Endokrin Sistem


Endokrin Sistem
Canlılarda sistemler arasındaki uyumlu çalışmayı sağlayan özel maddelere hormon denir. Bunların sağlandığı yere endokrin bezler, bu sisteme de endokrin sistem denir.

HORMANLARIN ÖZELLİKLERİ

1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara hayvanlarda kan ile bitkilerde ise hücreler arası difüzyon ile floemle taşınırlar.
2. Her hormonun etkilediği hücre, doku, ve organ farklıdır.
3. Hormonlar az miktarda olup etkileri farklıdır.
4. Gereğinden az veya çok salınmaları halinde hastalıklara neden olabilirler.
5. Hormonlar canlıdaki yoğunluğuna göre etki gösterirler.
6. Hormonlar protein ve yağ yapısındadır.

* Yüksek yapılı organizmalarda vücudun bütünlüğü sinir sistemi,birlikte çalışmasıyla sağlanır.
* Endokrin bezler salgı yapan sinir hücreleri ile bunların salgılarını inceleyen bilim dalına endokrinoloji denir.


HAYVANLARDA HORMONAL DÜZENLEME
* Omurgalıların birçoğunda ve birçok omurgasız hayvan (böcekler, kabuklular, yumuşakçalar)endokrin bezler vücudun düzenli çalışmasında görev alır.
* Sölenterlerde ve halkalı solucanlarda hormon üreten tek kaynak, salgı yapabilen sinir hücreleridir.
* Böceklerde hormonlar sinir sisteminde (beyin) üretilir. Beyin hormonları etkisiyle vücut bezleri hormon salgılar. Bunlardan en önemlisi de deri değiştirme hormonudur. Bu hormonun sayesinde deri değiştirilerek dış iskeletin engellemesine rağmen büyüme sağlanır. Bir başka hormon ise larva döneminde üretilen gençlik hormonu(jüvenil)dur.
* Deri değiştirme hormonu (ekdizon)ergenlik döneminde salgılanır.


İNSANDA HORMONLAR
* Hormonlar iç salgı bezlerinde üretilerek direkt kana verilir.
* Başlıca iç salgı bezleri: Hipofiz, tiroid, paratiroid, böbreküstü, pankreas, epifiz, timusve eşey bezleridir.

HİPOTALAMUS: İki çeşit hormon salgılar. Bu hormonlar hipotalamus tarafından sentez edilerek hipofiz bezinin arka lobunda depo edilir, ihtiyaç halinde buradan kana karışır.

1. ADH(Antidiüretik Hormon = Vazopressin): Böreklerde suyun geri emilimini sağlar. İnce atardamarın kasılmasını kan basıncının artmasını sağlar. ADH az salgılanırsa şekersiz diyabet hastalığı görülür.
2. OKSİTOSİN: Uterusun kasılmasını sağlayarak doğuma yardımcı olur. Meme bezlerini uyararak sütün meme ucuna gelmesini sağlar.

HİPOFİZ: iki kısımdır.
1) Arka lop: Hipotalamusta üretilen hormonlar depo edilir.
2) Ön lop: 7 önemli hormon salgılar.

1. STH(Somatotropin Hormon): Büyümeyi sağlar. Özellikle uzun kemiklerin büyümesini sağlar. Protein sentezini arttırır, karbonhidrat ve yağ metabolizmasını etkiler. Fazla salgılanması devliğe az salgılanması cüceliğe yol açar. Büyüme döneminden sonra fazla salgılanırsa akromegali hastalığına (el ayak, ve yüz kemiklerinde orantısızlığa) sebep olur.
2. MSH(Melanosit Uyarıcı Hormon): Deride melanosit hücrelere etki ederek cilde renk veren melanin maddesini salgılatır.
3. TSH(TUH=Tirotropin): Tiroid bezinin uyarılmasını ve tiroksin hormonun salgılanmasını sağlar.
4. LTH(Luteotropik Hormon=Prolaktin): Korpus luteumun devamını sağlar. Annelik duygusunu geliştirir.Süt keselerinin oluşumunu sağlar.
5. FSH(Folikül uyarıcı Hormon): Dişilerde folikülleri geliştirerek yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlar.Foliküllerde östrojen salgılattırır.Erkeklerin testislerinde sperm hücrelerin oluşumunu başlatır.
6. LH(Luteinleştirici Hormon): Dişilerde ovalasyonu sağlar. Korpus luteumun oluşmasını sağlattırır.
7. ACTH(Adrenokortikotropik Hormon): Böbrek üstü bezinin korteks kısmını uyararak buradan steroid hormonları salgılattırır.

TİROİD BEZİ: En önemli hormonu tiroksindir.

TİROKSİN: Hücrelerin metabolizma faaliyetlerinde kullandıkları oksijen miktarını ayarlar.Fazla salgılanırsa oksijen tarafından kullanılan oksijen miktarı artar ve metabolizma hızlanır.AZ salgılanırsa metabolizma yavaşlar,hücreler arası maddede sodyum ve suyun ,kanda ise kolesterolün yükselmesine sebep olur.İnsanlar ve sıcak kanlı hayvanlar, yılın soğuk aylarında daha fazla tiroksin salgılar.Hipotalamustaki salgı yapan sinir hücreleri, özel bir madde ile hipofizin ön lobundan tirotropin sentezlenmesini ve serbest kalmasını sağlar.TSH kan ile tiroide gelir ve tiroksin hormonu salgılar.Ayrıca kandaki Ca ve P seviyesini düşürücü etki yapan tirokalsitonin hormonu da salgılar.İyot eksikliğinde tiroid bezinin büyüyerek salgı yapmasını guatr denir.Gelişme devresinde tiroit bezinin az çalışması sonucu kretenizm(ahmaklık) olur.Bu çocuklarda cücelik , zeka geriliği, eşey bezlerinin gelişmediği görülür.Ergenlik döneminde az salgılanırsa bazal metabolizma hızı ve vücut ısısı düşer.Ruhen ve bedenen uyuşukluk başlar.Deride şişlikler ve kıl dökülmesi görülür.Bu bozukluklara miksodem denir.

PARATİROİT BEZİ: Parat hormonu (paratirin)sentezler.

PARAT HORMONU: Ca ve P metabolizmasını düzenler.Kemikten kana Ca ve P geçişini sağlar.Tirokalsitonin ile zıt çalışarak Ca, P dengesini sağlar.Az salgılanırsa kandaki Ca kemiklerde birikir ve kanın Ca miktarı azalır. Buna tetani denir. Bu hastalıkta kaslar ağır kasılma ve titremeler olur. El ve ayak parmaklarında içe doğru bükülmeler olur.

BÖBREKÜSTÜ BEZLERİ: Kabuk (korteks) bölgesinden salgılananlar; aldosteron ve kortizon. Öz bölgesinde (medulla)salgılananlar: Adrenalin (Epinefrin), nöradrenalin(Nörepinefrin)

ALDOSTERON: Böbreklerdeki Na –Cl iyonları emilimini sağlar
Kortizol; Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenler. Protein ve yağların karbonhidrata dönüşmesini sağlar. Kan şekerini yükseltir
Korteks bölgesi hormonlarının az salgılanması sonucu Andison hastalığı oluşur. Deri tunç rengini alır, kan basıncı düşer iştahsızlık ve kaslarda zayıflama görülür Na ve Cl `ün idrara atılması artarken vücut sıvısında K miktarı yükselir.

ADRENALİN(Epinefrin): Korku, öfke ve heyecan anında salgılanır. Sempatik sinir sistemi epinefrinin etkisiyle kan basıncını yükseltir, kalp atışlarını hızlandırır damarlar genişler, göz bebekleri büyür, kıllar dikleşir.
NORADRENALİN(Nörepinefrin): Kan basıncını arttırıcı etki yapar
PANKREANS: Karma bir bezdir.Ürettiği enzimleri kanalla bağırsağa gönderir. Langerhans odacıklarında ürettikleri hormonları kana verirler.

İNSÜLİN: Langerhans adacıklarını beta hücrelerinde üretilir. Kan şekerinin dokulara geçişini sağlar.Kas ve karaciğerde glikojen sentezini sağlar. Yeterli salgılanmadığında kan şekeri yükselir ve bunun sonucunda şeker hastalığı görülür.
GLUKAGON: Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde sentezlenir. Karaciğerde depo edilen glikojeni parçalattırır. Glikozun kana geçişini sağlayarak kan şekerini arttırıcı etki yapar.

EŞEYSEL BEZLER:
TESTİS HORMONLARI(ANDROJEN ): Testislerde testesteron hormonu üretilir. Erkeklerde ikincil karakterlerin gelişmesini ve spermlerin olgunlaşmasını sağlar
OVARYUM HORMONLARI: Östrojen ve progesteron üretilir. Östrojen dişilerde eşeysel olgunlaşmayı düzenler
PLASENTA: Progesteron salgılar.

Admin

Taglar: EndokrinSistem

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Dolaşım Sistemi

Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

Enerji ve Hayat - Fotosentez

Klorofilli canlıların ışık(güneş) enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik maddeler sentezlemesidir. Fotosentez yeryüzündeki en önemli dönüşüm olayıdır.

Enerji ve Hayat 1

Hücrelerde meydana gelen yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine birden metabolizma denir.

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin