İnsan ve Din


İnsanın Evrendeki Konumu 

→ Evren, uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. İçinde yaşadığımız Dünya adlı gezegen de bu evrenin bir parçasıdır. 
→ Evrendeki tüm varlıkları Yüce Allah yaratmıştır. Bu varlıklar içinde insanı ayrıcalıklı bir konumda yara­tan Allah (c.c) bu durumu "Ant olsun, biz insanı en güzel biçimde yarattık." (Tin 4) ayetiyle kullarına duyurmaktadır. 
→ Yine "Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık." (İsra 70) ayetiyle de insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığı belirtilmektedir. 
→ Akıllı, irade sahibi, düşünen bir varlık olarak insan, kendisine bahşedilen bu özelliklerinden dolayı Yaratıcısına ve diğer canlılara karşı sorumludur. Evrendeki diğer varlıklar arasındaki yerini sorgulamalı ve bu dünyaya niçin gönderildiğinin farkına varmalıdır. 

İnsanın Doğası ve Din 

→ İnsanın yeme, içme gibi maddi ihtiyaçları yanında manevi ihtiyaçları da vardır. 
→ İhtiyaç durumlarında insanlar, bir yaratıcıya sığınma zorunluluğu hisseder. 
→ Allah’a inanma, bağlanma ve ona sığınma duygusu insanda doğuştan vardır. 

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 

→ Din, hem birey hem de toplum için son derece önemli bir kurumdur. 
→ Din insanın inançlı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını ister. 
→ Din, insandan Yaratıcıya ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmasını, ona ibadet etmesini ister. 
→ Din, düşünmeye teşvik ederek insanın kendi varlığını anlamlandırmasına yardımcı olur ve ibadetlerin yapılmasından dolayı huzura ermesine aracı olur. 
→ Din, insanlardan birbirleriyle iyi geçinmelerini, komşu haklarını gözetmelerini, büyüklere saygılı olmalarını, adaletsizlikten kaçınmalarını isteyerek toplumda huzurun sağlanmasında etkili olur. 

İnanmanın Çeşitli Biçimleri

→ İnsanlık tarihi boyunca inanmanın çeşitli biçimleri ortaya çıkmıştır. Tek tanrıcılık, çok tanrıcılık (politeizm) ve tanrıtanımazlık (ateizm) bunlardan başlıcalarıdır. 

a) Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Yaratıcı’nın bir olduğu, eşi ve benzeri olmadığı inancına dayanır. 

b) Çok Tanrıcılık (Politeizm)
Birden çok tanrının varlığına inanan, tanrısal gerçekliğin bir değil de çok olduğunu savunan anlayıştır. Hinduizm (Hindistan), Şintoizm (Japonya) bu inanca örnek dinlerdir. 

c) Tanrıtanımazlık (Ateizm)
Tanrı’nın varlığını reddeden ve tanrı yokmuş gibi davranan inanca "ateizm" denir. Dolayısıyla bu öğreti, Allah inancının getirdiği her esası reddeder.

Admin

Taglar: İnsan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Allah İnancı

Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Nedenleri. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir. Allah’ın Zati Sıfatları.

Dünya Hayatı ve Ahiret

Hayat Amaçsız Değildir. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. Ahirete Uğurlama

İnsan ve Kaderi

Kaza ve Kader Kavramları. İnsan İradesi ve Kader. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar; Ecel ve ömür, hayır ve şer, afet, sağlık ve hastalıkSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin