Aranan: Sistem

 1. Emin Çapa - Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?

  TEDxİstanbul Konuşması: Emin Çapa, "Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?" başlıklı konuşmasında tarihin önde gelen bilim adamlarıyla çıktığı yolculuğa Türk eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerle devam ediyor.

 2. Öğrencilerden Akıllı Sulama Sistemi

  Manisa’da ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği akıllı sulama sistemi, hem yüzde 40 su tasarrufu sağlıyor hem de otomatik çalıştığı için insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor.

 3. Telefon Şehir Kodları Nasıl Veriliyor?

  Bunun nedeni, kod sisteminin tuşlu telefonlar yaygınlaşmadan önce kadranlı telefonlara göre kurulmuş olmasıdır. Kadranlı telefonlarda 9’u çevirmek için, hizasındaki deliğe parmağınızı sokup, sonuna kadar kadranı çevirmeniz ve bırakm

 4. Liseye Girişte Yeni Sistem 2018

  Bakan Selçuk, karma eğitimin kalkacağı iddialarını yalanlayarak 20 bin öğretmen atamasının Aralık sonunda yapılacağını söyledi. Vizyon belgesinin de 15 Ekim’de açıklanacağını belirtti.

 5. Araba Tutması Nasıl Oluyor?

  Dış kulağımızın görevi işitmeyi sağlamaktır ama iç kulağımız dengemizden sorumludur. Hareket halinde olduğumuzda, iç kulağımızın içindeki sıvı çalkalanır ve sinir sistemimiz vasıtası ile beynimize sinyal gider.

 6. Niçin Hıçkırırız?

  Süratli yemek yenildiğinde, yutkunma neticesinde yemek ile birlikte bir miktar da hava alınır. Hıçkırık, yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepkidir.

 7. Eğitimde Ezber ve Taklidi Bırakmalıyız

  Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk; Türkiye’nin, Tanzimat’tan beri kendi eğitim sistemini aradığını ve artık bulma zamanının geldiğini belirterek, “Tanzimat’tan beri kendi eğitim sistemimizi arıyoruz. Gelin hep beraber muhafa

 8. Ağrı Nedir?

  Ağrı olayı, ince sinir sistemimizle, beyin, kas sistemimiz ve dolaşım sistemimizle doğrudan ilgilidir. Ancak bu iletişimin sırları tam olarak çözülebilmiş değildir. Ağrı, doktorun hastalığı teşhis etmesine yardım eder, öyleyse faydal

 9. Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Bölümü

  Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Bölümü ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 10. Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik

  Girişimcilik ülkemizde ekonomik gelişmenin ve yeni iş yaratmanın motoru olarak görülmektedir. Türkiye’ de 1980’ lerden sonra yaşanan ekonomik değişimler sonucunda serbest piyasa ekonomisine geçilmiş,

 11. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 285 71 73, Adres: Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Balgat/ ANKARA TÜRKİYE

 12. İnsanda Dolaşım Sistemi

  Kalp, atardamarlar,kılcal damarlar ve toplardamarlardan meydana gelmiştir.

 13. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

  Hayvansal bir hücrelilerde sölenterelerde dolaşım, sistem halinde değildir. Maddenin taşınması sitoplazma veya hücreler arası sıvılarla olur. İleri yapılı hayvanlarda iki çeşit taşıma (dolaşım) sistemi gelişmiştir.

 14. Dolaşım Sistemi

  Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

 15. Franchising Türleri Nelerdir?

  Bu tür franchisingdei gelişmiş bir üretim, işletme ve pazarlama sistemine sahip olan herhangi bir tacir (franchise veren), bir başkasına (franchise alan) bu sistemin tümünden ve böylelikle de sisteme dahil sınai unsurlardan yararlanma olanağı

 16. İnsanda Solunum Sistemi

  İnsanda solunum sistemi akciğerler ve bu akciğerlere hava taşıyan borulardan oluşur. Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu ve bronşlar solunum esnasında faaliyet gösteren yapılardır.

 17. Solunum Sistemi

  Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış SolunumSolunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye denir. 2. İç Solunum

 18. İnsanda Sinir Sistemi

  Merkezi nöronlardan oluşur. Çevresel sinir sistemiyle getirilen bilgilerin değerlendirildiği ve uygun cevapların hazırlandığı yerdir. Uyarılar çift yönlü olabilir. 2 kısımdır.

 19. Kelime Öğrenme - Güneş Sistemi ve Gezegenler

  Çocuklar İçin İngilizce - Güneş Sistemi ve Gezegenler / Solar System and Planets

 20. Sinir Sistemi

  Sinir sistemi; canlının dış çevreye uyumunu sağlayan iç çevrenin dengede tutulmasından sorumlu, uyarılara verilen tepkileri düzene koyan bir sistemdir.

 21. İnsanda Sindirim Sistemi

  Sindirim sistemi, bazı yerleri geniş ve bazı kısımları dar olan bir sindirim kanalı ile, bu kanala açılan yardımcı salgı bezlerinden meydana gelir.

 22. Sindirim Sistemi

  Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

 23. Kas Sistemleri

  Kaslar, canlı organizmada hareket sistemini meydana getiren yapılardandır. Kasların en önemli özellikleri uzayıp kısalma yeteneğine sahip olmalarıdır.

 24. İskelet Sistemi

  Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir.

 25. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıklar

  Havadaki başlıca kirleticilerden biri olan toz, mesleki akciğer hastalıklarının temel nedenlerinden biridir.

 26. Üreme Sistemi Hastalıkları

  Erkek ve dişi üreme sistemi hastalıkları mesleki sağlık tehlikeleri açısından gittikçe artan bir ilgiyle incelenmektedir. Üreme toksisitesi çevresel etkenlere maruz kalma sonucu üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkilerdir.

 27. Üriner Sistemi Hastalıkları

  Üriner Sistemi Hastalıkları. Fiziksel ve kimyasal etmenler neden olabilir.

 28. Sinir Sistemi Hastalıkları

  Sinir sistemi hastalıklarına neden olan etmenlerin hemen hemen hepsi kimyasal etmenlerdir.

 29. Hint Uygarlığı

  Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.

 30. Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

  Tendon, sinir, kas ve diğer yumuşak dokularda hasar yapacak tekrarlayıcı fiziksel hareketler ile oluşmaktadır.

 31. Mini Hava Temizleyici %93 Temiz Hava

  Yenilikçi ürün, bir tesisi son derece etkili bir filtreyle birleştirir. Bununla birlikte, hava filtresi sisteminin en zorlayıcı noktası, benzine ve formaldehit ile PM 2.5 arasında değişen kapalı hava kirleticilerinin kokteyli olan ve zararlı o

 32. Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

  İkta sistemi, Vergi sistemi, Ahilik, Vakıf sistemi. Türk-İslam devletlerinde ekonomi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanırdı. Karahanlılardan başlamak üzere hemen tüm Türk-İslam devletleri İpek ve Baharat yolunun kontrolüne önem vermiş

 33. Endokrin Sistem

  Canlılarda sistemler arasındaki uyumlu çalışmayı sağlayan özel maddelere hormon denir. Bunların sağlandığı yere endokrin bezler,bu sisteme de endokrin sistem denir.

 34. Mesleki Sindirim Sistemi Hastalıkları

  Sindirim sistemi vücudun verimliliği ve çalışma kapasitesi üzerine önemli bir etki gösterir ve sindirim sisteminin akut ve kronik hastalıkları iş göremezliğin ve sakatlığın en yaygın nedenleri arasındadır.

 35. Dokular - Hayvansal Dokular

  Vücudun dış ve iç kısımlarını örten dokudur. Ör: Derinin üst yüzeyi ile sindirim sisteminin iç yüzeyini örter.

 36. Mesleki Dolaşım Sistemi Hastalıkları

  Dolaşım sistemi hastalıkları özellikle endüstrileşmiş ülkelerde çalışma nüfusunda hastalıkların ve ölümlerin en yaygın nedenidir.

 37. Mesleki Kan Hastalıkları

  Lenfo hematopoetik sistemi kan, kemik iliği, dalak, timüs, lenf kanalları ve lenf düğümleri oluşturur. Kan ve kemik iliği birlikte hematopoetik sistem olarak adlandırılır.

 38. Türk İslam Devletlerinde Hukuk

  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk ikiye ayrılmıştır.

 39. Osmanlıda İlk Savaşlar

  Dünya denge sisteminin değişmesinden Osmanlı ilk olarak Trablusgarp bölgesinde etkilenmiştir.

 40. Girişimcilik Kültürü Nedir?

  Girişimcilerin kişisel özelliklerinin dikkate alınmaya başlanması, doğal olarak onların değer sistemlerinin incelenmesini zorunlu kılmıştır. Değer yönelimleri, insanların doğayla ilgili genelleşmiş ve oluşmuş anlayışları olarak tan

 41. İnsanda Boşaltım Sistemi

  Bir çift olup, fasulye tanesi şeklindedir.Her böbrekten birer idrar kanalı çıkar. Bunlar aşağı doğru inerek idrar kesesinde sonlanır.

 42. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 43. Boşaltım Sistemi

  Metabolizma sonucunda oluşan zararlı ve işe yaramayan maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir.

 44. Bitkilerde Hormonal Düzenleme

  Bitkilerde sinir sistemi ve vücudu sürekli dolaşan daimi bir sıvı (kan) yoktur. Organlar ve dokular arasındaki düzenleme işi ve duyarlılığın sağlanması sadece hormonlarla yapılır.

 45. Asya Kıtasının Genel Özellikleri

  Asya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan Huron, Kaledonya, Hersinya ve Alp Himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur.

 46. İslamcılık Akımı Nedir?

  Avrupa’da gelişen Pan Germanizm ve Pan Slavizm’den de esinlenen II. ABDÜLHAMİD devlet içindeki İslam unsurlarının dağılmasını engellemek için Cemalettin i Afgani’nin düşüncelerinin de etkisiyle İslamcılığı bir sistem olarak kabul

 47. Okul Servislerinde Kamera Zorunluluğu Ertelendi

  Servis araçlarından istenen, koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri, her koltuğu görecek şekilde kamera ve internet sistemlerinin maliyetli olduğu gibi kısa sürede yapılmasının mümkün olmadığının dile getirildiği raporun ardından y

 48. YKS Coğrafya Konuları

  Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler

 49. Bitkilerde Sindirim

  Bitkilerde genellikle özelleşmiş bir sindirim sistemi bulunmaz. Saprofit mantarlar kloroplastları olmadığı için besinlerini sentezleyemezler. Bunun için hücre dışı sindirimi gerçekleştirebilirler.

 50. Organik Kimya Ders Notları

  Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 51. Bitkilerde Taşıma Sistemi

  Tek hücreli bitkilerde özel bir taşıma sistemi bulunmaz. Gerekli maddelerin taşınmasını hücre zarlarıyla yaparlar.

 52. I. Meşrutiyet

  Tanzimat ve Islahat fermanları devleti kurtarmada başarılı olamadılar. Ancak bu fermanların etkisinde meşruti sistemi amaçlayan yeni bir nesil yetişebilmiştir. Nitekim bu nesil örgütlü bir yapıya da bürünebilmiştir.

 53. Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

  Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

 54. Yıldızların Ölçülerinin Kıyaslanması

  Yıldızların Ölçülerinin Kıyaslanması, gezegenler, ay, dünya ve güneş sistemi yıldızları ve ölçüleri

 55. 3 Idiots / 3 Aptal Filmi (2009)

  3 Idiots / 3 Aptal Filmi; 2009 yapımı Hindistan Bollywood filmidir. Film Hindistan’ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken eğitim sistemini eleştirmektedir.

 56. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik ve Jeomorfolojik oluşumlar, Fotoğrafçılık. Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ili sınırları içinde yeralmaktadır. Orta Toroslar’ın karstikyapısı içinde üç katlı bir mağara sistemidir.

 57. Bu Harika Tekne Hidrolik Süspansiyon Sisteme Sahip
 58. Gala Gölü Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Sulak Saha, Göl ve Orman Ekosistemi, Nesli tehlike Altındaki kuş Türleri. Marmara bölgesinde, Edirne ili, Enez ve İpsala ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pamuklu ve Küçük gala göllerini kapsar

 59. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Kuş gözlem, Fotoğrafçılık, Deniz ve kıyı ekosistemi, kumul, lagünler, alüvyal subasar orman, mevsimsel bataklık, turbalık, çayır ekosistemleri

 60. Kapılarınızı En Güvenli Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

  Barracuda Savunma Sistemi Acil Durumlarda Sizi Güvende Tutuyor

 61. Sultan Sazlığı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Kuş gözlem, Doğa Fotoğrafçılığı, Sulak saha, göl ekosistemi, birçok kuş türünün varlığı. iç Anadolu Bölgesi’nde, Kayseri ili, Yeşilhisar, Develive Yahyalı ilçeleri arasında


 1. Balçova » İzmir Yeni Sistem Özel Öğretim Kursu

  Sarmaşık Caddesi No:58 / a Balçova / izmir

 2. Akşehir » Özel Akşehir Sistem İlkokulu

  İstasyon Mah. İstasyon Bul. No: 131 Akşehir / Konya

 3. Akşehir » Özel Akşehir Sistem Ortaokulu

  İstasyon Mah. İstasyon Bul. No: 131 Akşehir / Konya

 4. Odunpazarı » Özel Amaç Sistematik Eğitim Modeli Kaliteli İngilizce Doğru Sistem Dil Kursu

  Arifiye Mah. Postane Sk. No: 11 Odunpazarı / Eskişehir

 5. Kocasinan » Özel Bilgi Birikim Sistemi İngilizce Kursu

  Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Caddesi Kadımahmut Vakfı Blokları 14.blok 21 / b

 6. Nizip » Özel Bilim Sistem Eğitim Kursu

  Cumhuriyet Mah. Maraşal Fevzi Çakmak Cad. No: 4 İç Kapı No: 3 Nizip / Gaziantep

 7. Beşiktaş » Özel Bilsit Bilgi Sistemleri Kursu Şubesi

  Abbasağa Mah. Nurtanesi Sk. Nurtanesi Apartmanı Blok No: 9 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul

 8. Bucak » Özel Bucak Sistem Öğrenci Etüd Eğitim Merkezi

  Yeni Mah. Süleyman Demirel Bul. Alp İşhanı Kat: 4 Bucak / burdur

 9. Konak » Özel Ege Sistem Konak Temel Lisesi

  Güzelyalı Mahallesi 144 Sokak No6 / a Konak / izmir

 10. Konak » Özel Ege Sistem Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Mehmet Ali Akman Mah. 20 / 1 Sk. No: 3 Konak / İzmir

 11. Karabağlar » Özel Ege Sistem Ortaokulu

  Fahrettin Altay Mah. 65 / 17 Sk. No: 2a İç Kapı No: A Karabağlar / İzmir

 12. Balçova » Özel Ege Sistem Temel Lisesi

  Fevzi Çakmak Mah.sakarya Cad.no:80 / a Balçova / izmir

 13. Battalgazi » Özel Fuzuli Kültür Sistem Temel Lisesi

  İstiklal Mah Fuzuli Cad Berrak Sok No:2 Battalgazi / malatya

 14. Eyüp » Özel Göktürk Yeni Esen Sistemli Yabancı Dil Kursu

  Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:11 Daire:15 Kat:3 Eyüp / istanbul

 15. Gölköy » Özel Gölköy Sistem Sürücü Kursu

  Gölköy Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 24 İç Kapı No: B01 Gölköy / Ordu

 16. Hilvan » Özel Hilvan Sistem Temel Lisesi

  Yeni Mah. Diyarbakır Cad. No: 153 İç Kapı No: A Hilvan / Şanlıurfa

 17. Çankaya » Özel İleri Kazanım Sistemleri Özel Öğretim Kursu

  Kocatepe Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No:27 / 9-10-11-12-15-16, Kızılay

 18. Merzifon » Özel İlgi Sistem Dershanesi

  Camicedit Mah. Cumhuriyet Cad. No: 109a İç Kapı No: A Merzifon / Amasya

 19. ılgın » Özel ılgın Sistem Temel Lisesi

  Camiiatik Mah. 52. Sokak No:1 Pk:42600 ılgın / konya

 20. Şişli » Özel İngilizce Eğitim Sistemleri Ve Pratik (esp) Kursu

  Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sk. Alphan Blok No: 3 İç Kapı No: 5 Şişli / İstanbul

 21. Konak » Özel İzmir Sistem Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Mithatpaşa Caddesi No:840 Daire:15 Sadıkbey- Konak / izmir

 22. Selçuklu » Özel Konya Sistem Anaokulu

  Yazır Mah. Bayavşar Sk. Bahçeşehir Koleji Sitesi No: 11 İç Kapı No: 1 Selçuklu / Konya

 23. Selçuklu » Özel Konya Sistem İlkokulu

  Yazır Mah. Bayavşar Sk. Bahçeşehir Koleji Sitesi No: 11 İç Kapı No: 1 Selçuklu / Konya

 24. Selçuklu » Özel Konya Sistem Ortaokulu

  Yazır Mah. Bayavşar Sk. Bahçeşehir Koleji Sitesi No: 11 İç Kapı No: 1 Selçuklu / Konya

 25. Selçuklu » Özel Konya Sistem Temel Lisesi

  İhsaniye Mah.abdülezelpaşa Cad.no:24

 26. Manavgat » Özel Manavgat Bilge Sistem Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Y.hisar Mah. Antalya Cad. No: 42 İç Kapı No: A Manavgat / Antalya

 27. Şehzadeler » Özel Manisa Ece Yabancı Dil Sistemleri (yds) Kursu

  1.anafartalar Mah. Avni Gemicioğlu Cad. No: 9a Şehzadeler / Manisa

 28. Akdeniz » Özel Mersin Sistem Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

  Cami Şerif Mah. 5248 Sk. İnankur İşh. Sitesi No: 4 İç Kapı No: 6 Akdeniz / Mersin

 29. Merkez » Özel Mum Sistem Temel Lisesi

  Yavruturna Mah. Tekel 3. Sok No:1 / a Merkez / çorum

 30. Merkez » Özel Muş Sistem İhtiyaç Akademi Kursu

  Hürriyet Mah. Atatürk Cad. No: 63 İç Kapı No: 3 Merkez / Muş

 31. Merkez » Özel Muş Sistem Pegem Akademi Kursu

  Hürriyet Mah. Yeni Hükümet Cad. No: 12 İç Kapı No: 2 Merkez / Muş

 32. Altınordu » Özel Ordu Yeni Sistem Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Durugöl Mahallesi 1068 Sokak No.6 Altınordu / ordu

 33. Ortaca » Özel Ortaca Sistem Temel Lisesi

  Başköprü Mahallesi 75. Sokak No:3 Kat:bodrum+zemin+1 Ortaca / muğla

 34. Zile » Özel Öz Sistem Mts Kursu

  Cedit Mah. Müftülük Sk. Bağkur İşhanı Girişi Sitesi No: 1 İç Kapı No: 224 Zile / Tokat

 35. Gölbaşı » Özel Özgün Sistem Çankaya Anadolu Lisesi

  Kızılcaşar Mah. 2683 Sk. No: 6 Gölbaşı / Ankara

 36. Gölbaşı » Özel Özgün Sistem Çankaya İlkokulu

  Kızılcaşar Mah. 2683 Sk. No: 6 Gölbaşı / Ankara

 37. Gölbaşı » Özel Özgün Sistem Çankaya Ortaokulu

  Kızılcaşar Mah. 2683 Sk. No: 6 Gölbaşı / Ankara

 38. Çankaya » Özel Özgün Sistem Özel Öğretim Kursu

  Mutlukent Mahallesi, 2432. Cadde, 1930. Sokak, Hekimköy Sitesi,no:12, Ümitköy

 39. Seydişehir » Özel Özgüven Sistem İlkokulu

  Kızılcalar Mah. 348 Sk. No: 35 Seydişehir / Konya

 40. Seydişehir » Özel Seydişehir Özgüven Sistem Ortaokulu

  Kızılcalar Mah. 348 Sk. No: 35 Seydişehir / Konya

 41. Seydişehir » Özel Seydişehir Sistem Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

  Hacıseyitali Mah. Atatürk Cad. Dersane - Yurt Sitesi No: 54 İç Kapı No: C Seydişehir / Konya

 42. Seydişehir » Özel Seydişehir Sistem Temel Lisesi

  Hacı Seyit Ali Mh. Atatürk Cd. No:54 / c Seydişehir / konya

 43. Odunpazarı » Özel Sistem Bilgisayar İngilizce Kursu

  Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 18 Odunpazarı / Eskişehir

 44. Merkez » Özel Sistem Etüt Eğitim Merkezi

  Çelebiler Mah. 119 Cad. No: 23 İç Kapı No: 1 Merkez / ısparta

 45. Atakum » Özel Sistem Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

  Mimarsinan Mah. Mustafa Kemal Bul. No: 11 İç Kapı No: A Atakum / Samsun

 46. Dörtyol » Özel Sistem Özel Öğretim Kursu

  Sanayi Mahallesi Fulya Sokak Ali Varlı Apartmanı No: 14

 47. Kula » Özel Sistem Temel Lisesi

  Kenan Evren Mah. Şht.mehmet Topçuoğlu Cad. No: 34 Kula / Manisa

 48. Merkez » Özel Sistem V.i.p Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Sürsürü Mah. Üryan Baba Sk. Zümrüt Sitesi B Blok No: 3 İç Kapı No: A Merkez / Elazığ

 49. Keçiören » Özel Sistembir Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

  Kavacık Subayevleri Mah. Cihangir Cad. No: 34 Keçiören / Ankara

 50. Osmangazi » Özel Son Sistem Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Nalbantoğlu Mahallesi Başak Caddesi No:40 / 1-2 Osmangazi / bursa

 51. Menemen » Özel Yeni Eğitim Sistemleri Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  Esatpaşa Mah. 1210 Sk. No: 46a İç Kapı No: 1 Menemen / İzmir

 52. Menemen » Özel Yeni Eğitim Sistemleri Yabancı Dil Kursu

  Esatpaşa Mah. 2. İstasyonaltı Geçidi Sk. No: 26 İç Kapı No: A Menemen / İzmir

 53. Maltepe » Özel Yeni Esen Sistemli Yabancı Dil Kursu

  Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 58c Maltepe / İstanbul

 54. Mut » Özel Yeni Sistem Kamu Personeli Seçme Sınavı Kursu

  Doğancı Mahallesi Kocabaş Sokak No:4 / 201 Mut / mersin

 55. Odunpazarı » Özel Yeni Sistem Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

  İstiklal Mah. Başan Sk. No: 2 İç Kapı No: 2 Odunpazarı / Eskişehir

 56. Merkez » Özel Yeni Sistem Tıpta Uzmanlık Sınavı Hazırlık Kursu

  Eskikale Nahahllesi Sirer Caddesi Hocaimam Sokak No:4 / a Kat:1-2-3

 57. Narlıdere » Özel Yeni Sistemli Anadolu Lisesi

  Sahilevleri Mah. Venüs Sokak No:14 Pk:35320 Narlıdere / izmir

 58. Narlıdere » Özel Yeni Sistemli Ortaokulu

  Sahilevleri Mah. Venüs Sk. No: 14 Narlıdere / İzmir

 59. Muratpaşa » Özel Yurdum Eğitim Sistemleri Etüt Eğitim Merkezi

  Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Hasan Çağlayan Apt. Sitesi No: 122 İç Kapı No: 2 Muratpaşa / Antalya

 60. Muratpaşa » Özel Yurdum Eğitim Sistemleri Yabancı Dil Kursu

  Kışla Mah. Milli Egemenlik Cad. Çankaya Apt. Sitesi No: 2 İç Kapı No: 6 Muratpaşa / Antalya

 61. KAVAKLIDERE » SISTEMA KUAF. VE GUZ. HIZ.

  GUVENEVLER MAH. SILI MEYDANI KUVEYD CD. NO:10/A


 1. Abo Kan Grupları Sistemi

  Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren

 2. Açık Atölye Sistemi

  İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön koşul olmadığı sistem.

 3. Açık Dolaşım Sistemi

  Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve kan boşl

 4. Açık Dolaşım Sistemi

  Arterler ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan açık bir dolaşım sistemi hemen bütün eklemb

 5. Acil Durdurma Sistemi

  Güvenlik nedeniyle reaktörü anî olarak durduran sistem.

 6. Acil Soğutma Sistemi

  Soğutma suyu borularında oluşan bir arıza sonucu normal soğutma sisteminin devreden çıkması

 7. Akord Ücret Sistemi

  Çalışanlara, temel ücretlerine ek olarak verimlilikleri doğrultusunda gelir olanağının sağl

 8. Altın Para Sistemi

  Birinci Dünya Savaşı'na kadar uygulanan, temel değişim ve değer ölçüsü olarak kullanılan

 9. Altına Çevrilgen Kâğıt Para Sistemi

  Merkez Bankalarının dolaşıma çıkardığı kâğıt paraların istendiğinde serbestçe altına

 10. Anatomia Sistematika

  anat. Sistematik anatomi.

 11. Atların Multisistemik Epiteliotropik Hastalığı

  Multisistemik epiteliotropik sendrom.

 12. Avrupa Köken Kümelenme Sistemi Birliği

  Farklı ülkelerde işlenmekte olan eşyanın serbest dolaşımını engelleyen köken kurallarını

 13. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi

  Avrupa Birliğinin para politikasını belirleyerek uygulamak döviz işlemlerini yürütmek resmi d

 14. Avrupa Para Sistemi

  Üye ülke ulusal parasını sabit kur üzerinden Avrupa Para Birimi (ECU)'ne bağlamak ve ulusal d

 15. Avrupa Para Yılanı Sistemi

  1972 yılında uygulamaya konulan, Avrupa Topluluğu üye ülke paralarının birbirlerine ve ABD do

 16. Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi

  Ulusal paraların dış değerlerinin, başka bir ülkenin parası, altın veya özel çekme haklar

 17. Bağışıklık Sistemi

  Organizmaya dışarıdan giren yabancı maddelere, antijenlere karşı hedef teşkil eden ve onları

 18. Bankacılık Sistemi

  Mevduat kabul eden, kredi açan, ulusal ve uluslararası ödemelerde aracılık, para nakli, senet k

 19. Beyan Sistemi

  Mükellefin vergiye esas olacak bilgileri bir bildirim belgesi doldurarak vergi dairesine bildirmesi

 20. Binomiyal Sistem

  Bir organizmaya iki ad verildiği terminoloji sistemi.

 21. Birleşik Dikey Pazarlama Sistemi

  Ürünün dağıtım kanalının, sistemdeki farklı düzeylerdeki firmaların ortak sahipliğinde o

 22. Biyosistematik

  (Yun. bios: hayat systematikos: sistemleme) Canlıların morfolojik karşılaştırılması esas al

 23. Borik Asit Sistemi

  Reaktör kalbini soğutma sisteminde, borik asit yoğunluğunun ayarlanması amacıyla borik asitin

 24. Boşaltım Sistemi

  Organizmada boşaltım görevi yapmak üzere bir araya gelmiş organlar topluluğu. Ekskresyon siste

 25. Boşaltım Sistemi

  (anlamdaş. boşaltım organı, karşılık eksresyon sistemi), (Lat. ex = dışarı, Lat. cernere =

 26. Boşaltım Ve Üreme Sistemi

  anat. Sidik ve üreme organlarından oluşan sistem, sistema urogenitale.

 27. Bretton Woods Sistemi

  Bretton Woods Konferansı sonucunda, Uluslararası Para Fonunun bütün üyelerinin paralarının de

 28. Brüksel Tarife Sınıflandırma Sistemi

  Brüksel Gümrük İşbirliği Konseyince 1950 yılında hazırlanmış bir uluslararası eşya sın

 29. Çevik Üretim Sistemi

  Yetkilerle donatılmış çalışanlarla gelişmiş teknolojileri etkin bir biçimde bir araya getir

 30. Çevresel Sinir Sistemi, Pns

  (Yun. peri: etrafında pherein: taşımak) Beyin ve omurilik dışında kalan sinir dokusunu kapsaya

 31. Çift Maden Sistemi

  Dolaşımdaki para biriminin aralarında sabit bir resmi değişim oranı bulunan belirli ağırlık

 32. Çifte Kur Sistemi

  Dövizin fiyatı için biri resmi, diğeri serbest piyasada oluşan fiyat olmak üzere iki kurun bul

 33. Çok Kanallı Pazarlama Sistemi

  Firmanın iki ya da daha çok dağıtım kanalından yararlanarak pazarlama yapması.

 34. Çoklu Kur Sistemi

  Bir ülkenin kıt döviz rezervlerinden tasarruf sağlamak veya dışsatımı özendirerek döviz ge

 35. Çoklu Tarife Sistemi

  Bir ülkenin aynı mala, dışalımın yapıldığı ülkeye göre farklı gümrük tarifesi uygulam

 36. Değer Teslim Sistemi

  Belirli mal veya hizmetin üretilmesi, geliştirilmesi, dağıtılması ve satılmasıyla ilgili etk

 37. Deterjan Analiz Sistemi

  Kaba yemlerin besleyici değerlerini belirlemek amacıyla Van Soest tarafından geliştirilmiş anal

 38. Dikarboksilat Taşıma Sistemi

  Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki süksinat, malat veya fümarat gibi dikarboksilik as

 39. Dikey Pazarlama Sistemi

  Üretici ve aracıların, dağıtım kanalının sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak için b

 40. Dış Halkasal Sistem

  Kemik dokuda, periosteumun altındaki halkasal dizilmiş tabaka.

 41. Dışalımda Vergi İadesi Sistemi

  Dışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dı

 42. Dışsatımda Vergi İadesi Sistemi

  Dışsatımı teşvik etmek için dışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kad

 43. Dna Replikaz Sistemi

  DNA kopyalanmasında gerekli özelleşmiş protein ve enzim komplekslerinin tamamı.

 44. Doğuştan Portal Sistemik Şant

  Fetüste normal olarak vena cava caudalis ile vena porta’yı birbirine bağlayan ductus venosus, do

 45. Dolaşım Sistemi

  Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan dama

 46. Dolaşım Sistemi

  Besin maddeleri ve oksijeni dokulara taşıyan, artık maddeleri dokulardan uzaklaştıran, vücut s

 47. Dolaşım Sistemi

  (anlamdaş. dolaşım organı, sirkülasyon sistemi), (Lat. circulatio = dolaşım, (Lat. systema =

 48. Döviz Kuru Sistemi

  Bir ülke parasının değerinin diğer ülke paraları cinsinden belirlenmesi yöntemi. krş. esnek

 49. Ekosistem

  Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem.

 50. Ekosistem

  Bir alandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birlikte oluşturduğu sistem.

 51. Emerson Sistemi

  Görevlerinin tamamına ve belli yüzdesine ilişkin saptanan ölçünlerin üçte ikisini gerçekle

 52. Erkek Üreme Sistemi

  Er bezleri, sparmatik kord, ek salgı bezleri, penis, sünnet derisi vb. organları içeren sistem.

 53. Eşel Mobil Sistemi

  Sabit gelirlilerin satın alma güçlerinin enflasyon yüzünden azalmasını önlemek için, maaş

 54. Esnek Kur Sistemi

  Döviz kurunun devlet müdahalesi olmadan tamamen piyasada oluşan sunum ve isteme göre belirlendi

 55. Esnek Ücret Sistemi

  Firmaların ücret maliyetlerindeki değişmelere anında uyum gösterebildikleri, işçileri iştek

 56. Esnek Üretim Sistemi

  Birbirine bir malzeme taşıma ağı ile bağlanmış, yarı bağımsız sayısal kontrollü tezgahl

 57. Eve İş Verme Sistemi

  Özellikle tekstil alanında zenaat loncalarının yüksek ücret istemlerinden kaçınmak amacıyla

 58. Feodal Sistem

  1. Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik 2. Stalin'in tanımladı

 59. Fordist Üretim Sistemi

  Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takım tezgâhları aracılığıyla ölçünleştirilmi

 60. Fotoreseptör Sistem

  (Yun. phos: ışık recepteur: alınmış) Görme olayını gerçekleştiren sistem.

 61. Gantt Sistemi

  Taylor'un iş ortağı olan Gantt tarafından geliştirilen, Taylor sistemini daha ılımlı bir bi

 62. Gastrovasküler Sistem

  Sölenterlerde, gastral boşluktan meydana gelen, besinin hücre dışı olarak sindirilmesinden son

 63. Gastrovasküler Sistem

  (Yun. gaster = mide, Lat. vasculum = küçük damar), Sölenterelerde, gastral boşlukdan meydana ge

 64. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

  1964 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen UNCTAD toplantısında az gelişmiş ülkelerin istemi

 65. Geniş Bantlı Değerdeşlik Sistemi

  1960'lardan sonra Bretton Woods Sisteminin gösterdiği aksaklıklar karşısında döviz kuru rejim

 66. Güç Azaltma Sistemi

  Reaktör gücünün bir program dahilinde, sınırlı olarak azaltılmasını denetleyen koruma sist

 67. Gümüş Para Sistemi

  Paranın değerinin gümüşe dayalı olduğu bir para sistemi.

 68. Havers Sistemi

  Sert kemiğin esas yapısını oluşturan, birer merkezî kanal etrafında kollagen tellerin dizili

 69. Hayvanlarda Paraziter Genital Sistem Hastalıkları

  Toxoplasma gondii, Neospora caninum (Hammondia heydorni) ve Tritrichomonas foetus gibi paraziter pro

 70. Hücresiz Sistem

  Çeşitli olayların incelendiği, in vitro olarak oluşturulmuş hücre maddelerinin karışımı.

 71. İç Halkasal Sistem

  Kemik dokuda, endosteumun üzerinde halkasal dizilmiş tabaka.

 72. İkili Kur Sistemi

  1. Zorunlu bazı malların dışalımında sabit resmi kurun, diğer mallar için serbest piyasa kur

 73. İktisadi Sistem

  Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kura

 74. İlkel Komünal Sistem

  1. İlkel komünal üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. 2. Stalin'in tanımladığı beş top

 75. İmmün Sistem

  Bağışıklık sistemi.

 76. İp Merdiveni Sinir Sistemi

  Halkalıkurtlar ve eklembacaklılarda raslanan bir sinir sistemi tipi olup bir baş sinir düğümü

 77. İstemsiz Sinir Sistemi

  (Yun. autos: kendi nomos: kanun) Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden oluşan ve düz kas,

 78. Kafeterya Sistemi

  Rasyonların veya rasyon ham maddelerinin, hayvanların yiyebilecekleri kadar yemelerini sağlayacak

 79. Kâğıt Para Sistemi

  Para olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sistemi.

 80. Kalp-damar Sistemi

  Kanın pompalanıp tüm vücutta dolaşımını sağlayan, kalp ve kan damarların oluşturduğu yap

 81. Kambiyo Denetim Sistemi

  Sabit kur sisteminde kambiyo rejimi gereği, dışalımcıların ve dışsatımcıların döviz alı

 82. Kan Damar Sistemi

  Kanın bütün organizmaya ulaşmasını sağlayan atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan olu

 83. Kan Damarı Sistemi

  Dolaşım sistemi kapalı olan hayvanlarda kanın içinde dolaştığı iyi gelişmiş duvarları ol

 84. Kan Damarı Sistemi

  Dolaşım sistemi kapalı olan hayvanlarda, kanın içinde dolaştığı iyi gelişmiş duvarları o

 85. Kapalı Atölye Sistemi

  İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön koşul olduğu ve bunun toplu sözleşmede hükm

 86. Kapalı Dolaşım Sistemi

  Atardamarlar, kılcaldamarlar ve toplardamarlardan meydana gelmiş olan kapalı bir sistem bütün o

 87. Kapalı İşletme Sistemi

  İşçinin işe girebilmesi için sendikaya üye olmasını zorunlu kılan sistem. krş. sendikalı

 88. Kapitalist Sistem

  1. Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesim

 89. Kast Sistemi

  Bir toplumdaki insanların konumlarının soy, medeni durum ve mesleki ölçütlere göre sınıflan

 90. Kazanılmış Portosistemik Şant

  Kronik karaciğer lezyonlarında portal kan dolaşımının belirgin biçimde baskı altında kalmas

 91. Kendiliğinden Yeniden Sipariş Sistemi

  Eldeki stoğun önceden belirlenen bir düzeyin altına inmesi durumunda söz konusu ürünü kendil

 92. Kilitleme Sistemi

  Reaktör güvenliğini etkileyen bazı manevraların çalışmasını engelleyen koruma sistemi.

 93. Köleci Sistem

  1. Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. 2. Stalin'in tanımladığı beş toplum biç

 94. Kompleman Sistemi, C

  Yabancı hücrelerin yok edilmesiyle ilgili kan proteinleri bir düzen içinde çalışan bağışı

 95. Komplement Sistemi

  Genellikle antijen–antikor komplekslerle uyarılan ve enfekte hücre veya mikroorganizmaların sind

 96. Komünist Sistem

  Komünist manifestoda iki aşamalı olarak tanımlanan, birinci aşaması olan sosyalist sistemden s

 97. Koruma Sistemi

  Görevi, bir reaktörün öngörülen güvenlik sınırları dışında çalışmasını önlemek ol

 98. Koşullu Bağışıklık Sistemi

  Dahilde işleme rejimi kapsamında, dışalımı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üreti

 99. Kovalı Sağım Sistemi

  Sağım tesisinden sütün kovayla taşındığı sağım sistemi.

 100. Kronik Solunum Sistemi Hastalığı

  Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunuMesaj / Bildirim Gönderin