Present Perfect Tense İle Pasif Cümler Kurma


"I" öznesinin kullanımı:
I have been seen ? have I been seen? - I have not been seen


"You" öznesinin kullanımı:
you have been seen ? have you been seen? - You have not been seen


"he/she/it" öznesinin kullanımı:
he/she/it has been seen ? has he/she/it been seen? - he/she/it has not been seen


Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, pasif cümle oluştururken kullandığımız "be" yapısı, present perfect tense ile pasif cümle oluştururken "been" yapısına dönüştü. Fiil 3. halde ya da -ed eki alarak kullanılır. Presen perfect tense pasif yapısını, present perfect tense aktif yapısında olduğu gibi geçmişte olmuş ama etkisi, önemi şimdi de devam eden yapılar için kullanırız.


The house on the corner has been sold.

We haven’t been invited to Ann’s party.Aşağıdaki örnek cümeleleri inceleyelim:

A new university has been opened in Kew today by the Prince of Wales.

An 18-year-old soldier has been killed in an accident in Devon.

The two lost children have been found alive and well in a London park.

An unknown actor has been chosen to star in the new film of "Macbeth".

An old painting from a school in Wales has been bought for $250,000 by an American museum.

Admin

Taglar: PresentPerfectTenseİlePasifCümlerKurma

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
İngilizce Gerund And Infinitive

A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu

Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

İngilizce Pasif Cümlelerde by Kullanımı

Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin: The missing child has been found. German is spoken in Austria.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin