Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek Cümleler


Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi?
Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider.

Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?
No, I don’t like swimming. Hayır, yüzmeyi sevmem.

Do we sing a song? Biz bir şarkı söyler miyiz?
Yes, we sing a song. Evet, bir şarkı söyleriz.


Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir.

Do they sleep late in nights? Onlar geceleri geç mi uyurlar?
No, they don’t. Hayır, uyumazlar.

Do you have a Formspring account? Formspring hesabın var mı?
Yes, I have. Evet, var.

What does a monkey like to eat? Bir maymun ne yemeyi sever?
A monkey likes to eat banana. Bir maymun muz yemeyi sever.

Where do the kangaroos live? Kangurular nerede yaşar?
The kangaroos live in Australia. Kangurular Avustralya’da yaşar.

When do the babies cry? Bebekler ne zaman ağlarlar?
The babies cry when they are hungry. Bebekler aç olduklarında ağlarlar.

Why does a dog bark? Bir köpek neden havlar?
A dog barks because he is frightened. Bir köpek korktuğu için havlar.

How do the birds fly? Kuşlar nasıl uçar?
The birds fly by using their wings. Kuşlar kanatlarını kullanarak uçarlar.

Who wants to be a millionaire? Kim milyoner olmak ister?
Everyone wants to be a millionaire. Herkes milyoner olmak ister.

!!! Dikkat edilecekler:
* 3. tekil şahıs için kullanılan "s" takısı:
Fiil çekimlerinde 3. tekil şahıs çekimlerinde fiilin sonuna s eklenir.


He draws my picture. O benim resmimi yapar.
She plays in the garden. O bahçede oynar.

Sonu "y" ile biten fiillerde "y"’den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde y kaldırılır, "ies" olarak eklenir.

Baby cries every night. Bebek her gece ağlar.
Bahadır studies his lesson. Bahadır dersini çalışır.


Olumsuz ve soru cümlelerinde, 3. tekil şahıs için fiile eklenen "s" takısı yardımcı fiile eklenir.

Leyla drives her car. Leyla arabasını sürer.
Does Leyla drive her car? Leyla arabasını sürer mi?
Leyla doesn’t drive her car. Leyla arabasını sürmez.
I go to school everyday. Ben her gün okula giderim.
My sister lives in Kırıkkale. Benim kız kardeşim Kırıkkale’de yaşar.
Children play in the garden. Çocuklar bahçede oynarlar.
Hasan reads story books every night. Hasan her gece hikaye kitapları okur.
My mother loves me. Annem beni sever.
Children like milk. Çocuklar sütten hoşlanırlar.
I clean my room every morning. Ben her sabah odamı temizlerim.
She puts her books into the bag. O, kitaplarını çantanın içine koyar.
I put my money into my pocket. Ben paramı cebime koyarım.
Ayşe sends me a letter every Saturday. Ayşe bana her cumartesi bir mektup gönderir.
I give the apples to my friend. Ben elmaları arkadaşıma veririm.
I drink milk every morning. Ben her sabah süt içerim.
We go to the seaside every summer. Biz her yaz deniz kenarına gideriz.
Children go to school everyday. Çocuklar hergün okula giderler.
I live in Manisa. Ben Manisa’da yaşarım.
They sit under the tree. Onlar ağacın altında otururlar.
Ayşe writes a letter to her friend every week. Ayşe her hafta arkadaşına bir mektup yazar.
I speak to my friends everyday. Ben hergün arkadaşlarımla konuşurum.
Children love their mothers. Çocuklar annelerini severler.
They love them. Onlar, onları severler.
We love children. Biz, çocukları severiz.
We love them. Biz, onları severiz.
Ali sees Ayşe everyday. Ali hergün Ayşe’yi görür.
We swim every Saturday. Biz, her cumartesi yüzeriz.
They play football every Sunday. Onlar, her pazar futbol oynarlar.
Our children play at home. Bizim çocuklarımız evde oynarlar.
The children like toys very much. Çocuklar oyuncakları çok severler.
The children drink milk everyday. Çocuklar hergün süt içerler.
They go to the seaside every Sunday. Onlar, her pazar deniz kenarına giderler.
I write a letter to him everyday. Ben, hergün ona bir mektup yazarım.
My dog likes milk very much. Benim köpeğim sütü çok sever.
My uncle reads English books. Amcam İngilizce kitaplar okur.
I love my dog very much. Ben köpeğimi çok severim.
The black cat runs in the garden. Karakedi bahçede koşar.
My father likes horses very much. Babam atları çok sever.
I like flowers very much. Ben çiçekleri çok severim.
My father lives in Sarıkamış. Babam Sarıkamış’ta yaşar.

Admin

Taglar: GenişZamanSimplePresentTenseÖrnekCümleler

İngilizce Kalıplar - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geniş Zaman (Simple Present Tense) Kullanım Amaçları

“Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş Zaman” a karşılık gelir. “Simple Present Tense” kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir:

A few, few, very few & quite a few Farkı ve Kullanımı

A few, few, very few & quite a few cümle içerisinde kullanımı ve aralarındaki farklar

A little ve very little Farkı ve Kullanımı

A little ve very little cümle içerisinde kullanımı ve aralarındaki farklar

A lot of, lots of ve plenty of Farkı ve Kullanımı

A lot of, lots of ve plenty of arasındaki farklar, doğru kullanımları ve örnek cümlerler ile anlatılmasıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin