İzohipslerin Özellikleri


İzohips Nedir?


Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere izohips, bu yöntemle yerşekillerinin gösterilmesine de izohips yöntemi denir.

İzohips haritaları karışık çizgiler olarak algılansa bile bu çizgiler ölçek dahilinde çizilen ve yer şekillerini ayrıntılı ola-rak gösteren çizgilerdir. Bu çizgiler yer şekillerini tanımamıza yardımcı olan rehberler gibidir.

İzohipslerin Özellikleri

* Aynı izohips eğrisi üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltisi eşittir.

* İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.

* Her eğri kendisinden yüksek olan eğriyi çevreler. Dolayısıyla en dıştaki eğri en alçak yeri, en içteki eğri en yüksek yeri gösterir .

* Bir haritada bulunan izohipsler arasındaki fark her yerde eşittir.

* Kıyı çizgisinden 0 metre eğrisi geçmektedir.

* İzohipsler birbirini kesmezler. İzohipsleri kesen çizgiler akarsuları gösterir.

* Akarsuyun her iki tarafındaki izohipslerin yükseltisi eşittir.

* Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yüksel-tisi eşittir.

* İzohipslerin sıklaştığı yerde
   - Eğim fazla,
   - Akarsuyun akış hızı ve aşındırması fazla,
   - Kıta sahanlığı dardır.

* İzohips aralığı haritanın ölçeğine göre değişir. Ör-neğin büyük ölçekli haritalarda izohips aralığı az (10-20 m gibi), küçük ölçekli haritalarda ise fazladır (500-1000 metre gibi).

* İzohipslerin nokta halini aldığı yerler dağ dorukla-rıdır.

* Çukur alanlar çukurluk istikametinde ok işareti konarak gösterilir.


İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi

Tepe (Zirve, Doruk): Dağ, tepe gibi bir yer şeklinin en yüksek noktasıdır. Burada bir nokta (.) veya küçük bir daire bulunur. Bu da en yüksek noktanın bulunduğu yeri gösterir.

izohips-tepe
1. Tepe (Zirve)Kapalı Çukur (Çanak): İçe doğru okla gösterilen alan kapalı çukur yada çanak ismiyle bilinir. Bu bölgelerin özelliği Okun başladığı yerden, bittiği yere kadar yükseltinin azaldığını gösterir.

izohips-canak
2. Kapalı Çukur (Çanak)Vadi: İzohipslerin zirveye doğru “Ʌ” şeklini aldıkları yerdir.

izohips-vadi
3. VadiSırt: İzohipslerin “V” şeklini aldıkları kesimlerdir. İki yamacın birleştiği, su bölümü akışının geçtiği görülmektedir.

izohips-sirt
4. SırtBoyun: Karşılıklı iki tepe arasında kalan alçak kesimdir.

izohips-boyun
5. BoyunDelta: Akarsuların denize döküldükleri yerde yaptığı biriktirme şeklidir. Akarsunun sonunda çıkıntı şeklinde gösterilir.

izohips-delta
6. DeltaFalez (Yalıyar): Kıyılarda izohipslerin sıklaştığı yerlerdir.


Böyle yerlerde kıta sahanlığı (şelf alanı) dar, kıyı derin olur.


izohips-falez
7. Falez (Yalıyar)Haliç: Okyanuslara dökülen akarsuların ağız kısımlarında gelgit yöntemi ile oluşmuş girintilerdir. Deltanın tersine içeriye doğru girinti şeklinde gösterilir.

izohips-halic
8. Haliç
İzohipslerden Profil Çıkarma

Eşyükselti eğrilerinden faydalanılarak bir haritada iki merkez arasındaki yerşekillerinin profili çıkarılabilir. Profili çıkarılacak iki merkez arası bir doğru ile birleştirilir. Bu doğrunun izohipsleri kestiği noktalardan haritanın alt kısmına konan ve sol tarafına yükselti değerleri yazılı olan bir milimetrik kağıt üzerindeki yükselti değerlerine denk gelecek şekilde dikmeler indirilir. Daha sonra milimetrik kağıt üzerinde işaretlenen noktalar birleştirilerek profil çıkarılmış olur.


izohips-profil-cikarma
9. İzohipslerden Profil Çıkarma

Admin

Taglar: İzohipslerinÖzellikleri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bitki Çeşitleri

İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

Dış Kuvvetler

Yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Dünyanın Tektonik Oluşumu

Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin