Adezyon ve Kohezyon Kuvveti


Daha önceleri sıvılar ve gazlar incelenirken yalnız ağırlık kuvvetlerinin etkisi altındaki özellikleri incelendi. Bu incelemeler yapılırken akışkanlar ideal olarak kabul edildi. Aslında hiç bir akışkan ideal değildir. Özellikle sıvıların ağırlığından başka kuvvetler de vardır.

Bu kuvvetler,

1. Sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti
2. Sıvı molekülleri ile kap arasındaki adezyon kuvveti dir.

Bu kuvvetler katılarda olduğu gibi bir sıvıya belli bir şekil ve biçim verebilecek kadar büyük değildir. Fakat belli bir hacim verirler. Bahsedilen bu küçük moleküller arası kuvvetlerin neden oldukları başlıca üç olay vardır.


Bu olaylar,

1. Viskozluk veya iç sürtünme
2. Yüzey gerilimi
3. Kılcallık

Bal, gliserin, katran, reçel ve ağır yağlar viskoz sıvılar olarak adlandırılır. Bir sıvının hareketi komşu tabakaların birbirleri üzerinde kayması gibi düşünülebilir. Temasta olan sıvı tabakaları arasındaki sürtünmeye viskozluk adı verilir. Müfredatta olmadığı için viskoz sıvılar incelenmeyecektir. Şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetlerini inceleyelim.

Adezyon (Yapışma) Kuvveti


Çay kaşığını çaydan çıkardığımızda ya da elimizi suya daldırıp çıkardığımızda kaşıkta ve parmağımızda su damlalarının kaldığını görürüz.

Bunun gibi, bir maddenin diğer madde üzerine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon (yapışma) denir. Kısaca adezyon, bir cismin başka bir cisim üzerine yapışmasıdır.

Pudra ve toz hemen hemen her şey üzerine yapışır. Su cama yapışır. Yağ suya, boya duvara yapışır. Bunlar moleküller arası kuvvetlerin etkisini gösteren çok açık örneklerdir. 

Kohezyon (Tutma) Kuvveti


Bir sıvının içindeki molekülleri bir arada tutan çekim kuvvetine kohezyon (tutma) kuvveti denilir. Kohezyon kuvvetleri ile bir sıvı belli bir hacme sahip olduğu halde, gazlarda bu çekim kuvvetleri ihmal edilir.


İnce borularda sıvıların yükselme ve alçalma hareketleri sonucu yüzeylerinde iç bükey ya da dış bükey bir kavis oluşması yani çukurlaşma ve tümsekleşme  olması  adezyon  ve  kohezyon kuvvetlerinin büyüklüklerinin iki olayda farklı olmasından kaynaklanır.

Örneğin suya daldırılan ince bir boruda adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için, su yüzeyi biraz çukur olur. İnce boru cıvaya daldırıldığında kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olduğu için borudaki cıva yüzeyi tümsek olur.

 


Admin

Taglar: AdezyonKohezyonKuvveti

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık - İlginizi çekebilecek başlıklar
Aurora Nedir? Aurora Nasıl Oluşur?

Gökyüzündeki doğal ışık görüntüleri olan auroralar, genelde gece çıplak gözle de izlenebilir. Bu doğa olayını bir bütün olarak görebilmek için, oluşma zamanlarında uzaydan bakmak gerekir.

Fizikte Kılcallık Olayı

Kılcal boru adı verilen çok küçük çaplı borularda suyun yükselmesi bilinen bir olaydır. Bitki özsuyunun ağaçlarda yükselmesi kısmen kılcallık etkisi iledir. Su, kayalardaki yarık ve çatlaklardan yukarı doğru tırmanır ve donduğu zam

Gazlar ve Atmosfer

Gazlar, Atmosfer, Atmosfer Üzerindeki Denge, Atmosferi Oluşturan Gazlar, Günlük Yaşamda Gazlar

Dayanıklılık

Gerekli hesaplamalar yapılarak, cücenin ebatlarının orantılı biçimde 10 kat artırılması durumunda kesit alanı / hacim oranı 10 kat azalır. Bu da daya-nıklılığının 10 kat azaldığı anlamına gelir. Bir cismin dayanıklılığı, boyut

Düzgün Geometrik Cisimlerin Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması

Küp, Prizma, Slindir, Küre Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması

Yüzey Alanı Hacim İlişkisi

Doğadaki Özel Yüzey: Küre Yüzeyi. Günlük Yaşamda ve Çevremizde Yüzey Alanı - Hacim İlişkileri. Canlılarda Yüzey Alanı - Hacim İlişkisiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin