Present Perfect Continuous Tense (Geçmiş ve Şimdi Zaman Devamlılığı)


Present Perfect Continuous Tense ile cümle nasıl kurulur?


Özne + have/has + been + esas fiil + -ing + nesne

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

  Özne Yardımcı Fiil   Yardımcı Fiil Esas Fiil  
+ I have   been waiting for one hour.
+ You have   been talking too much.
             
- It has not been raining.  
- we have not been playing.  
             
? Have you   been seeing her?
? Have they   been doing their homework?


Present Perfect Continuous Tense’i hangi durumlarda kullanırız:


"Present Perfect Continuous Tense" adından da anlaşılacağı gibi "şimdi" ile "geçmiş" arasında bir bağlantı kurar. 2 tür kullanımından bahsedebiliriz.

Bahsedilen olay ya şimdi bitti ya da biraz önce sonlandı:

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense’i geçmişte başlamış ve kısa zaman önce sonlanmış olaylarda kullanırız. Olayın etkisi genellikle konuşmanın geçtiği anda da görülür.


I’m tired because I’ve been running.
** Yakında olmuş. Sonucu devam eddiyor.


Hala devam eden hareket ya da eylemleri anlatmak için kullanılır.:

Geçmişte başlamış, şu ana kadar devam eden eylemlerde Present Perfect Continuous Tense’i kullanırız.

Genellikle for ve since ile birlikte kullanılır.

I have been reading for 2 hours.
** Olay geçmişte başladı. Olay şimdi de devam ediyor.


PRESENT CONTINIOUS TENSE SIMPLE PRESENT TENSE
(ŞİMDİKİ ZAMAN) (GENİŞ ZAMAN)
I am doing I do
past now ( I am doing) future past I do future
geçmiş şimdi ( yapıyorum) gelecek geçmiş şimdi gelecek
He is playing basketball now. (Şimdi basketbol oynuyor.) He plays basketball every weekend.(Her haftasonu basketbol oynar.)
The water is boiling. Can you please make Water boils at 100° Celsius. (Su 100
the tea? (Su kaynıyor.Lütfen çay yapar mısın?) derecede kaynar.)
It is raining now. (Yağmur yağıyor.) It rains very often in Germany. (Almanya’da çok sık yağmur yağar.)
She is reading her book. ( Şu anda kitabını okuyor.) She reads a lot. ( Çok kitap okur.)


İçinde bulunduğumuz “şu anda” gerçekleşen eylemleri Present Continious Tense ( şimdiki zaman) ile anlatırken, “genelde” gerçekleşen olayları, alışkanlıklarımızı, yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri, sıklıkla tekrarlanan eylemleri, insanlar ve nesnelerle ilgili genellemeleri Simple Present Tense ( geniş zaman) ile anlatırız.

Admin

Taglar: PresentPerfectContinuousTenseGeçmişŞimdiZamanDevamlılığı

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin