Be able to Modal Verb ve Örnekler


Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır. Can ve could şimdiki zaman ve geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. Be able to ise diğer zaman/tense cümlelerinde kullanılabilir ve can/could ile aynı anlamı verir. Bu nedenle can/could ile be able to arasında önemli bir ilişki vardır.

Yeteneklerden söz ederken be able to kullanılır.

Be able to’nun Genel Yapısı

Özne + be + able + infinitive (mastar)

  Özne Esas Fiil Sıfat Mastar
+ I am able to swim.
- She is not able to swim.
? Are you able to swim?

Be able to bütün zamanlarda kullanılabilir:

I was able to swim...

I will be able to swim...

I have been able to swim...

Be able to mastar şeklinde de kullanılabilir:

I would like to be able to speak Chinese.


Be able to’un Kullanımı

Be able to: Yeteneklerden Bahsederken Kullanımı

Yetenekleri ifade ederken be able to kullanılır. Able sıfattır. Güçlü, yetenekli, muktedir anlamındadır. "I am able to swim" ile "I can swim" aynı anlamı taşır. "Be able to", yetenek anlamında "can" ve "could" yerine kullanılabilir. "Be able to" bütün zamanlarda kullanılırken, "can" sadece şimdiki zaman ile, "could" ise geçmiş zamanda kullanılır. Ayrıca "can" ve "colud" un mastar çekimleri yokken, "be able to" un vardır. Dolayısıyla, diğer zamanlarda ve mastarlı kullanımlarda can ve could yerine "be able to" kullanılır.


I have been able to drive since I was twenty. (present perfect)
20 yaşımdan beri araba kullanabiliyorum. (Perfect tense)

------------------------------------------
You will be able to speak perfect French very soon. (Future simple)
Çok yakında Fransızca’yı harika bir şkilde konuşabilceksin. (Gelecek Zaman)

------------------------------------------

I would like to be able to swim like a fish. (Infinitive)
Balık gibi yüzmek isterdim. (Mastar)

Admin

Taglar: ableModalVerbÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekilSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin