Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri


Bileşkler

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar.


Bilinen element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlıdır ve kararlı oldukları için kimyasal bağ oluşturmayıp doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazların dışındaki metal ve ametal atomları kararsız olup kararlı hale geçmek için elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar.


İki ya da daha fazla farklı element atomunun kendi özelliklerini kaybedip belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturması sonucu meydana gelen yeni ve saf maddelere bileşik denir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişmedir.


İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir.


Örnekler:


1- • Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur, gümüş rengindedir ve (bıçakla kesilebilecek kadar) yumuşaktır.
 • Klor elementi sadece klor moleküllerinden oluşur, sarı – yeşil renkli zehirli bir gazdır.
   
 • Sodyum elementindeki sodyum atomları birbirinden ayrılır.
 • Klor elementindeki klor moleküllerinin atomları birbirinden ayrılarak sodyum atomlarına yaklaşır kendi kimliklerini kaybederek ve sodyum klorür bileşiğini oluştururlar.
 • Sodyum ve klor atomlarından (elementlerinden) oluşan sodyum klorür (yemek tuzu) bir bileşiktir ve kendini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Sodyum klorür şeffaf, katı ve ufalanabilen bir bileşiktir.
2- • Hidrojen elementi sadece hidrojen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yanıcı bir gazdır.
 • Oksijen elementi sadece oksijen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yakıcı bir gazdır.
 • Oksijen ve hidrojen atomlarından (elementlerinden) oluşan su, bir bileşiktir ve kendini oluşturan oksijen ve hidrojen elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Su, yanıcı ve yakıcı özellikte olmayan sıvı halde bir bileşiktir.

Bileşiklerin Oluşması

Elementler bileşik oluştururken, elementi oluşturan aynı cins element atomları arasındaki kimyasal bağlar kopar ve element atomları birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan element atomları, farklı cins element atomları ile yeni kimyasal bağlar oluşturarak bir araya gelir ve bunun sonucunda da bileşikler meydana gelir. Bu nedenle bileşikler oluşurken farklı element atomları kimyasal bağlar sayesinde bir araya gelir ve yeni maddeler oluşur.


Atomlar bileşik oluşturduklarında atomların arasındaki uzaklık değişir. Atomların element halindeyken aralarındaki uzaklık çok azdır. Atomlar bileşik oluşturduklarında ise aralarındaki uzaklık artar. Bunun nedeni, atomların element halinde iken aralarındaki kimyasal bağların, bileşik oluşturduklarında aralarında oluşan kimyasal bağlardan faklı olmasıdır.


Örnek :

• Sodyum elementindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır.

* Sodyum klorür bileşiğindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.

* Klor elementindeki klor moleküllerini oluşturan klor atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır. Sodyum klorür bileşiğindeki klor atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.

Bileşiklerin Özellikleri

1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir.

2- Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.

3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.

4- Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur.

5- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.

6- Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.

7- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.

8- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.

9- Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.

10- Bileşikler formüllerle gösterilirler.

11- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.

12- Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir.

13- (Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir).


Bileşik Çeşitleri

Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki grupta incelenirler.

a) Moleküler Yapılı Bileşikler

Bileşikler, farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir.
 • Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur.
 • Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.
Bileşiğinİsmi Bileğin Formülü
 
Bileşik Molekülünü Oluşturan Atomlar
Su H2O
 
1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur.
Amonyak NH3 (KÖK) 1 Amonyak molekülü; 1 N, 3 H atomundan oluşur.
Karbon Di Oksit CO2
 
1 Karbon Di Oksit molekülü; 1 C, 2 O atomundan oluşur.
Kükürt Di Oksit SO2
 
1 Kükürt Di Oksit molekülü; 1 S, 2 O atomundan oluşur.
Hidrojen Klorür HCl
 
1 Hidrojen Klorür molekülü; 1 H, 1 Cl atomundan oluşur.
Hidrojen Florür HF
 
1 Hidrojen Florür molekülü; 1 H, 1 F atomundan oluşur.
Azot Di Oksit NO2
 
1 Azot Di Oksit molekülü; 1 N, 2 O atomundan oluşur.
Karbon Mono CO
 
1 Karbon Mono Oksit molekülü; 1 C, 1 O atomundan oluşur.
Oksit
 
Kükürt Mono Oksit SO
 
1 Kükürt Mono Oksit molekülü; 1 S, 1 O atomundan oluşur.
Azot Mono Oksit NO
 
1 Azot Mono Oksit molekülü; 1 N, 1 O atomundan oluşur.
Basit Şeker (Glikoz) C6H12O6 1 Basit Şeker molekülü; 6 C, 12 H, 6 O atomundan oluşur.
Amonyum NH4 (KÖK) 1 Amonyum molekülü; 1 N, 4 H atomundan oluşur.
Fosfat PO4 (KÖK) 1 Fosfat molekülü; 1 P, 4 O atomundan oluşur.
Sülfat SO4 (KÖK) 1 Sülfat molekülü; 1 S, 4 O atomundan oluşur.
Nitrat NO3 (KÖK) 1 Nitrat molekülü; 1 N, 3 O atomundan oluşur.
Hidroksit OH (KÖK) 1 Hidroksit molekülü; 1 O, 1 H atomundan oluşur.
Karbonat CO3 (KÖK) 1 Karbonat molekülü; 1 C, 3 O atomundan oluşur.
Hidrojen Sülfat H2SO4
 
1 Hidrojen Sülfat molekülü; 2 H, 1 S, 4 O atomundan oluşur.


b) Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler

Bileşikler, moleküllerden oluşmayıp bileşiği oluşturan farklı cins element atomları bir yığın oluşturacak şekilde bir araya gelmişse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.
 • Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın oluştururlar.
 • Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz örgü tipi bileşiklerdir
 • Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir örgü oluştururlar.
 • Moleküler yapılı olmayan bileşikleri oluşturan zıt yüklü iyonlar arasında iyonik bağ bulunur. (İyon sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir).

Bileşiğin İsmi Bileğin Formülü Bileşiği Oluşturan İyonlar

 

 

 
Kalsiyum Oksit
CaO
Ca+2 ve O–2 İyonları
Sodyum İyodür NaI Na+1 ve I–1 İyonları
Sodyum Klorür NaCl Na+1 ve Cl–1 İyonları
Alüminyum Klorür AlCl3 Al+3 ve Cl–1 İyonları
Kalsiyum Florür CaF2 Ca+2 ve F–1 İyonları
Alüminyum Sülfür Al2S3 Al+3 ve S–2 İyonları
Bakır (I) Klorür CuCl
 
Bakır (II) Klorür CuCl2
 
Demir (II) Bromür FeBr2
 
Demir (III) Bromür FeBr3
 
Gümüş Nitrat AgNO3
Kalsiyum Karbonat CaCO3
Çinko Sülfat ZnSO4
 
Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3
Sodyum Sülfat Na2SO4
Sodyum Karbonat Na2CO3
Bakır Sülfat CuSO4
Klorat (*) ClO3 (KÖK)
Kromat (*) CrO4 (KÖK)
Bi Kromat (*) Cr2O7 (KÖK)


Örnekler:

1- • Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğindeki Ca+2 ve O–2 iyonları arasında iyonik bağ bulunur.
 • Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğindeki Ca+2 ve O–2 iyonları düzenli bir örgü oluştururlar.
 • Kalsiyum oksit (CaO) bileşiği, kireç taşında ve bazı mermer çeşitlerinde bulunur.

2- • Sodyum İyodür (NaI) bileşiğindeki Na+1 ve I–1 iyonları arasında iyonik bağ bulunur.
 • Sodyum İyodür (NaI) bileşiğindeki Na+1 ve I–1 iyonları düzenli bir örgü oluştururlar.
 • Sodyum İyodür (NaI) bileşiği, tıp alanındaki hastalıkların teşhisinde ve bazı hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılır.

Admin

Taglar: BileşiklerinOluşmasıÖzellikleri

Kimya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Katlı Oranlar Kanunu

“iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

Kütlenin Korunumu Kanunu

Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

Organik Kimya Ders Notları

Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde EnerjiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin