Aranan: Tense

 1. İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman 2 - Past Tense of Modal Verbs 2

  İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman 2 - Past Tense of Modal Verbs 2;

 2. İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman - Past Tense of Modal Verbs

  İngilizce Yardımcı Fiiller Geçmiş Zaman - Past Tense of Modal Verbs; Uzun kalmak istemedik - We did not want to stay long. Bir şey içmek istemedik - We did not want to drink anything. Rahatsız etmek istemedik - We did not want to disturb you.

 3. İngilizce Geçmiş Zaman Sorular 2 - Past Tense Questions 2

  İngilizce Geçmiş Zaman Sorular 2 - Past Tense Questions 2; Kimi gördünüz - Who did you see? Kime rastladınız - Who did you meet? Kimi tanıdınız - Who did you recognize?

 4. İngilizce Geçmiş Zaman Sorular - Past Tense Questions

  İngilizce Geçmiş Zaman Sorular - Past Tense Questions; Neredeydiniz - Where were you? Nerede oturdunuz - Where did you live? Nerede çalıştınız - Where did you work?

 5. İngilizce Geçmiş Zaman 4 - Past Tense 4

  İngilizce Geçmiş Zaman 4 - Past Tense 4; okumak - to read. Okudum - I read. Romanın hepsini okudum - I read the whole novel.

 6. İngilizce Geçmiş Zaman 3 - Past Tense 3

  İngilizce Geçmiş Zaman 3 - Past Tense 3; sormak - to ask. Sordum - I asked. Hep sordum - I always asked.

 7. İngilizce Geçmiş Zaman 2 - Past Tense 2

  İngilizce Geçmiş Zaman 2 - Past Tense 2; Neden vaktinde gelemedin - Why could you not come on time? Neden yolu bulamadın - Why could you not find the way? Neden onu (erkek için) anlayamadın - Why could you not understand him?

 8. İngilizce Geçmiş Zaman 1 - Past Tense 1

  İngilizce Geçmiş Zaman 1 - Past Tense 1; okumak - to read. O (erkek) bir dergi okudu - He read a magazine. O da (kadın) bir kitap okudu - And she read a book.

 9. Present Perfect Tense İle Pasif Cümler Kurma

  Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, pasif cümle oluştururken kullandığımız "be" yapısı, present perfect tense ile pasif cümle oluştururken "been" yapısına dönüştü.

 10. Üçüncü Koşul Durumu - The Third Conditional

  Bu cümlede görüldüğü gibi, if cümlesi, "past perfect tense" ile kuruldu, 2. cümle ise would + fiil 3. halde şeklinde kuruldu.

 11. Present Perfect Continuous Tense (Geçmiş ve Şimdi Zaman Devamlılığı)

  Özne + have/has + been + esas fiil + -ing + nesne. "Present Perfect Continuous Tense" adından da anlaşılacağı gibi "şimdi" ile "geçmiş" arasında bir bağlantı kurar. 2 tür kullanımından bahsedebiliriz.

 12. Past Continuous Tense (Devam Eden Geçmiş Zaman)

  Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır.

 13. Present Perfect Tense (Belirsiz Geçmiş Zaman)

  İngilizcede Present Perfect Tense önemli bir zamanlardan biridir. Öğrenilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni de bu zamanın Türkçe’de ve birçok dilde karşılığının olmamasıdır. Yapısı çok basittir. Kullanım

 14. Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

  İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

 15. Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

  İngilizcede geçmiş zamandan bahsederken bir çok farklı grammer zaman yapısı kullanırız. Bunlar içinde en çok kullanılanı Simple Past Tense’dir.

 16. Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

  Present Continuous Tense cümle yapısı. Özne + yardımcı fiil + esas fiil + -ing Takısı - Nesne Örnek: I am waiting for the train. (Treni bekliyorum)

 17. Simple Present Tense - İngilizce Geniş Zaman

  1. Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı. 2. Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil. 3. Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.

 18. Geniş Zaman (Simple Present Tense) Kullanım Amaçları

  “Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş Zaman” a karşılık gelir. “Simple Present Tense” kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir:

 19. Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek Cümleler

  Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek cümleler ve kalıplar

 20. İngilizce’de Future Tense Anlamında Kullanılan Cümle Çeşitleri
 21. Going to Future Tense Cümleleri

  Going to Future Tense Cümleleri; Nerelerde Kullanılır, Olumlu Şekli (Affirmative Form), Olumsuz Şekli (Negative Form), Soru Şekli (Interrogative Form) 1. Can Çekişmektense Ölmek Yeğdir

  Bir işte çeşitli sıkıntı ve üzüntülerle karşılaşıp olağanüstü gayret harcamaktansa o

 2. Korkulu Rüya (düş) Görmektense Uyanık Yatmak Evladır (yeğdir)

  Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.

 3. Metensefalon

  anat. Beyin gelişiminde arka beyin adını alan bu oluşumdan beyincik ve ponsun geliştiği üç k

 4. Şaşı, Çakır Demektense Kör De, Kurtul

  Üstü kapalı laflar etme, açık konuş, ne diyeceksen de.

 5. Tensel Benlik

  Benliğin ya da benin özü olan beden üzerinde yaşanarak edinilmiş imge.

 6. Tensel Ceza

  Dayak ve benzeri şeylerle bedene acı veren ceza.

 7. Züğürt Olup Düşmektense Uyuz Olup Kaşınmak Yeğdir

  Uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder ama züğürtlükten dolayı ne yapacağını düşMesaj / Bildirim Gönderin