Aranan: Third

  1. Üçüncü Koşul Durumu - The Third Conditional

    Bu cümlede görüldüğü gibi, if cümlesi, "past perfect tense" ile kuruldu, 2. cümle ise would + fiil 3. halde şeklinde kuruldu.

  2. İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers

    İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers; Ilk ay Ocaktır - The first month is January. Ikinci ay Şubattır - The second month is February. Üçüncü ay Marttır - The third month is March.

Mesaj / Bildirim Gönderin