Kayaçlar ve Özellikleri


Kayaçlar ve Özellikleri
Mineral ve organik maddelerden oluşan katı maddelere kayaç(taş)denir. Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi denir.


Yer kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni magmadır.

- Magmanın soğumasıyla ilk önce magmatik kayaçlar oluşur.

- Magmatik kayaçların çözünmesi ve ayrışması sonucu farklı boyuttaki materyallerin çukur alanlarda üst üste tortulanmasıyla tortul kayaçlar oluşur.

- Magmatik ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapılarının değişmesiyle de başkalaşım kayaçları meydana gelir. Kayaçlar sürekli değişim içerisinde olmasına KAYAÇ DÖNGÜSÜ denir.

Kayaclar


1. KATILAŞIM (Püskürük) KAYAÇLARI

* Katılaşım kayaçları magmanın yeryüzünün farklı kısımlarında soğuması ile oluşurlar.
* Genellikle kristalli bir yapıya sahiptirler.
* Soğuma sürelerinin farklı olmasına bağlı olarak iri veya ince kristalli olabilirler.
* Hava ile temas derecelerine bağlı olarak açık veya koyu renkli olabilirler.

A. İç Püskürük kayaçlar: B. Dış Püskürük Kayaçlar:
-Magmanın yerin derinliklerinde soğuması ile oluşurlar. -Magmanın yer kabuğundaki çatlaklar boyunca yeryüzüne çıkıp soğuması ile oluşurlar.
-Soğumaları esnasında hava ile temas etmedikleri için genellikle açık renklidirler. -Soğumaları esnasında hava ile temas ettikleri için yanmaları renklerini koyu yapmıştır.
-İç püskürük kayaçlar sert ve aşınmaya karşı dirençlidirler. -Peribacası
-Granit-Tor topğrafyası  

2. BAŞKALAŞIM (METAMORFİK) KAYAÇLAR:


* Mağmatik (püskürük) kayaçlar ile tortul kayaçların aşırı ısı ve basınç altında başkalaşıma uğraması sonucu oluşan kayaçlardır.


3. TORTUL (SEDİMENTER) KAYAÇALARI

* Kayaçların dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınması ve çukur ortamlarda biriktirilmesi sonucu oluşurlar.
* Genellikle tabakalı bir yapıya sahiptirler.
* Bünyesinde fosil bulundurabilen tek kayaç türüdür.(ORGANİK TORTUL)A. Fiziksel (Mekanik-Kırıntılı)

- Dış kuvvetlerin (akarsu, buzul, rüzgar, dalga vs.) aşındırıp taşıdığı malzemeleri çukur alanlarda biriktirmesi ile oluşurlar.

- Çimentolaşma vardır.


B. Kimyasal Tortul Kayaçlar -Suda kolay çözünebilen maddelerin çökelmesi ile oluşurlar.

- Karstik arazilerdeki kayaçlar -Kimyasal kayaçlar Türkiye’de AKDENİZ bölgesinde görülür.

Oluşan Şekiller
Sarkıt, Dikit, Sütun(Mağaralar)

Kanyon Vadiler, Obruk

Lapya-Dolin-Uvala-Polye


C. Organik Tortul Kayaçlar -Bitkisel ve hayvansal atıkların (fosil) çukur alanlarda tortullaşması sonucu oluşurlar.

- Bünyesinde canlı kalıntısı vardır.

- Taşkömürü1. Zaman paleozoikte, Linyit 3.zaman. Tersiyerde oluşmuştur.

- Mercanlar derin olmayan sıcak sularda yaşarlar. AVUSTRALYA

.Mercanlar üst üste yığılırsa ATOL adaları oluşur.

* Erime, soğuma ve katılaşma: Püskürük kayaçlar

* Aşınma, taşınma, ayrışma, Birikme: Tortul kayaçlar

* Sıcaklık ve basıncın etkisiyle değişim: Başkalaşım kayaçlar oluşur.

Yeryüzü şekillerinin oluşması ve değişmesinde iç-dış kuvvetler, iklim ve kayaçlar önemli bir rol oynar.

Admin

Taglar: KayaçlarÖzellikleri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bitki Çeşitleri

İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

Dış Kuvvetler

Yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Su Kaynakları Nelerdir?

Oknayunus ve denizler. Göller; doğal göller. Akarsular. Yer altı suları ve kaynakları

21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin