en fazla büyük baş hayvan varlığına sahiptir. Hindular sığır eti yemedikleri için et üretimi azdır.
Yer altı kaynakları bakımından zengindir.


BANGLADEŞ-DAKKA

Muson yağmurları ve kasırgalar sonucunda her yıl ülkenin büyük bir kısmı sular altında kalır.
Tarım ülkesidir. Fakat ilkel yöntemlerle yapıldığı için verim düşüktür.


MALEZYA-KUALA LUMPUR

Muson iklimi görülür. Ülkenin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır.
Dünyanın en büyük kauçuk üreticilerindendir.
En önemli yer altı kaynağı kalaydır. Tamamı ihraç edilir.
İhracatı ithalatından fazla olan ender ülkelerden biridir.


ENDONEZYA-JAKARTA

1300 ‘ü aşkın adadan oluşur. 100 den fazla yanardağ vardır.
Ekvator boyunca uzanır.
Ülke topraklarının yarıdan fazlası ormandır.
En önemli tarım ürünü pirinçtir. Kauçuk üretimi de fazladır. 

Admin

Taglar: ÜlkelereBaşkentleriÖzellikleri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

Akarsu Aşınım Şekilleri

Vadi, Çentik, Boğaz, Kanyon vadi, Tabanlı vadi, Menderes, Dev kazanı, Peneplen, Peribacaları, kırgıbayır, plato

Akarsularda Aşındırma

Akarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir.Akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar.

Akarsularda Biriktirme

Akarsu biriktirmesinde etkili olan faktörler: Yatak eğiminin azalması (en fazla etkili faktör), Akış hızının azalması, Yük miktarının artması, Akımın düşmesiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin