Üriner Sistemi Hastalıkları


Fiziksel ve kimyasal etmenler neden olabilir.


Alınacak Genel Önlemler

 • Çalışma ortamında bulunan tehlikeler belirlenmeli
 • Kaynağa yönelik önlemler alınmalı;
  • Yerine Koyma
  • Yer Değiştirme
  • Havalandırma (Yerel-Genel)
  • Kapalı Çalışma
 • Düzenli olarak gerekli olan çevresel ölçümler yapılmalı
 • Erken tanı için işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri yapılmalı
 • İşçilere işyerindeki tehlikeler ve yol açtığı hastalıklar hakkında gerekli eğitimler verilmeli.

Admin

Taglar: ÜrinerSistemiHastalıkları

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler

Kimyasl etkenler, fiziksel etkenler, biyolojik etkenler. Tozlar

Mesleki Cilt Hastalıkları

Deri Kanserleri. Mesleki Deri Hastalıklarına Neden Olan Etkenler. Kanser Dışı Deri Hastalıkları

Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynaklarıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin