Atmosfer ve Özellikleri


Atmosfer ve Özellikleri
Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli gazların bulunduğu tabakaya denir.
Atmosferde %78 azot, %21 oksijen, %1 su buharı,Karbondioksit  vb. gazlar vardır.  
 

ATMOSFERİN FAYDALARI

Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
Meteorların dünyamıza düşmesini büyük oranda engeller.
Canlılar için gerekli gazları bulundurur.
İklim olayları meydana gelir.
Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
Güneş ışınlarını dağıtır. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.
Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.

ATMOSFERİN KATMANLARI

1. TROPOSFER: Kalınlığı Ekvatorda fazla  Kutuplarda azdır. Bunun sebepleri:
Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda yükselici, kutuplarda alçalıcı hava hareketlerinin olmasıdır.
Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olmasıdır.
Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olması.
 
 
ÖZELLİKLERİ:
Atmosferde bulunan gazların %75 ‘i ve su buharının tamamı bu katmandadır.
Yoğunluğu en fazla olan katmandır.
Yeryüzünü etkileyen bütün iklim olayları bu katmanda görülür.
Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla alttan itibaren ısındığı için  yükseldikçe sıcaklık azalır.
Yatay yönde de Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Sebebi, dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesidir.
 
2. STRATOSFER: İklim olayları görülmez. Sıcaklık değişimi yok gibidir.
 
3. OZONOSFER: Güneşten gelen morötesi (ultraviyole) ışınlar tarafından oksijen moleküllerinin  O3  ‘e dönüştürülmesiyle oluşur. Güneşten gelen zararlı ışınları tutar, soğumayı önler.

4. KEMOSFER: Az miktarda zararlı ışın tutulur.*Gazların iyonlaşmaya başladığı yerdir.
 
5. İYONOSFER: Radyo dalgalarını en iyi yansıtan tabakadır.
 
6. EKZOSFER: Atmosferin en dış sınırıdır.

Admin

Taglar: AtmosferÖzellikleri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

Akarsu Aşınım Şekilleri

Vadi, Çentik, Boğaz, Kanyon vadi, Tabanlı vadi, Menderes, Dev kazanı, Peneplen, Peribacaları, kırgıbayır, plato

Akarsularda Aşındırma

Akarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir.Akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar.

Akarsularda Biriktirme

Akarsu biriktirmesinde etkili olan faktörler: Yatak eğiminin azalması (en fazla etkili faktör), Akış hızının azalması, Yük miktarının artması, Akımın düşmesiSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin