Girişimcilerde Bulunması Gereken Beceriler


Girişimcilerde Bulunması Gereken Beceriler
Girişimcilerde bazı özelliklerin bulunmasının yanında bazı becerilerinde bulunması gerekiyor. Hisrich bu becerileri teknik beceriler, yönetim becerileri ve kişisel beceriler olarak üçe ayırmaktadır:

Teknik Beceriler

 1. Yazma
 2. Sözlü iletişim
 3. Çevreyi izleme
 4. Teknik yönetim
 5. Teknoloji
 6. Dinleme
 7. Organize etme becerisi
 8. Şebeke oluşturma becerisi
 9. Yönetsel tarzlar
 10. Antrenör türü liderlik
 11. Ekip oyuncusu olma

Yönetim Becerileri

 1. Planlama ve amaç oluşturma
 2. Karar verme
 3. İnsan ilişkileri
 4. Pazarlama
 5. Finansman
 6. Muhasebe
 7. Yönetim
 8. Kontrol
 9. Müzakere
 10. Büyümeyi yönetmek

Kişisel Gelişimsel Beceriler

 1. İçsel kontrol / disiplinli olmak
 2. Risk almak
 3. Yenilikçi olmak
 4. Değişime dönük olmak
 5. Sabırlı olmak
 6. Vizyon sahibi bir lider olmak
 7. Değişimi yönetme yeteneği

Admin

Taglar: GirişimcilerdeBulunmasıGerekenBeceriler

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin