Roma Uygarlığı


* Italya Yarımadasında kurulan Roma şehri uygarlığın temelini oluşturur.

* Krallık tarafından yöneilmiş, Krallar Halk Meclisinin Önerisi ile seçilmiştir. Kral meclise karşı sorumludur.( DEMOKRASİ UYGULAMALARI)

* Toplum, Patriciler( en üst sınıf Roma Soyluları), Plepler( Romaya sonradan gelenler, siyasi hakkı olmayanlar) ve Köleler ( savaş esirleri) olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

* Sınıflararası çatışmalar sonucunda sınıf farklılıklarını gidermek amacı ile ON İKİ LEVHA KANUNLARI denilen hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

- MÖ.510 da Krallıktan Cumhuriyete geçilmiş ve devlet KONSÜL adı verilen iki yüksek memur tarafından yönrtilmiştir.

- MÖ. 1 yy ın sınonda Cumhuriyet dönemi bitmiş ve İmparatorluk dönemi başlamıştır.

* Kavimler Göçü, Savaşların uzun sürmes, merkezi otoritenin zayıflaması gibi sebeplerle İmparatorluk 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Başkenti Roma olan Batı Roma 476’da yıkılmış,Başkenti İstanbul olan Doğu Roma (BİZANS) ise 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından feth edilmesi ile yıkılmıştır.

* Roma Uygarlığı Mimari ve sanatsal açıdan gelişmiş bir uygarlıktır. Roma Döneminden Günümüze gelen birçok eser vardır.( Aspendos Tiyatrosu, Ayasofya,Meryem Ana Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı vd.)

* Doğu Roma Hristiyanlığın Ortadoks Mezhebini benimsemişler ve Grekçeyi Resmi dil olarak kullanmışlardır. Batı Roma ise Hristiyanlığın Katolik Mezhebini benimsemişler ve Latinceyi Resmi dil olarak kullanmışlardır.

Admin

Taglar: RomaUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin