Aranan: Continuous

  1. Present Perfect Continuous Tense (Geçmiş ve Şimdi Zaman Devamlılığı)

    Özne + have/has + been + esas fiil + -ing + nesne. "Present Perfect Continuous Tense" adından da anlaşılacağı gibi "şimdi" ile "geçmiş" arasında bir bağlantı kurar. 2 tür kullanımından bahsedebiliriz.

  2. Past Continuous Tense (Devam Eden Geçmiş Zaman)

    Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır.

  3. Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

    Present Continuous Tense cümle yapısı. Özne + yardımcı fiil + esas fiil + -ing Takısı - Nesne Örnek: I am waiting for the train. (Treni bekliyorum)

Mesaj / Bildirim Gönderin