Üçüncü Koşul Durumu - The Third Conditional


Üçünçü koşul durumu şu şekilde oluşrutulur:

if + past perfect tense, would/could/might + perfect infinitive(fiil 3. halde)

If I had met you earlier, I wouldn’t have married Joe.

Bu cümlede görüldüğü gibi, if cümlesi, "past perfect tense" ile kuruldu, 2. cümle ise would + fiil 3. halde şeklinde kuruldu.

if cümlesi ile 2. cümle yer değiştirebilir.

I wouldn’t have married Jo if I’d met you earlier.


Kullanımı:

Üçüncü koşul durumu, geçmişten söz ederken kullanılır. "Olsaydı, yapsaydım, etseydim" anlamlarında gelecek şekilde kullanılır.

I’d have warned you if I’d seen you last week.
Eğer seni geçen hafta görseydim seni uyaracaktım. (Görmediğimden dolayı uyaramadım.)

----------------------------------

If I’d passed by exams, I would have gone to Art College.
Eğer sınavlarımı geçseydim, sanat okuluma gidecektim.

Admin

Taglar: ÜçüncüKoşulDurumuThirdConditional

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin