Doğa ve İnsan


Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer almaktadır. İnsanların doğada ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu her faaliyet ise beşeri unsurlar içinde yer almaktadır.

Doga-Doganin-Insana-Etkisine-Ornekler


* Ilıman iklim kuşağında nüfusun yoğun olması

* Dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması

* İklimin elverişli olduğu alanlarda tarımsal faaliyetlerin yoğun olması

* Soğuk ve sıcak iklim bölgelerinde giyim, beslenme, barınma alışkanlıklarının farklı olması

* Okyanus kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması

* Engebeli alanlarda yol yapım maliyetlerinin yüksek olması

* Güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda tarım ve turizmin daha yoğun olması.


Doğanın İnsana Etkisine Örnekler

* Fosil yakıt kullanımının çevresel etkileri

* Orman tahribatının çevresel etkileri

* Şehirleşmenin artmasıyla tarım alanlarının ve ormanlık alanların hızla daralması

* Ulaşım faaliyetleri için yapılan yollar, tüneller, köprüler ve kanalların çevresel etkileri

* Tarım, enerji ve su ihtiyacı için yapılan barajların çevresel etkileri

* Sulak alanların tarım faaliyetleri için kurutulmasının çevresel etkileri
Coğrafya Nedir?
İnsanlar ve doğal unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim dalına coğrafya denir. Coğrafya yeryüzündeki insan faaliyetlerini ve doğa olaylarını inceler ve bunlar arasında ilişki kurar.Coğrafyanın Alt Dalları


Doga-Cografyanin-Alt-Dallari


 

Fiziki Coğrafyanın Bölümleri

Jeomorfoloji: Yer kabuğunun yüzeyinde görülen yer şekillerini inceleyen bilim dalı

Hidrogafya: Yeryüzündeki su varlığını inceleyen bilim dalı

Klimatoloji: Yeryüzünde görülen iklim olaylarını inceleyen bilim dalıdır

Biyocoğrafya: Canlıların yeryüzünde dağılışlarını inceleyen bilim dalı.Coğrafyaya Yardımcı Bilim Dalları

Jeoloji: Yer kabuğunun yapısını inceler

Jeofizik: Fizik ilkelerini kullanarak yerküreyi, hidrosferi, atmosferi ve uzayı inceler

Jeodezi: Yerin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu alır

Pedoloji: Toprak oluşumunu ve türlerini inceler

Litoloji: Taşların kayaçların oluşumunu ve türlerini inceler.

Hidroloji: Suların yerküre üzerindeki dağılımını ve özelliklerini inceler.

Potamoloji: Akarsuları inceler.

Limnoloji: Göllerin oluşumlarını ve fiziksel kimyasal özelliklerini inceler.

Oseonografya: Okyanusları ve denizleri inceler.

Hidrojeoloji: Yeraltı sularını inceler.

Meteoroloji: Hava olaylarını, hava durumunu inceler.

Botanik: Bitkilerin özelliklerini inceler.

Zooloji: Hayvan topluluklarını inceler.


Muhteşem Dörtlü


ATMOSFER:

Doga-Atmosfer


Yeri çepeçevre saran ve hayati derecede öneme sahip çeşitli gazlardan oluşan tabakadır.


HİDROSFER:

Doga-Hidrosfer

Okyanus, deniz, göl, akarsu, buzullar, yer altı suları gibi su varlığına verilen isimdir.


LİTOSFER:

Doga-Litosfer

Yerkürenin çeşitli kayaçlardan oluşan en dış katmanıdır.

BİYOSFER:

Doga-Biyosfer

Atmosfer, hidrosfer ve litosfer içinde yaşayan tüm canlıları ifade eder.


Coğrafyanın İlkeleri

Dağılış İlkesi: Coğrafyada incelenen olayların,
konuların yatay ya da dikey yönde dağılışı ile
zaman içinde dağılışını inceler.


Bağlantı İlkesi (Karşılıklı İlgi): Coğrafyada
incelenen olayların birbiriyle karşılıklı
etkileşimini, bağlantılarını, ilgilerini ifade eder.


Nedensellik İlkesi: Coğrafyada incelenen
olayların oluşum sebeplerinin ve sonuçlarının
araştırılması ve ortaya çıkarılması nedensellik
ilkesidir.

Admin

Taglar: Doğaİnsan

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bitki Çeşitleri

İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

Dış Kuvvetler

Yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Dünyanın Tektonik Oluşumu

Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin