Aranan: Etkisi

 1. Niçin Yağmur Yağıyor?

  Bulutları oluşturan bu su damlacıkları hemen yakınlarındakilerle sürekli birleşiyorlar, büyüdükçe büyüyorlar, ağırlıkları artıyor, yeterli ağırlığa ulaşınca yer çekiminin etkisi ile yere düşmeye başlıyorlar. Yeryüzün

 2. Cerebral Palsy’li Çocuklar Sporla Sosyalleşiyor

  Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye, sporun ‘Cerebral Palsy’li bireyler üzerindeki olumlu etkisini ön plana çıkarmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki desteğiy

 3. Ongun Tan - Maker Hareketinin Dönüştürücü Etkisi

  TEDxİstanbul; İnovasyonun ve üretimin yeniden topluma inmesini sağlayan Maker Hareketi’nin Türkiye’deki en büyük topluluğu Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan, eğitimden sağlığa, endüstriden sosyal hayata hareketin yarattığı dönüşüm

 4. Bitki Çeşitleri

  İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

 5. Dış Kuvvetler

  Yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 6. Doğa ve İnsan

  Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer almaktadır. İnsanların doğada ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu her faaliyet ise beşeri uns

 7. Atmosfer ve Atmosferin Katmanları

  Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator’dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin ş

 8. Türkiye’de İklim Elemanları

  Ülkemizde yıllık ortalama sıcaklık 20oC ile 3oC arasında değişir. Yıllık ortalama sıcaklık, yükselti ve karasallığın etkisine bağlı olarak kıyılarımızdan iç kısımlarına doğru ve batıdan doğuya doğru

 9. Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler

  Türkiye matematik konum açısından kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyden sıcak hava kütlelerinin etkisinde kalır. Orta Kuşakta yer aldığından, 4 mevsim belirgin olarak yaşanır.

 10. THE Sıralaması: Avrasya’nın En İyi Üniversitelerinde 22 Türk

  Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Avrasya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasını yayınladı. THE, Avrasya’da yer alan üniversiteleri araştırma etkisi, endüstri bağlantıları,

 11. Yurtdışı Eğitimde Döviz Etkisi

  Dolar ve Euro’daki artış yurtdışında okumak isteyenleri de olumsuz etkiliyor. Dil okuluna başvurmak, lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyenler arasında iptaller, ertelemeler, süre kısaltma, farklı ülkelere yönelme gibi durumlar söz ko

 12. Kazaların Etkisini Azaltmak için Bariyer

  Kazaların Etkisini Azaltmak için Bariyer. Kaza anında hasarı en aza indirmeyi hedefleyen tasarım.

 13. Ünlemler, Ünlem Nedir?

  Âniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir.

 14. Bir İşe Başlamak ve Bitirmek İçin 5 Saniye Kuralı

  şleri başlamayı ertelemek bir çoğumuzun en büyük sorunu. İşi bitirmenin yarısı başlamak olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Bu videoda işleri başlarken beynimizde ne etkinin oluştuğu (Zeigarnik etkisi) ve bu etkiyi nasıl kullanabileceğimizde

 15. İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

  İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı (ilk eserler); Kutadgu Bilig, Divan ü Lügat-it Türk, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikâyeleri

 16. İslamcılık Akımı Nedir?

  Avrupa’da gelişen Pan Germanizm ve Pan Slavizm’den de esinlenen II. ABDÜLHAMİD devlet içindeki İslam unsurlarının dağılmasını engellemek için Cemalettin i Afgani’nin düşüncelerinin de etkisiyle İslamcılığı bir sistem olarak kabul

 17. Fizikte Kılcallık Olayı

  Kılcal boru adı verilen çok küçük çaplı borularda suyun yükselmesi bilinen bir olaydır. Bitki özsuyunun ağaçlarda yükselmesi kısmen kılcallık etkisi iledir. Su, kayalardaki yarık ve çatlaklardan yukarı doğru tırmanır ve donduğu zam

 18. Türklerde Devlet Teşkilatı Boşluk Doldurma Soruları

  İlk Türk Devletlerinde Türklerde devlete İl (el) adı verilirdi. İlk Türk Devletlerinde hükümdar yönetme yetkisini Gök tanrı dan alır ve yaptığı tüm işlerden Gök Tanrı ya karşı sorumludur. Buna ( Kut Anlayışı) denir.

 19. Adezyon ve Kohezyon Kuvveti

  Daha önceleri sıvılar ve gazlar incelenirken yalnız ağırlık kuvvetlerinin etkisi altındaki özellikleri incelendi. Bu incelemeler yapılırken akışkanlar ideal olarak kabul edildi. Aslında hiç bir akışkan ideal değildir.

 20. I. Meşrutiyet

  Tanzimat ve Islahat fermanları devleti kurtarmada başarılı olamadılar. Ancak bu fermanların etkisinde meşruti sistemi amaçlayan yeni bir nesil yetişebilmiştir. Nitekim bu nesil örgütlü bir yapıya da bürünebilmiştir.

 21. Kaldırma Kuvveti İle İlgili Bazı Özellikler

  Şekildeki gibi tamamı sıvı içine batmış bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin sıvı içindeki derinliğine bağlı değildir. Şekilde bir cismin farklı derinlikte iken etkisi altında kaldığı kaldırma kuvvetleri eşittir.


 1. Nilüfer » Özel Kelebek Etkisi Anaokulu

  Demirci Mahallesi ışıkalan Sokak No:9 / 1 Nilüfer

 2. Üsküdar » Özel Kelebek Etkisi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

  Güzeltepe Mah. Pelin Sk. No: 21 Üsküdar / İstanbul


 1. Ad Verme Yetkisi

  Çalışmalar sonunda ortaya çıkan yapıta ad verilmesi yetkisi (Bu yetki, yapıtı ortaya çıkar

 2. Adın Belirtilmesi Yetkisi

  Adının yapıta konulup konulmaması konusunda yapıt iyesine ya da hak iyesine tanınan yetki.

 3. Ağıl Etkisi

  TV. Filmdeki ağıla benzer durumu televizyon görüntüsünde oluşturan elektriksel etki.

 4. Alım Seçme Yetkisi

  Belirli bir tarihte belli bir hisse senedi veya dövizi alıp almama hakkını veren sözleşme. kr

 5. Alıştırma Etkisi

  Önceden uygulanan bir testle ilgili olarak edinilen deneyin, daha sonra uygulanan aynı ya da benze

 6. Ana İzlenimlerinin Etkisi

  Annenin gebelik dönemindeki yaşantı, duygu ve düşüncelerinin gelişen dölütü doğrudan doğ

 7. Ardaşlık Etkisi

  Bir deneyde izlenen basamakların, aynı deneklere uygulanan işlemler üzerindeki etkisi.

 8. Auger Etkisi

  Bir ya da birkaç elektronun dış katmandan saçılması sonucu, iyonlaştırılmış atomun iç ka

 9. Ay ışığı Etkisi

  Sinema Genellikle yazın güneşin en parlak olduğu öğle vakti, pankromatik filmin kırmızı ya

 10. Ayla Etkisi

  Kişinin, bir özelliğini değerlendirirken, değerlendiricinin öteki kişilik özelliklerinin ya

 11. Bakanlar Kurulunun Kamulaştırma Yetkisi

  Yasalarda belirtilen koşullarla Bakanlar Kuruluna tanınan kamulaştırma yetkisi.

 12. Balassa-samuelson Etkisi

  Ücretlerin işgücünün marjinal verimliliğine eşitlendiği ve işgücünün ülke içinde tam a

 13. Başabaş Seçme Yetkisi

  Seçme yetkisi kullanıldığında ortaya ne kâr ne da zarar çıkaran durum.

 14. Basma Ayrıcalığı Bağışlama Yetkisi

  Eski anlayışa göre siyasal güç iyesi olanın yetkisi.

 15. Basyüklenim Etkisi

  Kimi buzsullara uygulanan baskıların elektriksel atımlara dönüşmesi ve bunun tersi olay.

 16. Baumol Etkisi

  Baumol'un 1967 yılında yaptığı çalışmada, ekonomi geliştikçe sermaye yoğun kesimlerde ver

 17. Beklenti Etkisi

  Bir gözlemcinin, verileri kendi beklentilerine ve varmak istediği sonuca göre çarpıtması, bk.

 18. Beti Arka Etkisi

  Art arda gelen ve birbirine benzeyen yaşantılarda aynı biçim-fon bağlantısını sürdürme eğ

 19. Beyan Etkisi

  Merkez bankasının açık piyasa işlemleri ya da reeskont politikası uygulamalarıyla finansal ke

 20. Bileşik Kaldıraç Etkisi

  Satış miktarındaki değişmenin özkaynak kârlılığı üzerindeki etkisini gösteren ve etkinl

 21. Bohr Etkisi

  Solunumda karbonik asit artışının hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesini düşürmesi gibi,

 22. Bohr Etkisi

  Kanda karbondioksit basıncının artması ve pH’nın düşmesi sonucu, oksijenin dissosiye olma e

 23. Callier Etkisi

  Sinema Özellikle optik basım aygıtlarında kendini gösteren ve ışığın bir optik dizgede yay

 24. Cambridge Etkisi

  Para sunumundaki artışın toplam istemi uyarması veya yapılan harcamaların para miktarına duya

 25. Compton Etkisi

  Bir atomdan X ışınları, gamma ışınları gibi yüksek enerjili fotona çarpma ile elektron fı

 26. Compton Etkisi

  Bir fotonun bir elektronla, elektronun atomdan dışarı fırlatılacak biçimde etkileşmesi.

 27. Coşu Etkisi

  Bir soruşturu ya da gözlemde yanıtlayıcının bir bilgi kaynağı konumu kazanmasından doğan ,

 28. Dalga Etkisi

  Sinema/TV. Görünçlükte dalga görünümü sağlayan etki.

 29. Dava Yetkisi

  Bir dernek ya da ortaklık adına dava açmak için, bu dernek ya da ortaklığı temsil hakkı olan

 30. Değerleme Yetkisi

  Yasanın belli bir kural saptamadığı durumda, yönetsel işin konusunu, nedenini, yürütme zaman

 31. Deney Etkisi

  Bir deneylemede duruma bilinçli olarak eklenen deneysel değişkenin doğal süreci saptıran yapay

 32. Deri Etkisi

  Dalgalı akımda özirkilimden kaynaklanan karşı yük süren kuvvetin yol açtığı etkin direnç

 33. Devletin Yararlanma Yetkisi

  Yasalarda belirtilen durumlar için, gene yasalarda belirtilen biçim ve koşullarla devlete tanına

 34. Dinot Etkisi

  TV. Görüntü ortikon ışıtacında, dinodun yüzeyindeki kusurlardan dolayı resmin üzerinde bel

 35. Dışlama Etkisi

  Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finan

 36. Dışsatımın Gelir Etkisi

  Dışa açık bir ekonomide dışsatımda ortaya çıkan herhangi bir değişmenin millî gelir üze

 37. Dizisel Konum Etkisi

  Bir dizi sözcüğün öğrenilmesinde, herhangi bir sözcüğün dizinin başında, ortasında ya d

 38. Domuz Kulağı Etkisi

  Nitelikli emek gücünün yetersizliği gibi ekonomideki sunum yanlı aksaklıklar yüzünden döviz

 39. Doopler etkisi

  Işık kaynağı gözlemciye göre veya gözlemci kaynağa göre uzaklaşıyor yada yaklaşıyor ise

 40. Doppler Etkisi

  TV. Belirli bir kaynaktan çıkan sesin ya da elektromıknatıslı ışınımın yineleniminde, bu k

 41. Duyuru Etkisi

  Merkez bankasının, açık piyasa işlemleri ya da reeskont politikası uygulamalarıyla halkın ve

 42. Düzen Etkisi

  Bir deneyde uygulanan türlü işlemlerin sıra düzeninin aynı denekler üzerindeki etkisi.

 43. Eberhard Etkisi

  Sinema Filmin aşırı ışıklanmış bölümünün taze açındırmaca rastlamasıyla, ışıklanm

 44. Ek Çalışan Etkisi

  Hanehalkından birinin işsiz kalması yüzünden hanehalkının diğer bireylerinin emek sunumunu a

 45. Eşik Etkisi

  Durum veya sistemin değişmesi üzerine iktisadi politikalardaki dönüşüme bağlı olarak ekonom

 46. Etkisiz Alel

  Fonksiyonel bir ürünü olmayan ve bu nedenle genellikle çekinik gibi davranan alel. Nul alel.

 47. Etkisiz Doz

  Uygulandığı zaman herhangi bir sağaltıcı etkiye neden olmayan ilaç dozu.

 48. Etkisiz Duruma Getirme

  Isı, ışınlama veya diğer enerji çeşitleriyle belirli biyolojik faaliyeti geciktirme veya sona

 49. Fisher Etkisi

  Beklenen enflasyonun nominal faiz oranlarına birebir yansıması.

 50. Fiyat Etkisi

  Tüketicilerin harcama düzeyi ve diğer malların fiyatları veri iken, bir malın fiyatındaki de

 51. Gece Etkisi

  Sinema Gündüz çevrildiği halde gece çevrilmiş duygusu uyandıran görüntünün durumu. (Pankr

 52. Gelir Etkisi

  1. İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birinin fiyatındaki değişmenin tüketici

 53. Gerçek Para Kasası Etkisi

  Fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan bir düşme sonucu elde bulunan paranın satın alma gücü

 54. Geri Besleme Etkisi

  Yayılma etkisinin, bu etkiyi başlatan piyasa üzerinde yarattığı etki.

 55. Geri Dalga Etkisi

  İktisadi etkinliklerin belli bölgelerde yoğunlaşmasının bu bölgelerde üretimde yarattığı

 56. Gölge Etkisi

  Bir görüşmede görüşmecinin yanıtlayıcı konusunda geliştirdiği inanç ve yargılarla verec

 57. Gösteriş Etkisi

  Tüketicilerin gelirlerinde bir artış olmamasına karşın, sosyal konumunu olduğundan daha yüks

 58. Gözlem Etkisi

  Bir gözlem ya da deneylemede gözlem konusu yapılanların salt bu nedenle bir ölçüde değişmel

 59. Gözlemci Varlığının Etkisi

  Bir gözlemde gözlemcinin -ister katılımlı, ister katılımsız- olay ya da durum içinde bulunu

 60. Gümrük Tarifeleri Gelir Dağılımı Etkisi

  Bir gümrük tarifesinin konulması sonrasında, yurtiçi tüketicilerden üreticilere doğru satın

 61. Güvenli Sığınak Etkisi

  Uygulanan veya beklenen yüksek vergi oranları, mülkiyet haklarına getirilebilecek olası kısıt

 62. Haldane Etkisi

  Akciğerde oksijen basıncının artması sonucu oksijenin hemoglobine bağlanması ve karbondioksit

 63. Hayek Etkisi

  Ricardo etkisinin, Hayek yatırım etkisinden daha baskın çıkacağı varsayımından hareketle ya

 64. Hayek Yatırım Etkisi

  Kredi genişlemelerinin tüketim malları istemini artırarak tüketim mallarının fiyatlarını y

 65. Hicks İkame Etkisi

  1. İki mal tüketildiği varsayımı altında, mallardan birinin fiyatında ortaya çıkan bir değ

 66. Hisse Senedi Seçme Yetkisi

  Şirketin çıkaracağı hisse senetlerinin belirli bir kısmını, belirlenen tarih ve fiyattan sat

 67. İççevre Etkisi

  Salgı bezi, kan dolaşımı gibi örgenlerle ilgili etkinliklerin, davranış ve uyum üzerindeki e

 68. İkame Etkisi

  İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birinin fiyatındaki değişme göreli fiyatla

 69. İlacın Zehirli Etkisi

  Bir ilacın tedavi dozlarında kullanıldığı zaman bile oluşturabildiği rahatsızlık ve huzurs

 70. İlk Geçiş Etkisi

  İlaç moleküllerinin mide-bağırsak mukozasından emilmeleri sırasında, mukozanın kılcal dama

 71. İşbırakım Yetkisi

  İş yasası ve toplu sözleşme ile belirtilen işçi haklarına işverence uyulmaması nedeniyle i

 72. ışıkelektrik Etkisi

  Sinema/TV. Bir özdeğin, üzerine görünür ışıma, morötesi ya da kızılaltı ışınlar vurd

 73. ışılgerilim Etkisi

  Işılkimyasal bir tepkileşim sonucu elektriksel gerilim oluşumu.

 74. ısınma Dönemi Etkisi

  Herhangi bir işlemin öğrenilmesi ya da yapılması ile ilgili olarak durumun gereklerini kavrayı

 75. İyeliği Tanıtma Yetkisi

  Bir yapıtın iyesinin kim olduğunun herkese açıklanması hususunda yasaların bağışladığı

 76. ızgara Etkisi

  TV. 1. Görüntü-ortikon, vidikon çeşidi ışıtaçlardaki ızgaranın iyi yerleştirilmemesinden

 77. J Eğrisi Etkisi

  Devalüasyonun kısa dönemde dışalım ve dışsatım fiyat esnekliklerinin düşük olması neden

 78. Kamuya Sunma Yetkisi

  Bir yapıtın kamuya sunulması ya da sunulmaması konusunda iyesine tanınan yetki.

 79. Kapana Kısılma Etkisi

  Ücretlerin düşük ve işlendirme koşullarının istikrarsız olduğu ikincil emek piyasasında

 80. Kar Etkisi

  Sinema Doğal kar dışında görüntüde kar görünüşü sağlama.

 81. Katar Etkisi

  Tutum, görüş ve kanıların oluşumunda önemli bir payı olan, bunların çoğunlukça benimsene

 82. Kenar Etkisi

  Sinema İşlemede açındırmacın, filmin çok ışıklı bölümlerinde azalması sonucu, bu böl

 83. Keynes Etkisi

  Fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün para piyasasında sunum fazlası yaratıp faiz oranlar

 84. Kıyı Etkisi

  Bir iletkenin keskin kıyısında biriken yüklerin elektrik alanının, olağandışı davranışı

 85. Koç Etkisi

  Koçların, anöstrüsteki koyunlarda östrüsü başlatma fenomeni.

 86. Koyun Etkisi

  Kızgınlık gösteren dişilerin koçlara cevap vermesiyle biçimlenen kanda LH yoğunluğunun artm

 87. Kredi Varlığı Etkisi

  Paranın aktarma düzeneğinden biri olan, kredi piyasasındaki ödünç verilebilir fonların mikta

 88. Ksenon Etkisi

  Ksenonun nötron kapmasıyla oluşan reaktiflik azalması.

 89. Mercek İletkisi

  Sinema/TV. Belirli bir merceğin belirli bir uzaklıkta ne kadarlık yatay bir açıyı kapsadığı

 90. Mundell-tobin Etkisi

  Klasik ikilik ve Fisher denkleminden farklı olarak, beklenen enflasyondaki bir artışın nominal f

 91. Olivera-tanzi Etkisi

  Vergilerin tahsilat süresinin uzunluğu, vergi sisteminin esnekliği ve enflasyon oranına bağlı

 92. Patinkin Etkisi

  Yüksek enflasyon ortamında enflasyonun olmadığı duruma göre reel harcamaların daha düşük o

 93. Pigou Etkisi

  Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüke

 94. Portföy Etkisi

  1. İktisat politikasında ortaya çıkan değişikliklerin portföy bileşimini risk ve getiri aç

 95. Pozisyon Etkisi

  Genetik materyalin lokasyonunda bir değişikliğe neden olmadan bir genin ya da genetik bölgenin e

 96. Ricardo Etkisi

  Kredi genişlemelerinin tüketim malları istemini artırarak tüketim malları sanayilerindeki fiya

 97. Satım Seçme Yetkisi

  Alıcısına, belirli bir tarihte veya tarihe kadar bir varlığı belirli bir fiyattan satma hakkı

 98. Seçme Yetkisi

  Taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı, belirli bir süre içinde belli bir fiyattan satma ve

 99. Seçme Yetkisi Piyasası

  Seçme yetkisi sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasa.

 100. Seçme Yetkisi Primi

  Seçme yetkisini almak veya satmak için ödenen bedel.Mesaj / Bildirim Gönderin