Mesleki Kan Hastalıkları


Hematopoetik ve Lenfatik Sistem

Lenfo hematopoetik sistemi kan, kemik iliği, dalak, timüs, lenf kanalları ve lenf düğümleri oluşturur. Kan ve kemik iliği birlikte hematopoetik sistem olarak adlandırılır.

Lösemi, malign lenfoma ve çoklu miyeloma mesleki kan hastalıklarına örnektir.

Lenfoma, lenfatik sistemi etkileyen bir grup kanserin genel adıdır. İki büyük lenfoma tipi Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfomadır. Hodgkin lenfomanın birçok formu yüksek oranda tedavi edilebilir.


Mesleki kan hastalıkları için riskli sektörler
Plastik imalatı, kuru temizleme, çözücülerin kullanıldığı kimyasal tesisler, boya imalatı, mobilya riskli sektörlerdir.


Alınacak Genel Önlemler
* Risk analizi yapılmalı
* Kimyasal maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek bütün durumlara karşı sırasıyla;
  • Tehlikeyi kaynağında yok etmek,
  • İzole etmek,
  • İkame etmek,
  • Mühendislik kontrollerini yapmak, gerekli ortam ölçümleri yapmak
  • İşaret uyarı için gerekli adımlarını uygulamak,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanmak,
  • Çalışanların eğitimi gibi gerekli tedbirleri almalıdır.

* Her kimyasalın için GBF (Güvenlik Bilgi Formu) (MSDS) bulundurulmalıdır.

Admin

Taglar: MeslekiHastalıkları

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Tendon, sinir, kas ve diğer yumuşak dokularda hasar yapacak tekrarlayıcı fiziksel hareketler ile oluşmaktadır.

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler

Kimyasl etkenler, fiziksel etkenler, biyolojik etkenler. Tozlar

Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynaklarıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin