Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)


Present Continuous Tense cümle yapısı.

Özne + yardımcı fiil + esas fiil + -ing Takısı - Nesne Örnek: I am waiting for the train. (Treni bekliyorum)


Şimdiki Zamanla ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:

1. Durum: İngilizcede şimdiki zamanla cümle kurarken esas fiile -ing takısı getirilir. Tüm durumlarda bu geçerlidir.

2. Durum: 3. tekil şahıslar için (he, she, it) "is" yardımcı fiili, I için "am" yardımcı fiili, you-we-they için de "are" yardımcı fiili kullanılır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

  Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil  
+ I am   speaking to you.
+ You are   reading this.
 
- She is not staying in London.
- We are not playing football.
 
? Is He   watching TV?
? Are They   waiting for John?

Present Continuous Tense-Şimdiki Zaman’ı kullandığımız durumlar ve örnek cümlele:

Kullanım. Konuşma anında devam eden eylemlerden bahsederken: Örnek cümle: He is working at the moment. (Şu anda çalışıyor.)

Kullanım. Geçici durumlardan söz ederken. Eylemin Konuşma anında olması gerekmiyor: Örnek cümle: My daughter is studying English at ODTU University.(Benim kız kardeşim ODTU üniversitesinde ingilizce öğrenimi görüyor.)

Kullanım. Planlanan eylemlerden bahsederken:


Örnek cümle: We are spending next winter in Australia.(Gelecek kışı Austuralyada geciriyoruz.)

Kullanım. Always, usually gibi zarfların kullanıldığı eylemleden söz ederken:


Örnek cümle: Sheis always helping people. (O her zaman insanlara yardım ediyor.)

Kullanım. Şartların uzun bir zaman periyodunda değiştiği durumlardan bahsederken: Örnek cümle: The earth is slowly getting warmer. (Dünya yavaşca ısınıyor.)

Admin

Taglar: PresentContinuousTenseŞimdikiZaman

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin