Going to Future Tense Cümleleri


Nerelerde Kullanılır:
1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:
My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.)
The teachers are going to take the students to the museum tomorrow. (Öğretmenler yarın öğrencileri müzeye götürecekler.)

2. Kuvvetli olasılık belirten eylemleri anlatırken.
It’s going to snow, it’s very cold. (Kar yağacak, çok soğuk.)
He is going to fail, he doesn’t study at all. (Kalacak, hiç ders çalışmıyor.)

3. Acıma, sevgi hislerimizi anlatırken.
He has stayed out in the cold for six hours, he is going to be ill. (Dışarıda soğukta altı saat kaldı, hasta olacak.)

4. Bir tehlikeyi haber veren cümlelerde.
The vase is going to fall off the table. (Vazo masadan düşecek - düşmek üzere.)

Olumlu Şekli (Affirmative Form)

I am
He is / She is / It is
We are/ You are / They are

Not: come, go fiilleri going to Future Tense ile genellikle kullanılmazlar. Bu fiilleri Present Continuous ile kullanmayı tercih ederiz.

I am going to go. yerine I am going.
I am going to come. yerine I am coming. deriz.

going to Future Tense’te aşağıdaki zaman zarfları (adverbs of time) kullanılabilir:
Today: Bugün
Tonight: Bu gece
Tomorrow: Yarın
Soon: Yakında
This week: Bu hafta
This month: Bu ay
Next week: Gelecek hafta Next year: Gelecek yıl, vb.

Örnekler
I am going to finish the book next week. (Kitabı gelecek hafta bitireceğim.)
The astranaut is going to land the moon tomorrow. (Astronot yarın aya inecek.)
We are going to clean the chimney next week. (Bacayı gelecek hafta temizleyeceğiz.)
I am going to show you the new photographs. (Size yeni fotoğrafları göstereceğim.)

Olumsuz Şekli (Negative Form)

I am
He / She / It is We / You / They are

Örnekler
I am going to close the door. (Kapıyı kapatacağım.)
I am not going to close the window. (Pencereyi kapatmayacağım.)

You are going to meet him at the terminal.
You aren’t going to meet him at the bus - station.

Ahmet is going to fail.
He isn’t going to fail.

The tourists are going to have lunch at that restaurant.
They aren’t going to have lunch here.

Soru Şekli (Interrogative Form)

Am I
Is He / She / It
Are We / You / They

Örnekler
You are going to try it again.
Are you going to try it again? (Onu tekrar deneyecek misin?)

The boy is going to fall off the tree.
Is the boy going to fall off the tree? (Çocuk ağaçtan düşecek mi?)

The children are going to play football this afternoon.
Are the children going to play football this afternoon?

Olumsuz Soru Şekli ( Negative Interrogative)

Am I
Is He / She / It
Are We / You / They
Olumsuz - soru şekilleri genellikle aşağıdaki şekilde kullandır.

Am I not going to visit him tonight?
Aren’t you going to listen to your mother?
Isn’t he going to explain it to us?
Isn’t she going to wind the clock?
Isn’t it going to kill the mouse?
Aren’t we going to have breakfast early?
Aren’t they going to phone me?

Soru - Cevap örnekleri

a) Yes, No cevaplan isteyen sorular.

Are you going to buy another carpet? (Bir hali daha alacak mismiz?)
— Yes, I am going to buy another one.
— No, I am not going to buy another one.

Are the tourists going to visit the Blue Mosque? (Turistler Sultân Ahmet Camiini ziyaret edecekler mi?)
— Yes, they a redoing to visit it.
— No, they aren’tgoing to visit it.

Is your father going to have plenty of time in the summer? (Yazın babanın çok vakti olacak mı?)
— Yes, he is/going to have plenty of time in the summer.
— No, he isn’t/going to have plenty of time in the summer.


b) Soru kelimeleriyle sorulan sorular.
What are we going to have for breakfast? (eggs) (Kahvaltıda ne yiyeceğiz?)
— We are going to have eggs for breakfast.

When are you going to feed the baby? (an hour later)
— I’m going to feed him an hour later.

Who are they going to ask for some help? (their friends)
— They are going to ask their friends for some help.

What time is Bob going to leave home? (a few minutes later)
— He’s going to leave home a few minutes later.

How are they going to travel to Italy? (by air)
— They are going to travel by air.

Exercise :

Cümleleri örnekteki gibi
a) olumsuz,
b) soru,
c) olumsuz - soru şekline çeviriniz.

Örnek:
You are going to dig in the garden.
a) You aren’t going to dig in the garden.
b) Are you going to dig in the garden?
c) Aren’t you going to dig in the garden?

1. Mary is going to eat here this evening.
2. You are going to spend the evening playing cards.
3. Mr. Green is going tasee the doctor tomorrow.
4. They are going to do their homework at school.
5. Mr. Pink is going to get in touch with the police.

Sorulara
a) Yes,
b) No,
ile cevap veriniz.

1. Are you going to see Michael tomorrow?
2. Is Ahmet going to call a taxi?
3. Is the cat going to eat the stale fish?
4. Are the children going to play with him?
5. Is Mrs. Hicks going to water the flowers today?


Sorulara örnektekiler gibi kısa cevap veriniz.
Örnekler:
a) The bell is going to ring in two minutes, isn’t it? — Yes, it is.
b) Our teacher isn’t going to mark our workbooks, is he? — No, he isn’t.

1. Mr. Brown is going to get off the bus here, isn’t he?
2. We are going to leave for Bursa tomorrow, aren’t we?
3. They aren’t going to watch the match, are they?
4. It isn’t going to stop there, is it?
5. Sally is going to hide it, isn’t she?

Sorulara cevap veriniz.
1. When are the children going to have dinner? (8.00)
2. How are you going to cook the fish? (fry)
3. When is your pen - friend going to visit you? (this summer) 4. What am I going to wear for the party? (the blue dress)
5. Which airport are they going to land? (Heathrow Airport)

Admin

Taglar: GoingFutureTenseCümleleri

İngilizce Kalıplar - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geniş Zaman (Simple Present Tense) Kullanım Amaçları

“Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş Zaman” a karşılık gelir. “Simple Present Tense” kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir:

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek Cümleler

Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek cümleler ve kalıplar

İngilizce’de Future Tense Anlamında Kullanılan Cümle Çeşitleri
A few, few, very few & quite a few Farkı ve Kullanımı

A few, few, very few & quite a few cümle içerisinde kullanımı ve aralarındaki farklar

A little ve very little Farkı ve Kullanımı

A little ve very little cümle içerisinde kullanımı ve aralarındaki farklar

A lot of, lots of ve plenty of Farkı ve Kullanımı

A lot of, lots of ve plenty of arasındaki farklar, doğru kullanımları ve örnek cümlerler ile anlatılmasıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin