Ünlemler, Ünlem Nedir?


Ünlem Nedir?
Âniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir.
Bu kelimelerin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler, cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir.
 
Bu bakımdan ünlemler ikiye ayrılabilir:


1. ASIL ÜNLEMLER

Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka görevlerde kullanılamazlar. Seslenme veya duygu anlatırlar.


Seslenme Ünlemleri
* Ey Türk Gençliği!
* Hey! Biraz bakar mısın?
* Bre melûn! Ne yaptın? 
* Hişt! Buraya gel!
* Şşt! Sus bakayım!


Bunların yanında adlar ve özel adlar da seslenme ünlemi olarak kullanılabilir:
* Anne!
* Hemşehrilerim!
* Tanrım!
* Mehmet!


Duygu Ünlemleri
* Ee, yeter artık!
* Aa! Bu da ne?
* Ah, ne yaptım!
* Eh! Fena değil.
* Ay, elim!
* Gitme ha!
* Hah, şimdi oldu!
* Hay Allah!
* Vah zavallı!
* Vay sersem!
* Aman dikkat!
* Eyvah! Geç kaldım!
* İmdat! Boğuluyorum!


2. ÜNLEM DEĞERİ KAZANMIŞ KELİME VE SÖZLER

Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir. Bunlar da duygu ya da seslenme anlatır.
* Komşular!
* Babacığım!
* Simitçi!
* Çok ilginç! 
* Ne kadar güzel!
* Çabuk eve git!
* Ne olur yardım et!
* Çık dışarı!

Yansıma kelimelerin hemen hemen tümü ünlem olarak kullanılabilir:
* Şır!
* Çat!
* Güm!
* Hav!
* Miyav!
* Tıs!

Admin

Taglar: ÜnlemlerÜnlemNedir

Türkçe Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Fiiller (Eylemler) Türleri, Özellikleri

Kelime (Sözcük): Cümlenin anlamlı en küçük birimine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir.

Zamirler

Zamir türleri; Şahıs Zamirleri, Dönüşlülük zamiri, İşaret zamirleri, Belgisiz zamirler, Soru zamirleri, İlgi zamiri, İyelik zamiri. Yapı bakımından zemirler; Basit Zamirler, Birleşik Zamirler, Öbekleşmiş Zamirler, Ek Hâlindeki Zamirler

Zarflar Türleri ve Özellikleri

Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

Bağlaçlar

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.

Cins İsimler

Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza

Edatlar (İlgeçler) Türleri

Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin