Organik Kimya Ders Notları


Organik Kimya Ders notları Kampüs tarafından hazırlanmıştır. Organik kimyanın her bir konusunu 2-3 sayfada ve renklendirerek özetlemiş olan kampüs sizler içinöğrenilmesi kolay ve akılda kalıcı bir özetleme yapmıştır.

Konu Adı PDF dosyası
1- Kuantum Sayılari ve Periyodik Sistem indir
2- Periyodik Özellikler ve Elementler indir
3- Gazlar 1 indir
4- Gazlar 2 indir
5- Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri indir
6- Koligatif Özellikler ve Çözünürlük indir
7- Kimyasal Tepkimelerde Enerji indir
8- Kimyasal Tepkimelerde Hız indir
9- Kimyasal Denge indir
10- Asit - Baz Dengesi indir
11- Çözünürlük Dengesi indir
12- Kimya ve Elektrik indir
13- Karbon Kimyasına Giriş indir
14- Alkanlar indir
15- Alkenler indir
16- Alkinler ve Aromatik Bileşikler indir
17- Alkoller ve Eterler indir
18- Karbonil Bileşikler indir
19- Karboksilik Asitler ve Esterler indir
20- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler indir

Admin

Taglar: OrganikKimyaDersNotları

Kimya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.

Katlı Oranlar Kanunu

“iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

Kütlenin Korunumu Kanunu

Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

Periyodik Cetvel’in Tarihçesi

Johann Döbereiner, Alexandre Beguyer de Chancourtois, John Newlands, Dimitri İvanovic Mendeleyev/ Lothar Meyer, Lothar Meyer, Henry Moseley, Glenn SeaborgSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin