İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı


a) Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı


Soyu :

Hz.Muhammed (SAV), Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan "Haşimoğulları"ndandır. Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir.


Doğumu ve Çocukluğu :

20 Nisan 571 yılında Mekke ’de dünyaya gelmiştir. Doğumundan önce babası Abdullah’ı , Altı yaşında


AnnesiniÂmine’yi kaybetmiştir. Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in , sonra da amcası "Ebu Talip" in yanında yaşamını sürdürmüştür. Amcası Ebu Talip’in yanında ticareti öğrenmiş, Arabistan dışında Suriye, Yemen bölgelerini tanımıştır.


Gençliği :

Hz.Muhammed (SAV), putlara tapmaz, doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, kimseyi kırmaz,özellikleriyle, akıllı ve olgun davranışlarıyla, doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler arasında saygınlık kazanmıştır. Bundan dolayı "Muhammedü’l Emin" ( Güvenilir Muhammed ) denilmiştir. Kabe’nin onarımından sonra kutsal sayılan"Hacer ül Esved" in yerine konulması sırasında, Kabilelerin anlaşamamaları üzerine çözüm için Hz.Muhammed’e başvurmaları, onun saygı duyulan, sorunları çözebilecek güce sahip, uzlaştırıcı , kişilik özelliklerini gösterir. ( Kabe Hakemliği )


Ticaret işleriyle uğraşan, Kureyş’in saygın ve zengin hanımlarından olan Hz.Hatice’nin yanında çalışmaya başlamış, bir dönem sonra onunla 25 yaşıdayken evlenmiştir.


Peygamber oluşu :

Tek bir tanrı, ve bir yaratıcı olduğunu düşünen Hz.Muhammed (SAV) , zaman zaman Mekke yakınlarındaki Nur Dağı Hira Mağarasına giderek, burada düşünceleriyle başbaşa kalmıştır.

610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi 40 yaşında iken Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır.

OKU!YARADAN RABBIN ADIYLA OKU.O İNSANI BİR KAN PIHTISINDAN YARATTI. OKU!RABBIN NİHAYETSİZ KEREM SAHİBİDİR Kİ,O KALEMLE (YAZI YAZMAYI) ÖĞRETENDİR. İNSANA BİLMEDİĞİNİ O ÖĞRETTİ.”


Peygamberimize İnanan İlk Müslümanlar :

Hz. Muhammed (SAV)’in İslamiyet’e çağrısı ile ona ilk inananlara ilk Müslümanlar denilir.

Bunlar : Hanımı Hz. Hatice, Yakın Arkadaşı Hz. Ebubekir , Evlatlığı Hz.Zeyd ve Amcasının Oğlu Hz. Ali’dir

b) Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri:


* İslamiyet’in giderek yayılmaya başlaması üzerine Mekkeliler, Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerini artırdılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (SAV), Müslümanlardan isteyenlerin Habeşistan’a göç etmesine izin verdi. Hıristiyan Habeş hükümdarının kendileri gibi tek Tanrı inancını benimsemesi ve Müslümanlara iyi davranacağını düşünmesi Hz. Muhammed (SAV)’in bu kararı almasında etkili olmuştur. HabeşistanMüslümanlar’ın ilk göç ettikleri yer olmuştur.


Mekkelilerin İslâmiyet’e karşı çıkmalarının sebepleri;

* Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetmekten korkmaları

* İslâmiyet’in puta tapıcılığı reddetmesi

* İslâmiyet’in insanları köle ve soylu ayrımı yapmadan eşit kabul etmesi

* Mekkelilerin geleneklerine bağlı olmaları

* İslâmiyet’in öldükten sonra dirilme inancını getirmesi

* İslamiyet’in kabile üstünlüğü anlayışını ve kötü alışkanlıkları reddetmesi

* Hz. Muhammed (SAV)’in eşi Hatice ve amcası Ebu Talip’in aynı yıl içinde ölmelerinden sonra (Hüzün Yılı) Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları artmış, bunun üzerine Hz. Muhammed (SAV), hem İslamiyet’i yaymak hem de güvenilir bir yer bulmak amacıyla Taif kentine gitmiştir. Ancak Taif’liler Hz.Muhammed(SAV)’e iyi davranmamışlardır.
Akabe Biatları ( Bağlılık ) :

Medine’deki Hazreç kabilesinden altı kişi, Hac için Mekke’ye geldiklerinde Hz. Muhammed(SAV)’le görüşmeleri sonucu, İslamiyeti kabul etmişler, dönüşlerinde Medine’de İslamiyet’i yaymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda 621 ’de bir gurup Medine’li, Mekke yakınlarında ki Akabe’de Hz.Muhammed(SAV)’le görüşmüş, ona bağlı kalacaklarına ve sözlerini tutacaklarına söz vermişlerdir. Bu olaya " I. Akabe Biatı" denilir.
622 ’ de bir gurup Medine’li daha, Hz.Muhammed (SAV)’le Mekke yakınlarında ki Akabe’de yeniden görüşmüş, İslamiyet’in buyruklarını yerine getireceklerine , Hz.Muhammed(SAV)’i koruyacaklarına söz vermişler ve onu Medine’ye davet etmişlerdir. Bu olaya da “II.Akabe Biatları” denilir.


c) Hicret ve Medine İslam Devleti

Hicret (622-Eylül ) :

Akabe Biatlarından sonra Medine’nin Müslümanlar için güvenli bir yer olacağını düşünen peygamberimiz Medine’ye gitmeye karar verdi. Göç esnasında Peygamberimiz Medine yakınlarında Kuba’da ilk mescidi yaptı ve burada ilk Cuma Namazını kıldı (Kuba Mescidi).

NOT: Hz. Muhammed(SAV)’in, Müslümanlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç olayına "Hicret" denilir. Mekke’den Medineye göç edenlere "Muhacir" , Medine’de onları karşılayıp yardım edenlere " Ensar " denilir.


Hicret’in Sonuçları :

1-Hz.Muhammed (sav) ve Müslümanlar , Mekkelilerin baskısından kurtuldu.

2-Hicret olayı ile İslamiyet’in yayılışı hızlandı

3-Medine Emirnamesi ( Anayasası) hazırlanarak uygulamaya koyuldu ve ilk İslam Devletinin temelleri atıldı.

4-Hz.Muhammed (sav), Medine’deki Arap ve Yahudi kabileleriyle görüşerek toplumsal barışı sağladı. Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması (Medine Sözleşmesi) imzalandı.

5- Hicret, Hicri takvime başlangıç olmuştur.

Admin

Taglar: İslamiyetinDoğuşuYayılışı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin