Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)+ I will be woken you will be woken he/she/it will be woken
? will I be woken? will you be woken? will Is he/she/it be woken?
- I will not be woken? You will not be woken he/she/it will not be woken

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.


Gelecek zaman pasif cümlelerini, genellikle gelecek ile ilgili tahminler ya da bildiğimiz şeylerden söz ederken kullanırız:

One day all the work will be done by machines.

Where will the match be played?Aşağıdaki cümleleri inceleyelim:

The motorway will be closed for three days.

The museum will be opened by the Quenn.

One day English will be spoken everywhere.

This job will be finished in a few days.

Your room will be cleaned while you’re out.

Your tickets will be sent to you next week.Aşağıdaki örneklerde gelecek zaman pasif olumsuz ve soru cümleleri verildi:

The football match won’t be played on Saturday. (play) When will it be played? "On Sunday"

The visitors won’t be taken to the hotels by bus. (take) How will the visitors be taken? "By taxi"

The new library won’t be built in the Central Square. (built) Where will the library be built? "Behind the Police Station."

English won’t be spoken at the conference. (speak) What language will be spoken? "Chinese"

Admin

Taglar: GelecekZamanİlePasifCümlelerOluşturmaFuturePassive

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

İngilizce Gerund And Infinitive

A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu

Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin