I. İnönü Savaşı’nın (6-10 Ocak 1921) Önemi Nedir?


* Düzenli ordunun Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazandığı ilk zaferdir.*

* İsmet Paşa Albaylıktan generalliğe terfi etti.*

* Çerkez Ethem isyanı bu zaferden sonra bastırıldı.*

* 20 Ocak 1921’de ilk anayasa (Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi.*

* 12 Mart 1921’de İstiklal Marşımız kabul edildi.*

* Londra Konferansı yapıldı. (21 Şubat 1921)*

* Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. (16 Mart 1921)*


LONDRA KONFERANSI’NIN ÖNEMİ NEDİR? (21 ŞUBAT-12 MART 1921)

* İtilaf Devletleri Sevr Antlaşmasını yumuşatarak T.B.M.M kabul ettirmek için konferansı toplamışlardır.

* İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa, T.B.M.M adına Bekir Sami Bey konferansa katılmıştır.

* İtilaf Devletleri T.B.M.M’ni konferansa çağırmakla , T.B.M.M’nin varlığını ilk kez hukuki olarak tanımıştır.


MOSKOVA ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ NEDİR? ( 16 MART 1921)
* Rusya Misak-ı Milliyi ve Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur.

* Kars, Ardahan Türkiye’de kaldı. Batum ise Gürcistan’a verilmiştir. Batum’un elimizden çıkmasıyla Misak-ı Milli’den ilk taviz verilmiştir.***

Admin

Taglar: İnönüSavaşı’nın6-10Ocak1921ÖnemiNedir

İnkılap Tarihi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.

II. İnönü Savaşı’nın (23 Mart-1 Nisan 1921) Önemi Nedir?

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazanılan ikinci zaferdir. İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğla’dan çekilmeye başladılar. Fransızlar anlaşmak için Ankara’ya temsilci gönderdiler.

Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

Genelge ve Kongreler

Havza Genelgesi - 29 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi - 22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi - 23 Temmuz 1919. Sivas Kongresi - 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri - 20-22 Ekim 1919

I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılarSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin