Aranan: Durumu

 1. Diyet Kola Suda Nasıl Yüzebiliyor?

  Üreticilerin bu durumu, diyet kolalarda kullanılan suni tatlandırıcıların yoğunluklarının şekere göre daha az olması ve bu nedenle de bir kutuda daha az miktarda kullanılmaları şeklinde izah ediyorlar.

 2. Selçuk R. Şirin - İtiraz Et, Hayal Kur, İlerle!

  TEDxİstanbul Konuşması: Türkiye’de eğitimden istihdama, ekonomiden iş güvenliğine yüzlerce veriyi analiz eden Selçuk R. Şirin, durumun iç açıcı olmadığını belirterek başlıyor konuşmasına. Ancak bu verilere rağmen kendisini asıl

 3. İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu

  Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

 4. Üçüncü Koşul Durumu - The Third Conditional

  Bu cümlede görüldüğü gibi, if cümlesi, "past perfect tense" ile kuruldu, 2. cümle ise would + fiil 3. halde şeklinde kuruldu.

 5. If Konusu, İkinci Koşul Durumu - Second Conditional

  Birinci koşul cümlesinde, eğer koşul yerine getirilirse, diğer cümledeki yargı gerçekleşebilir. Ama ikinci koşul cümlesinde ise, koşul cümlesi yani if cümlesinin gerçekleşme olasılığı yoktur çünkü geçmişteki bir durumdan bahsedilm

 6. İngilzice Sıfır Koşul Durumu - Zero Conditional

  Direktif, açıklama, yönergelerden ve genel doğrulardan bahsederken sıfır koşul durumu kullanılır.

 7. Türklerden Önce Anadolunun Durumu

  Türklerin Anadoluya gelişinden önce, Anadolu Bizans ve Sasani devletleri arasında yaşanan savaşlar yüzünden harabeye dönmüştü

 8. İngilizce Soru Kelimesinin Özne Durumunda Olduğu Soru Cümleleri

  Soru cümlelerinde insanlar yerine who, nesneler yerine de what kullanırız. Who did you see? John. Kimi gördün. John’u gördüm.

 9. Tarım Alanında Gelişmeler

  Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.

 10. Kelime Öğrenme - Hava Durumu

  İngilizce Kelime Öğrenme; hava durumu, hava nasıl? / Weather, how is the weather

 11. Çalışma İsteğini Arttıracak Öneriler

  İnsanların en sık yaşadığı sorunlardan biri de, İstiyorum ama yapamıyorum, o kitapların defterlerin projelerin başına bir türlü oturamıyorum durumudur. Buyrun size 8 öneri.

 12. Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

  1914 Yılı başlarında Almanya Osmanlı Devletini partner olarak düşünmüyordu. Fakat Temmuz 1914’de savaş durumu belirince Almanya, Türk ordusunun iyi donatılması halinde kendisine yararlı olacağını düşündü.

 13. 1. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu

  Osmanlı Devleti dünyanın iki büyük gruba bölünmesinden oldukça fazla etkilenmiştir. İngiltere’ye dayalı yaşam politikası güden Osmanlı Devleti İngiltere’nin bu politikadan vazgeçmesi üzerine ister istemez Avrupa’da yeni bir güç o

 14. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı

  Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

 15. Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların 2018 TYT, SÖZ, SAY, EA ve DİL Puan Ortalamaları

  2018 TYT, SÖZ, SAY, EA ve DİL Öğrenim durumu, aday sayısı, ortalam ve standart sapmalar

 16. İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

  İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.

 17. Temel Girişimcilik Fonksiyonları

  Günümüz girişimcilerinin yerine getirmek durumunda oldukları bazı fonksiyonları vardır. Bunlara aşağıda kısaca değinilecektir

 18. Dayanıklılık

  Gerekli hesaplamalar yapılarak, cücenin ebatlarının orantılı biçimde 10 kat artırılması durumunda kesit alanı / hacim oranı 10 kat azalır. Bu da daya-nıklılığının 10 kat azaldığı anlamına gelir. Bir cismin dayanıklılığı, boyut

 19. YKS 2018 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

  Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

 20. Denizli Hierapolis Antik Havuz

  Özellikle Roma İmparatorluğu Dönemi’ nde Hierapolis ve çevresi tam bir sağlık merkezi durumundaydı. O yıllarda antik kente ve etrafına kurulan 15’ ten fazla hamama binlerce insan gelir ve sağlıklarına kavuşurlardı. 1. (bir Durumu) Açığa Çıkarmak

  Ortaya çıkarmak, gözler önüne sermek, anlaşılır duruma getirmek. Örn: Yolsuzluklarını a

 2. (bir Durumu) Açığa Vurmak

  Belli etmek, ortaya çıkarmak. Örn: Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin ak

 3. (işi Veya Durumu) Duman Olmak

  Argo 1) işi, durumu berbat olmak 2) bir kimse veya bir şey ortadan kaybolmak.

 4. Ad Durumu

  (Derleme.. isim çekimi, ad çekimi, düşüm belirtme) Başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere, ad

 5. Ad Durumu Eki

  Adın başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere aldığı ek. Türkçede kullanılan ad durumu ekleri

 6. Araç Durumu

  Sözcüğün araç gibi kullanıldığını ya da zaman bildiren sözcüğün belirteç olduğunu g

 7. Araç Durumuyla İkileme

  Sözcüklerinin ikisi de araç durumuna girmiş ikileme: İçin için yanmak, ucun ucun bitirmek, ca

 8. Azalan Besi Durumu

  Aşırı zayıflama.

 9. Başlama Durumu

  Bir oyunun rengini, havasını seyircilerin önüne serecek ilk durum. bk. Serim.

 10. Başlangıç Durumu

  Oyunu, havası, rengi ve anlamı açısından seyirciye tanıtan olay dizisinin ilk durumu.

 11. Belirgin İpucu Durumu

  İstenilen ereğe erişebilmek için gerekli olan bütün yol ve ipuçlarının açık olarak ortada

 12. Belirtme Durumu

  (Derleme.. yükleme durumu, yükleme hali, -i hali) Ad görevindeki sözcüğün taşımakta olduğu

 13. Bulunma Durumu

  Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yerini ve zamanını bildiren ad durumu: Bu küçük makale

 14. Bulunma Durumu Eki

  Fiilin bildirdiği oluş ve kılışın yerini ve içinde bulunduğu durumu gösteren ad durumu eki:

 15. Çiçek Durumu

  Bir bitkide özel olarak bir araya gelen çiçeklerin meydana getirdiği yapı, çiçek başı. İnf

 16. Çıkma Durumu

  (Derleme.. -den hali, uzaklaşma hali, ayrılma hali, çıkış hali) Adın veya ad görevli sözcü

 17. Çıkma Durumu

  Kelime gruplarında ve cümlede, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığ

 18. Çıkma Durumu Eki

  Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığı

 19. Damar Dürümü

  anat. A. ve v. spermatica interna’yı ostium vaginale'ye kadar saran karın zarı dürümü, plika

 20. Değer Durumu

  (Lewin) Yaşam alanında bulunan bölge ya da nesnenin istenip aranılmasına neden olan özellikler

 21. Durumun Denetlenmesi

  Bir gözlem ya da deneylemede değişkenler arası etkileşime karışan tüm etkenlerin tanınması

 22. Duygu Durumu

  Sevinçli, dertli ya da coşkusal bir tepki göstermek için kişinin içsel hazırlığı.

 23. Eğri Uydurumu

  Verilen sonlu bir sıralı ikililer kümesi içindeki noktalara uyan yaklaşık eğrilerin denklemle

 24. Eşitlik Durumu

  Adlarda ve ad soylu sözlerde nitelik ve nicelik bakımından karşılaştırmaya dayanan eşitlik,

 25. Geçiş Durumu

  Bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli enerji engelinin tepe noktası.

 26. Gerçek-hayat Durumu

  Öğrencilerin okul içinde ve dışında çoğunlukla karşılaştıkları ve bir öğretim program

 27. Gözlem Durumu

  Gözlem koşullarını oluşturan, kimi gözlemden gözleme süregelen, kimi de değişkenlik göste

 28. Granül Durumuna Getirme

  Pelet yemin özel makinelerden geçirilip küçültülerek kırıntı yem durumuna getirilme işlemi

 29. Hava Durumu

  TV. Belirli bir süre içinde havanın nasıl olacağını belirten izlence hava yazanaklarının ok

 30. Hesap Durumu

  İşletme ve kurumların belirli bir tarih veya hesap dönemi itibarıyla, varlıklarını ve yükü

 31. İlgi Durumu

  Tamlamalarda bir adın bir başka adla ilgili olma durumu. Bu durum +In, / +nIn, +Un / +nUn ekleriyl

 32. İlgi Eki (ilgi Durumu Eki)

  Eklendiği ad ile başka bir ad arasında, asıl görevi itibarıyla ilgi bağı kuran ek, +In, / +U

 33. İlgisizlik Durumu

  Susma halinde iken ses aygıtının bulunduğu dinlenme durumu.

 34. ışıklama Durumu

  Bir oyunun uygulanmasında her ışık değişiminde ortaya çıkan yeni durum. Sahneye verilen ilk

 35. Kalma Durumu

  (Derleme., bulunma hali, -de hali) Ad veya ad görevli sözcüğün taşıdığı kavramda bulunduğ

 36. Kamu Malı Durumuna Gelme

  Yasalarda belirtilen koruma hakkının sona ermesi ile yapıtın üzerinde yasalarca tanınan hakkı

 37. Küp Durumuna Getirme

  Kaba yemlerin nakliye, depolama ve yemleme kolaylığını sağlamak, oksidatif ve mekanik kayıplar

 38. Ortaklık Durumu

  Saha (Yakut) Türkçesi gibi bazı lehçelerde bulunan ve herhangi bir işi, bir şahıs veya bir gr

 39. Pul Durumuna Getirme

  Pulcuk durumuna getirme.

 40. Pulcuk Durumuna Getirme

  Tane yemlerin lezzetini artırmak ve nişastanın daha iyi sindirilmesini sağlamak için sıcak su

 41. Ruh Durumu

  Kimi zaman kısa, kimi zaman uzun süren duygusal koşul ya da tutum.

 42. Seslenme Durumu

  Hitap kavramı veren ad durumu: Ey Türk Gençliği Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır

 43. Sınırlama Durumu

  + GA > + A yönelme durumu eki ile + ÇA eşitlik durumu ekinin birlikte kullanılması ile oluşan,

 44. Tamlayan Durumu

  (Derleme.. -in hali, ilgi hali, bağlama hali, çıkış düşümü, aitlik hali) Ad görevindeki s

 45. Üçüncü Durumun Olamazlığı İlkesi

  Geleneksel mantığın üç temel ilkesinden biri: Buna göre, bir önerme ya doğrudur ya yanlışt

 46. Ulama Durumu

  Sami dillerde kelimeler ulama haline girdikleri zaman bazı değişikliklere uğrarlar tu değişik

 47. Vasıta Durumu

  Adın belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığnı, fiile vasıta olduğunu belirtmek için

 48. Vasıta Durumu Eki

  Adları vasıta durumuna sokan ek. Türkçenin asıl vasıta durumu eki +In/+Un ekidir. Bugün bu ek

 49. Yapı Durumu

  Katmanların yapısal olarak yerleşmesi.

 50. Yer Durumu

  (Mimarlık) Bir yapının üzerine oturduğu arazi biçimi. Bir yapının arazi üzerindeki konuş b

 51. Yön Gösterme Durumu

  Adın, fiilin gösterdiği oluş veya kılışın kendi yönünde yapıldığını göstermek için

 52. Yönelme Durumu

  (Derleme.. yönelme hali, -e hali, verme hali, yaklaşma hali) Ad görevli sözcüğün taşıdığ

 53. Yönelme Durumu

  Yaklaşma, yönelme bakımlarından adın karşıladığı nesneyi fiile bağlayan durum. Bu durum (

 54. Yükleme Durumu

  Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin eMesaj / Bildirim Gönderin