Aranan: Gelen

 1. Yalvaç Askerlik Şubesi Başkanlığı / Gelendost

  Telefon: 0 246 441 50 10, Adres: Görgü Bayram Mah. Namazgah Cad. No.11 32400 Yalvaç-Isparta

 2. Emin Çapa - Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?

  TEDxİstanbul Konuşması: Emin Çapa, "Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?" başlıklı konuşmasında tarihin önde gelen bilim adamlarıyla çıktığı yolculuğa Türk eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerle devam ediyor.

 3. Birleşik Krallık Eğitim Günleri 3-4 Kasım’da

  Birleşik Krallık Eğitim Günleri bu yıl 3-4 Kasım’da İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Ülkenin önde gelen eğitim ve kültür organizasyonlarından British Council’in düzenlendiği etkinlikte öğrenciler, veliler ve eğitim danışmanları

 4. Yalan Makinesi Nasıl Çalışır?

  ’Polygraph’ denilen bir alet ile sanığa 4-6 adet sensör bağlanır. Bu sensörlerden gelen çeşitli sinyaller, dönmekte olan bir kağıdın üzerine grafik olarak kaydedilir. Bu sensörlerle sanığın, Nefes alış hızı. Nabzı. Kan basıncı

 5. Elektrik Kesilince Telefonlar Nasıl Çalışıyor?

  Telefonun çalışabilmesi için gerekli 6-12 volt akımın telefon santralından gelen bakır telle sağlandığını belirtmiştik. Bu nedenle evinizde elektrik kesilse bile, telefona gerekli akım santralden sağlandığı için, çalışmaya devam ede

 6. İngilizce Bağlaçlar 1 - Conjunctions 1

  İngilizce Bağlaçlar 1 - Conjunctions 1; Yağmur durana kadar bekle - Wait until the rain stops. Ben hazır olana kadar bekle - Wait until I’m finished. O geri gelene kadar bekle - Wait until he comes back.

 7. Sinekler Tavanda Nasıl Yürüyebiliyorlar?

  Vücutlarının hacimlerine oranla, sinekler ağır sayılmazlar ve onları yere çeken güç pek önemli değildir. Bu güce karşı gelen de, ayaklarındaki kılların ucunda bulunan vantuzlardır. Bu vantuzlar ayrıca yapıştırıcı, yağlı bir madd

 8. Niçin Her İnsanın Sesi Farklı?

  Ancak tüm konuşma olayının organizatörü beyindeki bir bölgedir. Burada düşüncenin ana yapısı oluşturulur, kulak ve gözlerden gelen sinyallerle birleştirilir ve boğaza sinyal olarak gönderilir. Hayvanlarda ise beyinde böyle bir bölge yok

 9. Türkiye’de İç Kuvvetler

  Ülkemiz, özellikle III. Jeolojik Zaman’dan sonra dikey ve yatay yönde meydana gelen yer kabuğu hareketlerinden etkilenmiştir. Bu hareketler sonucu günümüzdeki dağ kuşakları, çöküntü alanları ve kırık hatları oluşmuştur.

 10. Suyun Altında Niçin Bulanık Görürüz?

  Işığın sudaki hızı, gözümüzü geçerkenki hızı ile yaklaşık aynıdır. Ancak suyun yoğunluğu farklı olduğundan buradan gelen ışık, havadan gelecek ışığa göre yoğunluğu ayarlanmış gözümüzde tam kınlamaz, görüntü retinada

 11. İç Kuvvetler

  İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket adı verilmektedir. İç kuvvetlerin kaynağı mantodaki konveksiyonel hareketlerdir.

 12. Kanımız Kırmızı İken Damarlarımız Niçin Mavi?

  Damarlarımızın mavi renkte görünmesi, vücudumuza gelen ışığın bir kısmının derimizde emilmesi, bir kısmının da yansıtılması ile ilgilidir. Derimizde mavi renk gibi yüksek enerjiye sahip dalga boyundaki ışıklar daha çok yansıtıl

 13. Karagözlülerin Çocuğu Nasıl Mavi Gözlü Olabilir?

  Ancak bir taraftan mavi göz, diğerinden kahverengi göz genini aldı ise gözlerinin biri mavi diğeri kahverengi olamayacağına göre bu genlerden biri üstün gelecektir. İşte rakibine karşı daima üstün gelen bu genlere hakim (dominant) gen ad

 14. Büyük Selçuklu Devletinde Kültür ve Medeniyet

  Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı Karahanlılar, Samanoğulları, Gazneliler ve Abbasilerin teşkilatından yararlanılarak oluşturulmuştur. Selçuklular Türk devlet geleneğinin temel özelliklerini bozmadan,

 15. Niçin Gıdıklanıyoruz?

  İnsan beyni vücuda gelen uyarıların hangisinin insanın bizzat kendisinden, hangisinin dışarıdan geldiğini ayırt eder ve ona göre öncelik verir. Örneğin, elimizin yanması gibi acil refleks gerektiren dışarıdan gelen uyanlara öncelik veri

 16. Türklerin İslamiyeti Kabulü

  Maveraünnehir: “İki nehir arası” anlamına gelen bir coğrafya terimidir. Orta Asya’da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) arasında tarihi bölgedir. Bugün Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Maveraünneh

 17. Toplumcu Şiir (1920 - 1960 Arası)

  Toplumcu Şiir;1920 - 1960 Arası. Türk şiirinde toplumcu şiirin öncülüğünü Nazım Hikmet Ran yapmıştır. ”Aydınlık” ve “Resimli Ay” dergilerinde bir araya gelen sanatçılar bu anlayışı başlattılar. Şiirlerinde serbest ölçü

 18. İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı

  Hz.Muhammed (SAV), Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan "Haşimoğulları"ndandır. Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir.

 19. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 20. Avrupa Hun Devleti

  BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

 21. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları

  İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması

 22. Protein Sentezi ve Enzimler

  Bütün canlı hücrelerde meydana gelen en önemli özümleme olayıdır. Aminoasitlerin ribozomlarda birleştirilerek protein yapılmasıdır. Bir a.a da aminoasit ve radikal grup bulunur. 20 çeşit a.a vardır. Aminoasitlerde çeşitliliği radikal gr

 23. Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişimler

  17 ve 18. Yüzyılardan itibaren Osmanlı Ekonomisi çeşitli sebeplerden dolayı bozulmaya başlamıştır.

 24. Roma Uygarlığı

  Roma Uygarlığı Mimari ve sanatsal açıdan gelişmiş bir uygarlıktır.Roma Döneminden Günümüze gelen birçok eser vardır.( Aspendos Tiyatrosu, Ayasofya,Meryem Ana Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı vd.)

 25. Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler

  Türkiye matematik konum açısından kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyden sıcak hava kütlelerinin etkisinde kalır. Orta Kuşakta yer aldığından, 4 mevsim belirgin olarak yaşanır.

 26. Girişimcilik Ahlakı

  Girişimcilik çalışmaları, özellikle son on yılda hem akademik hem de ekonomik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bunun arka planın bakıldığında, dünyada meydana gelen çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olayların büyük ro

 27. Enerji ve Hayat 1

  Hücrelerde meydana gelen yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine birden metabolizma denir.

 28. Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler

  II. Mahmut dönemi hukuk, Tanzimat döneminde hukuk, Meşrutiyet döneminde hukuk. 1839 Tanzimat fermanı ve 1856 Islahat fermanı

 29. Afrika Kıtasının Genel Özellikleri

  Afrika adı, Kartaca’ ya ilk gelen Romalılar’ın Afri veya Africani olarak bilinen oymaklarından alınmıştır. Afrika kıtası geç tanınan bir kıtadır.

 30. Günümüzde Üniformalar Niçin Haki Renkte?

  Üniformalardaki haki renk ise ilk kez İngilizler tarafından 1850’li yıllarda Hindistan’da kullanılmaya başlanmıştır. Hintçe toprak rengi anlamına gelen ’Khaki’ adı verilmiş ve Türkçe’ye de ’haki’ olarak geçmiştir.

 31. Güvercinlerin istilası

  Güvercinlere yem veren insanlar ve bu yemleri yemeye gelen güvercinler. Adım atacak yer yok.

 32. Matemde Bayraklar Niçin Yarıya İndirilir?

  Bu geleneğin kökeni eski deniz savaşlarına kadar uzanıyor. Bir deniz savaşından sonra yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asmak zorundaydı, bunun için de kendi bayrağını yarıya çekerek üstte yer bırakırdı.

 33. 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

  Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

 34. Maden ve Taş Ocaklarında Sağlık Tehlikeleri

  Madencilik farklı mesleklerin bir arada bulunduğu bir endüstridir. Geleneksel olarak; metal veya kömür madenciliği; yüzey veya yeraltı madenciliği gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

 35. İngiltere’de Trafik Niçin Soldan Akar?

  Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı. Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi.

 36. Antalya Aspendos Örenyeri

  Köprüçay (Eurymedon) nehrinin yanında kurulmuş olan Aspendos, muhteşem antik anfi-tiyatrosuyla dünyaca tanınmaktadır. Yunan efsanesine göre, şehir Truva Savaşı’ndan sonra Pamphylia’ya gelen kahraman Mopsos liderliğindeki Argive kolonicil

 37. Antalya Perge Örenyeri

  Pamphylia’nın önde gelen şehirlerinden biri olan Perge, Kestros (Aksu) Nehri’nin 4 kilometre batısında iki tepe arasındaki geniş bir ovanın üzerinde kurulmuştur.

 38. Bu Karanlıkta Fıkrası

  Nasreddin Hoca’nın bir konuğu gece yatısına kalmış. Adam zayıf inançlı biriymiş. Ben görmediğime inanmam, Ahirete gidip gelen var mı? Görülmeyen şey bilinir mi? gibi şeyler dermiş.

 39. Çorum Müzesi

  Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi gören, insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde ön sıralarda yer almış ve pek çok uygarlığın beşiği olmuş ülkemizde, Çorum ve çevresi binlerce yıldır süregelen Anadolu’nun yerli kültü

 40. Enini Boyuna Uyduracaktı Fıkrası

  Akşehir’e gelen bir İranlı, sürekli palavra atarmış. Bir gün: "Bizim Isfahan’da Şahın iki yüz odalı, beş bin arşın boyunda sarayları var."diye söze başlamış, attıkça atmış.

 41. Kaçkar Dağları Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Fotoğrafçılığı, Ekoturizm, İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, bitki ve yaban hayatı zenginliği, geleneksel yaylacılık

 42. Karagöl - Sahara Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Piknik, Fotoğrafçılık, Doğa Yürüyüşü, Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği, geleneksel yaylacılık. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin ilisınırları içinde yer almaktadır.


 1. Çamardı » Celaller Şehit Halil Gelen İlkokulu

  Celaller Köyü No: 390 İç Kapı No: 2 Çamardı / Niğde

 2. Çamardı » Celaller Şehit Halil Gelen Ortaokulu

  Celaller Köyü No: 390a İç Kapı No: A Çamardı / Niğde

 3. Fatih » Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi

  Zeyrek Mah. Yesarizade Cadde No:33 Pk:34083 Fatih / istanbul

 4. Buharkent » Gelenbe Ali Çevik İlkokulu

  Gelenbe Mah. Gelenbe Sk. No: 61 İç Kapı No: A Buharkent / Aydın

 5. Buharkent » Gelenbe Ali Çevik Ortaokulu

  Gelenbe Mah. Gelenbe Sk. No: 61 İç Kapı No: A Buharkent / Aydın

 6. Kırkağaç » Gelenbe Şair Eşref İlkokulu

  Gelenbe Mah. 1. Sk. No: 19 Kırkağaç / Manisa

 7. Kırkağaç » Gelenbe Şair Eşref Ortaokulu

  Gelenbe Mah. 1. Sk. No: 19 Kırkağaç / Manisa

 8. Gelendost » Gelendost Aile Sağlık Merkezi

  Orta Mah. Mezarlık Üstü Kümeevleri No:7 Gelendost / ısparta

 9. Gelendost » Gelendost Anadolu İmam Hatip Lisesi

  Muharrem Mah. Kemalpaşa Cad. No: 15 Gelendost / ısparta

 10. Gelendost » Gelendost Anadolu Lisesi

  Haydarpaşa Mah. Okul Cadde No:1 Pk:32900 Gelendost / ısparta

 11. Gelendost » Gelendost Bağıllı Aile Sağlık Merkezi

  Yukarı Mah. Bağıllı / Gelendost / ısparta

 12. Gelendost » Gelendost İmam Hatip Ortaokulu

  Haydarpaşa Mah. 2 Avanoğlu Sk. No: 4 Gelendost / ısparta

 13. Gelendost » Gelendost Şehit Suat İshakoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi

  Muharrem Mah. Kemalpaşa Cad. No: 15 Gelendost / ısparta

 14. Gelendost » Gelendost Yeşilköy Aile Sağlık Merkezi

  Yukarı Mah. Yeşilköy / Gelendost / ısparta

 15. Kayapınar » Gelengöç Mezrası İlkokulu

  Kaldırım Mah. Gelengüç Küme Evleri No: 29 Kayapınar / Diyarbakır

 16. Başkale » Gelenler İlkokulu

  Gelenler Mah. Gelenler Sk. No: 60 Başkale / Van

 17. Haliliye » Hatice Gelener İlkokulu

  Paşabağı Mah. 740 Sk. Hatice Gelener İlköğretım Oku Blok No: 51 / 1 İç Kapı No: 1 Haliliye / Şanlıurfa

 18. Haliliye » Hatice Gelener Ortaokulu

  Paşabağı Mah. 740 Sk. Hatice Gelener İlköğretım Oku Blok No: 51 / 1 İç Kapı No: 1 Haliliye / Şanlıurfa

 19. Kırkağaç » İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu

  Tevfikiye Mah. 35(yeni) Sk. No: 73 Kırkağaç / Manisa

 20. Kırkağaç » Kırkağaç 4 Nolu Gelenbe Aile Sağlık Merkezi

  Yenice Mah. Atatürk Cad. No:4 Gelenbe Kasabası Kırkağaç / Manisa

 21. Mamak » Naşide Halil Gelendost İlkokulu

  Şirintepe Mah. 1031 Cad. No: 110 Mamak / Ankara

 22. Merkez » Naşide Halil Gelendost İlkokulu

  Hızırbey Mah. 1577 Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Merkez / ısparta

 23. Mamak » Naşide Halil Gelendost Ortaokulu

  Şirintepe Mah. 1031 Cad. No: 110 Mamak / Ankara

 24. Kırkağaç » Özel Gelenbevi Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 25. Erciş » Tezgelen İlkokulu

  Topraklı Mah. Tezgelen Sk. No: 5 Erciş / Van


 1. Aç İle Eceli Gelen Söyleşir

  Açın gözü hiçbir şeyi görmez, karnını doyurabilmek için kendisine güçlük çıkaran bir

 2. Ağzına Geleni Söylemek

  1) nezaket dışına çıkarak ağır ve kırıcı sözler söylemek 2) gelişigüzel, saçma sapan

 3. Aklıma Gelen Başıma Geldi

  olmasından korktuğum şey oldu anlamında kullanılan bir söz.

 4. Aklına Geleni İşleme, Her Ağacı Taşlama

  Sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zara

 5. Arığa Su Gelene Kadar Kurbağanın Gözü Patlar

  Yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

 6. Babamın Adı Hıdır, Elimden Gelen Budur

  Gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.

 7. Başa Gelen Çekilir

  Çaresiz durumlara düşüldüğünde insan kendini üzüntüye kaptırmayıp bu durumlara sabır g

 8. Başına Gelen Başmakçıdır

  Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte deneyimli olur, uğradığı zarara bir daha uğramam

 9. Belgelenmeye Elverişli Olma

  Kesin ya da saymaca kanıt olabilen ve karşı yanı bağlayıcı nitelikte bulunan ve yargıda kend

 10. Bölgesel Ortak Gelenek

  Bir bölgedeki değişik kültürlerin aynı tarihsel ve toplumsal etkenler altında kazandığı or

 11. Davetsiz Gelen Döşeksiz Oturur

  Çağrılmadan bir yere giden kimse iyi bir ağırlanma beklememelidir.

 12. Değirmenden Gelenden Poğaça Umarlar

  Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir.

 13. Değirmene Gelen Nöbet Bekler

  Bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidi

 14. Dengelenme

  Yerkabuğunda, ağır maddelerden yapılı okyanus diplerinin aşağı doğru inmiş ve yeğni madde

 15. Dengelenme Kuramı

  Dağlar, ovalar, denizler gibi yerkabuğu birimleri arasında bir denge koşulunun ya da bunlar aras

 16. Dengelenmiş Patojenite

  Konakla enfeksiyöz etken arasında görülen ve etkenin konağa fazla etkilemeksizin uzun süre bir

 17. Dengelenmiş Polimorfizm

  (Yun. polys: çok morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arad

 18. Dilden Gelen Elden Gelse, Her Fukara Padişah Olur

  Kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.

 19. Dile Gelen Ele Gelir

  İnsanlar yapacakları işler hakkında önce konuşurlar, sonra da o işi gerçekleştirirler.

 20. Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim, Başıma Geleni Senden Bileyim

  Kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir.

 21. Doğuştan Gelen Yetenek

  Kültür ve eğitim etkilerinin dışında bireyin doğuştan elde ettiği yetenek.

 22. Dosdoğru Gelenek Boyutu

  Geleneğin kuşakları birbirlerine bağlayan özelliği, bk. gelenek boyutları.

 23. Eceli Gelen (yaklaşan) Köpek Cami (mescit) Duvarına (avlusuna) Siyer (işer)

  Herkesin üzerine titrediği, kutsal saydığı şeyi kötüleyen, bozan kimse mutlaka kötü bir so

 24. Eceli Gelen Fare Kedi Taşağı Kaşır

  Herkesin üzerine titrediği, kutsal saydığı şeyi kötüleyen, bozan kimse mutlaka kötü bir so

 25. Egemen Gelenek

  Değişik geleneksel düzenlerde egemen olan geleneksel öğelerin tümü. bk. gelenek, öğe.

 26. El İle Gelen Düğün Bayram

  Herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan dah

 27. Elden Gelen Öğün Olmaz, O Da Vaktinde Bulunmaz

  Kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını beklememelidir.

 28. Elinden Geleni Ardına (arkasına) Koymamak

  Yapabileceği bütün kötülükleri yapmak. Örn: Düşüncesini en iyi biçimde anlatabilmek içi

 29. Elinden Geleni Yapmak

  Gücünün yettiği kadarını yapmak. Örn: Bunu başarmak için elinden geleni yapacaksın, dedi.

 30. Evrenin Dizelgelenmesi

  İçinden örnek seçilecek evrenin birimlerini eksiksiz olarak sıralayan somut ve işlemsel tanım

 31. Gelen Ağam Giden Paşam

  Yönetim kimde olursa olsun benim için fark etmez.

 32. Gelen Gidene Rahmet Okutur

  Beğenmediğimiz bir kişinin yerine öyle birisi gelir ki eskisini aratır.

 33. Gelen Gideni Aratır

  Beğenmediğimiz bir kişinin yerine öyle birisi gelir ki eskisini aratır.

 34. Gelen ışık

  Sinema/TV. 1. Bir konunun üzerine düşen ışık. 2. Bu ışığın niceliği.

 35. Gelen ışıkölçer

  Sinema/TV. Konunun üzerine düşen ışığı ölçen ışıkölçer çeşidi.

 36. Gelene Git Denilmez

  Kendiliğinden gelen bir konuk geri çevrilmez.

 37. Gelenek

  Sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüme ayrılan ve bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen kü

 38. Gelenek

  Sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüme ayrılan ve bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen kü

 39. Gelenek

  Bir toplumda, bir toplulukta, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan ku

 40. Gelenek

  Bir kuşaktan diğerine tarihsel ve toplumsal bazı değişikliklere uğradıktan sonra ve yalnız k

 41. Gelenek Boyutları

  Gelenekleri oluşturdukları savunulan özellikler, bk. gelenek, dosdoğru gelenek boyutu, krş. bo

 42. Gelenek Özdeği

  Gelenekleri oluşturan her türlü halkbilim ürünü. bk. gelenek, krş. sözlü gelenek, yazınsal

 43. Gelenek Vurgusu

  Kelimenin içinde o yerde bulunması hiç bir sebebe veya şarta bağlı olmıyan vurgu.

 44. Gelenekçi Sanat

  (Resim, Heykel, Mimarlık) Geleneksel görüş ve tekniklere bağlı sanat.

 45. Gelenekçilik

  Geleneğin ürünü olan toplum özelliklerinin, toplumun gerçek gereksinmeleri sonucu ortaya çık

 46. Gelenekçilik

  Toplumsal kurumları ve inançları yalnızca geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın

 47. Gelenekçilik

  1. a. Geleneklere aşırı değer verme eğilimi, b. Eskimiş olana, alışkanlıklara, eski inanı

 48. Gelenekçilik

  Kimi toplumlarda saptanan geleneklere sıkı sıkıya bağlılık durumu, bk. gelenek, krş. boşina

 49. Geleneksel Çevre

  Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, krş. göreneksel çe

 50. Geleneksel Ekonomi

  Ne, ne kadar, nasıl ve kimin için üretilecek yönündeki kararların, inanç, gelenek, alışkanl

 51. Geleneksel Gerileme

  Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan kimi geleneklerin

 52. Geleneksel Gösteri

  Çağdaş tiyatro kavramına karşıt kavramı getiren tiyatro bir toplumun kendine özgü yapısın

 53. Geleneksel Kalkınma İktisadı

  Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş (sanayileşmiş) diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlar

 54. Geleneksel Katman

  Geleneklerin bağlı olduğu tarihsel katman, bk. gelenek, krş. göreneksel katman, boşinançsal k

 55. Geleneksel Kesim

  Sonsuz işgücü sunumuyla çalışan ve gizli işsizliğin yaygın olduğu emek yoğun üretim tekn

 56. Geleneksel Kukla

  Bir ülkenin geleneği içinde eski yöntemle oynatılan kukla oyunu.

 57. Geleneksel Mantık

  Aristoteles ile gelişmeye başlayıp ortaçağda doruğuna erişen, ağırlığı tasımlar kuramı

 58. Geleneksel Öğeler

  Yaşlı kuşaklardan genç kuşaklara aktarılan halkbilim öğeleri, bk. öğe.

 59. Geleneksel Öğretim Programı

  Genellikle akademik ve daha çok kültürel dersler ile konuları kapsayan ve kuramsal çalışmalar

 60. Geleneksel Portföy Kuramı

  Yatırım araçlarının beklenen getirileri aynı yönde hareket etmeyeceğinden, tek bir yatırım

 61. Geleneksel Sanayi

  Üretimin, küçük imâlathanelerde ve tarım işletmelerinde, emek yoğun teknikle, basit makine v

 62. Geleneksel Satıcı Ülke

  Belli bir malı, dış ülkelere öteden beri satan ve o malın dünya teciminde başsatıcısı ola

 63. Geleneksel Sinema

  Sinema Belirli kurallara, kalıplara bağlı, bunların dışına çıkamayan, genellikle yenilikler

 64. Geleneksel Süreklilik

  Tarihsel, çağdaş gelenek ya da gelenek öğeleri arasındaki bağ. bk. gelenek, öğe. krş. gör

 65. Geleneksel Tîimge

  Birçok geleneksel öğenin belirli bir amaç için bir araya gelmesinden oluşan ve olgu yönünden

 66. Geleneksel Tiyatro

  Aristoteles'in tanımlamasına uyan, başı, ortası, sonu (serimi, düğümü, çözümü) bulunan,

 67. Geleneksel Toplum

  Geniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilm

 68. Geleneksel Toplum

  Geniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilm

 69. Geleneksel Türk Tiyatrosu

  Türk toplumuna özgü gösterim türlerini kapsayan halk tiyatrosu ve köy tiyatrosu geleneğini i

 70. Geleneksel Uygarlık

  İçinde eski çağlarla ilgili kültür öğeleri bulunan uygarlık biçimi, bk. kültür, öğe. k

 71. Geleneksel Yasa

  Geleneklerin zorlanması karşısında halk tepkisinin oluşacağına ilişkin yasa. bk. gelenek, kr

 72. Genel Gelenek Boyutu

  Geleneklerin kökeninde varolan gelişme gücü. bk. gelenek boyutları.

 73. Geri Gelen Mal

  Bir ülkeden çıkışı yapıldıktan sonra, temel nitelikleri değişmeksizin, o ülkeye geri geti

 74. Gölgelenme

  Kelt dilinde, kelimelerin başındaki seslerin genizlenmesi (GENİZLİ GÖLGELENME, E. nasalis) veya

 75. Halk Geleneği

  Halkın, tarihsel akış içinde benimsediği, toplumsal değiniler yoluyla öz yapısına sindirdi

 76. Haydan Gelen Huya Gider

  Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.

 77. Kalıtımsal Gelenek

  Halkbilim ürünlerinin kuşaklardan kuşaklara aktarılışıyla oluşan gelenek, bk. gelenek, krş

 78. Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez

  Büyük çıkarlar beklenen durumlarda küçük fedakârlıklar yapılmalıdır.

 79. Kırk Yıl Kıran Olmuş, Eceli Gelen Ölmüş

  Salgın ve öldürücü hastalık da olsa eceli gelmeyen ölmez.

 80. Kişisel Gelenek

  Toplumun benimsemediği kişilerce oluşturulan gelenek türü. bk. gelenek, krş. toplumsal gelenek

 81. Kur Riskinin Dengelenmesi

  Bir döviz cinsinde açık pozisyon yüzünden ortaya çıkabilecek riskin yine aynı döviz cinsind

 82. Önüne Gelen

  Olur olmaz (kimse). Örn: Mektep çocukları henüz dinlemesini biliyor, önüne gelen şiir yazma

 83. Önüne Geleni Kapar, Ardına Geleni Teper

  Arsız, huysuz, geçimsiz kimseler için kullanılan bir söz.

 84. Sel İle Gelen Yel İle Gider

  Emek vermeden ele geçen para kısa zamanda çarçur olur gider.

 85. Selden Gelen Suya Gider

  Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.

 86. Simgelentim

  Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin olu

 87. Sonradan Gelen Devlet Devlet Değildir

  Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.

 88. Sözlü Gelenek

  Yazılı olmayan, ağızdan ağıza, anlatım yoluyla kuşaktan kuşağa geçen halk öykücülüğ

 89. Sözlü Gelenek

  Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan halk kültürü, bk. gelenek, halk k

 90. Sözlü Halk Geleneği

  Halk kültürünün sözlü ürünlerden oluşan kesimi, bk. halk kültürü, sözlü gelenek.

 91. Tarihsel Veya Gelenekli Yazılış

  Bir kelimenin, söylenişi değişmiş olduğu halde, eski söylenişine göre olan şekilde yazılm

 92. Toplumsal Gelenek

  Toplumlar arası yatay düzeyde oluşan gelenek, bk. halk geleneği.

 93. Üst Üste Gelen Genler

  Bir proteini kollayan genin DNA dizisinin bir kısmının diğer bir proteini kotlayan genin tamamı

 94. Ustamın Adı Hıdır, Elimden Gelen Budur

  Gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.

 95. Yan Gölgelenme Artifaktı

  Ultrasonografide safra ve idrar torbası gibi içi sıvı dolu yapıların yan taraflarında görül

 96. Yazınsal Gelenek

  Yazına ilişkin olarak oluşan gelenek türü. bk. gelenek, krş. halk geleneği.

 97. Yel Gibi Gelen Sel Gibi Gider

  Emek vermeden ele geçen para kısa zamanda çarçur olur gider.

 98. Yeni Gelen Kitaplar Listesi

  Okuyuculara, kitaplığa yeni gelen yapıtlar üzerine bilgi vermek amacıyla düzenlenen liste.Mesaj / Bildirim Gönderin