İngilzice Reported Commands: Emir Cümlelerinin Bildirilmesi


Emir cümlelerinin bildirilmesi konusu, verilen bir emrin iletilmesidir. Bu kullanımda dolaylı yoldan anlatılan emir, isimin hallerini almış zamir (me, you, her, us) ve fiilin mastar haliyle birlikte kullanılır.

Direct: Stop!

Reported commands: He told them to stop.

Negatif kullanımda ise to+infinitive (mastar) den önce "not" kullanılır.

Direct: Don’t stop!

Reported commands: He told them not to stop.

Direct: Don’t go!

Reported commands: He told me not to go.


Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

1- "Sit down Mary." (he told)
He told Mary to sit down.

----------------------------------

2- "Don’t go near the sea, children." (the children’s mother warned)
The children’s mother warned them not to go near the sea.

----------------------------------

3- "Don’t be late, Tim." (Tim’s father told.)
Tim’s father told him not to be late.

----------------------------------

4- "Be quit, children." (the librarian)
The librarian told the children to be quiet.

----------------------------------

5- "Don’t shoot, men!" (the officer ordered)
The officer ordered the men not to shoot.

----------------------------------

6- "Have your tickets ready, please." (the inspector told us)
The inspector told us to have our tickets ready.

----------------------------------

7- "Don’t use the telephone after eleven o’lock." (the landlady told us)
The landlady told us not to use the telephone after eleven o’clock.

----------------------------------

8- "Leave your keys on the desk, please." (the receptionist told us)
The receptionist told us to leave our keys on the desk.

----------------------------------

9- "Have your passports ready, please."(the customs officer told us)
The customs officer told us to have our passports ready.

----------------------------------

10- "Finish the job tonight, please." (my boss told me)
My boss told me to finish the job tonight/that night.

----------------------------------

11- "Run!" (the general ordered the soldiers)
The general ordered the soldiers to run.

----------------------------------

12- "Open the door, please" (my mother told me)
My mother told me to open the door.

----------------------------------

13- "Don’t spend too much money on your holiday." (my father told me)
My father told me not to spend too much money on my holiday.

----------------------------------

14- "Hurry up." (he told me)
He told me to hurry up.

----------------------------------

15- "Don’t be frightened." (she told me)
She told me not to be frightened.

Admin

Taglar: İngilziceReportedCommandsEmirCümlelerininBildirilmesi

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin