Aranan: Önemi

 1. Duygu Kayaman - Engelleri Kaldırmak

  TEDxIstanbul; Bu konuşma görme engelli olmak üzerine değil, engelleri kaldırmak üzerine! "Önemli olan hayal engelli olmamaktır." diyen Duygu Kayaman, görme engelini hiçe sayarak hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor.

 2. Ferhat Çalapkulu - Akıl Oyunları

  TEDxİstanbul; Sudoku sizce ne kadar önemli? Türk Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalapkulu, zeka oyunlarının önemini ve problem çözme yeteneğimizi nasıl tetikleyip geliştirdiğini anlatıyor.

 3. Haluk Gürgen - İletişiminiz Kadarsınız

  TEDxİstanbul; Prof. Dr. Haluk Gürgen, nedeni ne olursa olsun ötekileştirmenin değil birbirimizi anlamanın önemine dikkat çekerken, iletişimimizin bizim nasıl varolduğumuzla ilgili bir tarz meselesi olduğunu hatırlatıyor.

 4. Ders Arası Uyku Başarıyı Arttırıyor

  Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler yoğun bir tempoya girerken uzmanlar uykunun önemine dikkat çekti.

 5. Eğitimde Başarı Sağlıklı Uykuya Bağlı

  Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, tatilde geç uyanan çocukların okul döneminde güne erken başlayabilmesi için uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü

 6. Romalılar Döneminde Bilim

  M.I. 30 yilinda Romalilar Iskenderiye’yi ele geçirdiler ve bilinen Dünya’yı hakimiyetleri altina aldilar. Eski ve yeni kentleri, yollarla ve köprülerle birbirlerine bagladilar ve Roma hukuku araciligiyla, idareleri altindaki genis eyaletlere öte

 7. Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması

  Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılması ve sonu gelmez taht mücadeleleri ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin de yıkılış dönemine girdi. Fetret Dönemi adı verilen bu dönem, 1091 ile 1118 yıllarını k

 8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Diğer Sanatçıları

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Diğer Sanatçıları; Sabahattin Ali, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Sait Faik Abasıyanık, Oğuz Atay, Tarık Buğra, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Memduh Şevket Esendal

 9. Dört Halife Dönemi (632 – 661)

  Hz.Ebu Bekir Dönemi. Hz. Ömer Dönemi. Hz. Osman Dönemi. Hz. Ali Dönemi. Peygamberimizden sonra sırayla; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin Müslümanlara halife olarak görev yaptıkları 632-661 yılları arasında ki döneme Dö

 10. Hz. Muhammed Dönemi (622 – 632)

  Hz. Muhammed döneminde İslamiyetin doğusu ve yayılışı. Hz. Muhammed dönemi siyasi olayları. Medine sözleşmesi. Bedir Savaşı

 11. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 12. Türk İslam Devletlerinde Sanat

  Türk-İslam sanatının temelleri KARAHANLILAR döneminde atılmıştır.Bu dönemin mimari eserleri diğer dönemlere örnek teşkil etmiştir. Süslemelerde bitki ve hayvan motifleri kullanılmıştır.

 13. İlk Türk Devletleri Ünite Değerlendirme Soruları

  GÖKTÜRK DEVLETİ döneminde yazılan Orhun Kitabelerinde Türk kelimesi TÜRÜK şeklinde geçmektedir. Türklerin ana yurdu ORTA ASYA dır.

 14. Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

  Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

 15. Türk İslam Devletlerinde Eğitim

  Türk-İslam devletlerinde Karahanlılar dönemi bir dönüm noktasıdır. İlk türk devletlerinde dağınık şekilde verilen eğitim bu dönemde bir plana bağlanmıştır. Eğitimin tüm toplum kesimleri için önemli olduğu görüşü ağırlık kaz

 16. Milli Edebiyat Dönemi

  Milli Edebiyat sanatçıları Batı’yı körü körüne taklit etmeye karşı çıkmıştır; ancak edebiyatta Batılı türler olan makale, fıkra, roman, hikaye gibi türleri kullanmayı yanlış görmemişlerdir.

 17. Türkiye’de Sis ve Önemi

  Havadaki su buharının yüzeye yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla oluşur. Görüş mesafesinin 1 km’in altında düştüğü günler “sisli günler” ol-kabul edilir. Sisli günler en fazla, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ,İstanbul Boğazı ve k

 18. Türklerde Ekonomi Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  Uygurlara kadar az da olsa tarım yapılırdı. Hunlar döneminde açılan Tötö kanalı ile sulama yapılır, Eski Türklerde çiftçilere tarıgçı denirdi. Buğday, arpa, Mısır önemli tarım ürünleri idi. Yerleşik hayata geçen Uygurlarla birli

 19. Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

  Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

 20. Milli Mücadele Dönemi

  Milli Mücadele Dönemi; İzmir’in işgali ve Yunan ilerlemesi. Batı Anadolu Kuvayı Milliyesi. Nazilli Aydın cephesi. Kütahya Salihli cephesi. ayvalık cephesi.

 21. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ekonomisi

  Tüketim, Ticaret, Sanayi, Yabancı Yatırımlar, Tarım, Para ve Bankacılık. İç ve dış borçlar

 22. Roma Uygarlığı

  Roma Uygarlığı Mimari ve sanatsal açıdan gelişmiş bir uygarlıktır.Roma Döneminden Günümüze gelen birçok eser vardır.( Aspendos Tiyatrosu, Ayasofya,Meryem Ana Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı vd.)

 23. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

  İBRAHİM ŞİNASİ (1826 – 1871), ZİYA PAŞA (1829 – 1880), NAMIK KEMAL (1840 – 1888), AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1912), AHMET VEFİK PAŞA (1823 – 1891), ŞEMSETTİN SAMİ (1850 – 1904), ALİ SUAVİ (1839 – 1878), DİREKTÖR ALİ BEY (

 24. Mudanya Akeşkes Antlaşması’nın (11 Ekim 1922) Önemi Nedir?

  Toplantıya İngiltere,Fransa. ve İtalya katılmış, Yunanlılar bir gemide sonucu beklediler. Türkiye adına İsmet paşa katıldı.

 25. II. İnönü Savaşı’nın (23 Mart-1 Nisan 1921) Önemi Nedir?

  Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazanılan ikinci zaferdir. İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğla’dan çekilmeye başladılar. Fransızlar anlaşmak için Ankara’ya temsilci gönderdiler.

 26. Mütareke Döneminde Azınlıklar ve Örgütler

  Türkiye toprakları üzerinde yüzyıllar boyu birlikte yaşamış değişik halklar Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik çıkması sonrasında gerçek yüzlerini ortaya koyarak Türk komşularından intikam almaya kalkıştılar.

 27. I. İnönü Savaşı’nın (6-10 Ocak 1921) Önemi Nedir?

  Düzenli ordunun Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazandığı ilk zaferdir.

 28. İş Ahlakının Tanımı ve Önemi
 29. İttihat Terakki Dönemi

  İttihat Terakki dönemi yenileşme ve milli ekonomi politikaları (1908-1918). İttihat Terakki Türk sosyal ve ekonomik yaşantısında büyük bir değişimin temelini atmıştır. Siyasette Milliyetçilik ilkesini savunan İttihat Terakki ekonomide

 30. Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler

  II. Mahmut dönemi hukuk, Tanzimat döneminde hukuk, Meşrutiyet döneminde hukuk. 1839 Tanzimat fermanı ve 1856 Islahat fermanı

 31. Paris Barış Konferansının (18 Ocak 1919) Önemi Nedir?

  İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak için Paris’te toplandılar.

 32. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi Nedir? (30 Ekim 1918)

  Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.

 33. Osmanlı Dönemi Dış Olaylar

  19. Yüzyıla girildiğinde Avrupa ve dünyada siyasi dengeler değişmeye başladı.

 34. Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Motivasyonun Yeri

  Girişimcilerin, girişimcilik ruhunun oluşmasında güdülerin önemli rol oynadığı gerçeği, yönetimde motivasyonun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Girişimcilik kültüründe motivasyon, “girişimcilerin birtakım amaçları gerçekleş

 35. Kanal Cephesinin Önemi Nedir?

  Mısır İngiltere’den geri alınacaktı. Ve İngiltere’nin Uzak Doğudaki sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Fakat savaşı kazanamadık ve İngiltere Suriye’ye kadar ilerledi ve Suriye cephesinin açılmasına neden oldu.

 36. Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

  Büyük Selçuklular döneminde toplumlar arası kaynaşma sağlanmış; Türk İslam toplum yapısı oluşmaya başlamıştır. Selçuklular zamanında toplum, yönetenler, yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

 37. Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

  İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

 38. İslamiyet Öncesi Türk Destanları

  İslamiyet Öncesi Türk Destanları; Altay Destanları, Yaratılış Destanı, Saka Dönemi Destanları, Alp Er Tunga Destanı, Hun-Oğuz Destanları, Oğuz Kağan Destanı

 39. Osmancılık Akımı Nedir?

  I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları. Osmancılık Akımı Nedir? Fransız Devriminin ortaya koyduğu ulusçuluk düşüncesi Osmanlı Devletini özellikle Balkanlardaki Hıristiyan halkını etkilemiştir.

 40. Türk Dilinin Orhun(Köktürk) Türkçesinden Önceki Dönemi

  Altay dil teorisini kabul edenler için, Kuzey Buz Denizi’nden Basra Körfezi’ne, Kuzeydoğu Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir alanda konuşulan Türk dili, bu dili konu şanların sayısı, yazılı metinlerinin eskiliği ve çoklu

 41. YKS Edebiyat Konuları

  Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir), Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf), Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Destan Dönemi Türk Edebiyatı

 42. İmparatorlar Kulübü Filmi (2002)

  William Hundert, mesleğine aşık olan son derece idealist ve tutkulu bir profesördür. St. Benedict’s Akademi’de eğitmenlik yapan Hundert’ın sınıfına yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte yeni öğrenciler gelmiştir.

 43. Tarih Öğreniminin Önemi

  Sizce neden tarih dersi görüyorsunuz? Geçmişi bilmek bize ne kazandırır? Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünü nasıl yorumlarsınız?

 44. Türkiye’nin Dış Politikası

  Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri. 1923-1930 dönemi. Irak sınırı ve Musul meselesi. Ankara Antlaşması (1926). Dış borç sorunu. Yabancı okullar.

 45. Fransız İhtilali ve Nedenleri

  Rönesans ve Reform u gerçekleştiren Avrupa bilimsel alanda ileriye gitmiş, aynı zamanda kilise otoritesi kırılmaya başlamıştır. Skolastik düşünce dönemi sona ermiş aynı zamanda yeni bir ekonomik anlayış ortaya çıkmıştır.

 46. İslam Mezhepler Tarihi Özet

  Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

 47. UŞİ Antlaşmasının Önemi Nedir?

  İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912’de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır.

 48. İnsan ve Din

  İnsanın evrendeki konumu. İnsanın doğası ve din. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi. İnanmanın çeşitli biçimleri. Tek tanrıcılık, çok tanrıcılık, tanrı tanımazlık

 49. Aksaray Manastır Vadisi Örenyeri

  Aksaray’ın doğusunda 50 km. mesafede, tabii güzellikler beldesi Güzelyurt İlçesi sınırları içinde yer alan 4-5 km. uzunluğunda bir vadidir; döneminin özelliklerini en iyi yansıtan 28 adet kaya oyma kilisesi ve yeraltı şehirleri ile "Kü

 50. Amasya Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi

  Mustafa Kemal’in 1919 yılı Haziranı’nda Amasya’ya gelişinde üs olarak kullandığı ve Amasya Tamimi’nin kaleme alındığı yer olan Saraydüzü Kışla Binası bu tarihi önemi gözetilerek aslına uygun biçimde Yeşilırmak kıyısında y

 51. Denizli Hierapolis Antik Havuz

  Özellikle Roma İmparatorluğu Dönemi’ nde Hierapolis ve çevresi tam bir sağlık merkezi durumundaydı. O yıllarda antik kente ve etrafına kurulan 15’ ten fazla hamama binlerce insan gelir ve sağlıklarına kavuşurlardı.

 52. Dostlar Alışverişte Görsün Fıkrası

  Nasreddin Hoca ibadette ihlâsın önemini anlatır: "Huşu ile ibadetinizi yapın. Esas kâr ondadır. Yoksa riya karışan ibadetle kâr değil, belki de zarar edersiniz" diye vaazlarında anlatırmış. 1. Alfa Dönemi

  1. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinin dağılma dönemi. 2. İlaçların merkezî bölmeden

 2. Analjezi Dönemi

  Anestezide ağrının ortadan kalktığı, hareketlerin istemli yapıldığı ilk dönem.

 3. Asetonemi

  Kanda aşırı miktarda aseton veya keton cisimlerinin bulunması.

 4. Aşınım Dönemi

  Akarsuların aşındırma, sürükleme ve biriktirme işlevlerinin gençlik ve geçkinlik evreleri a

 5. Aşınma Dönemi

  Sulak iklimlerdeki dağlık bir bölgenin, akarsu aşındırmalarıyle büsbütün yontularak, biçi

 6. Atılma Dönemi Yarılanma Ömrü

  1. Tek bölmeli modele göre ilacın yarılanma ömrü. 2. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinde

 7. Ayrıksızlık Dönemi

  Piaget'ye göre, çocuğun algıladığı nesneleri, olayları birbirinden ya da kendi benliğinden

 8. Beta Dönemi

  İlaçların çoğunun vücuttaki kinetiğine uyan iki kompartımanlı modele göre plazmadaki ilaç

 9. Büyü Dönemi

  Çocuk gelişiminde bir nesneyi düşlemenin, onu yaratmak sanıldığı dönem.

 10. Buzul Ara Dönemi

  İki buzul dönemi arasındaki buzulsuz geçen süre.

 11. Dalga Dönemi

  Bir dalganın bir noktasında bir tam salınım yaptığı süre. Dalga dönemi sıklığın tersine

 12. Deliryum Dönemi

  Bilinç kaybı dönemi.

 13. Devon Dönemi

  Birinci zamanın dördüncü dönemi ve bu dönemde çökelmiş olan katmanlar.

 14. Diploten Dönemi

  anat. Mayoz bölünmede bivalanlı tetrat oluşturan kromozomların aldığı biçim.

 15. Direnç Dönemi

  Sinir ya da kasların bir bölümüne uygulanan bir uyarandan sonra bu bölümün kısa bir süre ik

 16. Dolanma dönemi

  Bir kez dolanma için gerekli zaman.

 17. Elizabeth Dönemi Sahnesi

  İngiltere kıraliçesi I. Elizabeth döneminde kendine özgü, sekizgen biçiminde ve ortası açı

 18. Erinlik Sonrası Dönemi

  Erinliği izleyen ve iskelet gelişiminin sonuçlandığı 2-3 yıllık süre.

 19. Folikül Dönemi

  Proliferasyon evresi.

 20. Geçiş Dönemi

  Gebeliğin son 3 haftasında başlanan, hayvanlara verilen konsantre yem miktarının her gün artt

 21. Gizlilik Dönemi

  (Freud) Cinsel dürtünün baskı altına alınıp yüceltme yoluyla belirtildiği, 4-5 ile 12 yaşl

 22. Glutatyonemi

  Kanda glutatyon varlığı.

 23. Göz Habronemiyazisi

  Habronema muscae, Habronema microstoma ve larvalarının arakonak sinekler tarafından atlarda iç g

 24. Hesap Dönemi

  Birbirini izleyen iki bilanço arasındaki aylık, üç aylık ve yıllık vb. zaman dönemi.

 25. Hiperammonemi

  Kanda amonyak düzeyinin artması.

 26. Hiperkalsitonemi

  Kanda kalsitonin hormonu artışı.

 27. Hiperserotonemi

  Serum serotonin düzeylerinde bir artış, serotonemi.

 28. Hipoaldosteronemi

  Böbrek üstü bezi kabuk kısmının yetersiz çalışması sonucu, kanda aldosteron düzeyinin aş

 29. Hipoglukagonemi

  Kanda glukagon seviyesinin normalin altına düşmesi.

 30. İlk Sıvı Değme Dönemi

  Su verme işlemi sırasında, sıvıya ilk değme anında, metal yüzeyde, buğu kabarcıklarının

 31. ısınma Dönemi

  Yapılacak herhangi bir işe girişmeden önceki kısa tanıma ve kavrama dönemi.

 32. ısınma Dönemi Etkisi

  Herhangi bir işlemin öğrenilmesi ya da yapılması ile ilgili olarak durumun gereklerini kavrayı

 33. Kambriya Dönemi

  Kayaçları tanımlanabilen ilk canlı kalıntıları. (Özellikle Triobit'ler bulunan birinci zaman

 34. Kanı Notu Dönemi

  İlk ve orta dereceli okullar ile kimi yüksek okullarda öğrenci başarılarının sınav, yoklama

 35. Karbon Dönemi

  Birinci zamanın beşinci dönemi ve bu dönemde çökeltilmiş olan katmanlar.

 36. Ketonemi

  Keton cisimciklerinin düzeyinin kanda aşırı düzeylerde bulunması.

 37. Kollapsus Dönemi

  Anestezik ilaçların yüksek dozda uygulanması sonucunda solunum ve dolaşım gibi önemli yaşam

 38. Kuluçka Dönemi

  Sorun çözümleme ve yaratıcı düşüncede anlıksal süreçlerin bilinçsiz bir düzeyde oluşup

 39. Kuluçka Dönemi

  Bir mikrobiyal etkenin vücuda girmesiyle bu etkene özgü belirtilerin canlıda görülmeye başlad

 40. Laktasyon Dönemi

  Hayvanların etkin olarak süt salgıladıkları zaman. Bu dönem doğum ile kuru dönem arsıdır.

 41. Leptonema Dönemi

  anat. Mayoz bölünmenin profaz evresi başlangıcında ince uzun olan kromozomların birbirlerinden

 42. Meşrutiyet Dönemi

  Osmanlı tarihinde, 23 temmuz 1908 ile 29 ekim 1918 arasındaki koşullu yönetim dönemi.

 43. Nümülit Dönemi

  Üçüncü zamanın birinci dönemi ve bu dönemde çökeltilmiş olan katmanlar. (Üç bölüme ayr

 44. Öğeler Dönemi

  Dönemsel çizelgede bir yatay dizide bulunan öğeler.

 45. Önemsiz Olmanın Önemi

  İki ülkeli, iki mallı modelde ülkelerden birisi büyük, diğeri küçük bir ülke durumunda is

 46. Pakinema Dönemi

  anat. Eşleşen kromozomların kısalmaya başlaması anından dörtlü görünüm kazanıncaya kada

 47. Plektonemik

  Biraz basit ve düzenli bir biçimde dizilerin bir biri etrafında net bir dönüşüyle ortaya çı

 48. Pnömonemi

  Akciğer kanlanması.

 49. Restorasyon Dönemi

  Napoleon Bonaparte'dan sonra Avrupa'yı yeniden eski biçime sokmak çabalarının ortaya çıkartı

 50. Şilomikronemi

  Kanda şilomikron bulunması.

 51. Sirk Dönemi

  Sirk gösterilerinin başlaması ile bitimi arasındaki, sirkin etkinlik dönemi.

 52. Şirurjikal Anestezi Dönemi

  Hayvanda şuurun ve reflekslerin ortadan kalktığı, kasların gevşediği, ameliyat için en uygun

 53. Tebeşir Dönemi

  Genellikle alt bölümü killi ve kumlu üst bölümü tebeşirli olan ikinci zamanın son dönemi.

 54. Tiyatro Dönemi

  Tiyatro çalışmalarının başlangıcı olan eylül ile bitimi olan haziran ayları arasındaki s

 55. Tiyatro Dönemi

  Tiyatro çalışmalarının başlangıcı ile bitimi arasındaki süreyi kapsayan aylar. Genel olara

 56. Türkiye-aet Geçiş Dönemi

  Türkiye - AET ortaklık ilişkileri çerçevesinde sanayi mallarında aşamalı olarak gümrük bir

 57. Türkiye-aet Hazırlık Dönemi

  Ankara Antlaşması uyarınca, AET'nin tek yanlı olarak belirlediği bazı malların dışalımınd

 58. Tutulma Dönemi

  Virüsün enfekte ettiği hücrede gerçekleşen ve viral soyunma aşamasıyla tomurcuklanma aşamas

 59. Uyanma Dönemi

  Hayvanların anesteziden çıkmaya başladıkları dönem.

 60. Uyarı Dönemi

  Özellikle solunum anestezisinde aşırı hareketlerle belirgin II. devre, deliryum dönemi.

 61. Uyarılma Dönemi

  Anestezik ilacın beyin merkezlerinde depresif etki yaratmaya başlaması, şuur kaybı, hareketleri

 62. Zigonema Dönemi

  anat. Mayoz bölünmenin profaz evresinde homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak yaptıklarMesaj / Bildirim Gönderin