Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)


+ I am woken you are woken he/she/it is woken
? am I woken? are you woken? Is he/she/it woken?
- I am not woken? You are not woken he/she/it is not woken

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Esasında bu durum bütün zamanlar için geçerlidir. Bunu örneklerde ve diğer konularda daha açık bir şekilde göreceğiz.

Geniş zamanın pasif kullanımı, aktif kullanımında olduğu gibi, sürekli tekrar eden durumlar için kullanılır.Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

A lot of paper is made from wood.
Bir çok kağıt odundan yapılır.

---------------------------------------

What is this called in English?
Bu İngilizcede nasıl söylenir?

---------------------------------------

I am paid on the first of every month.

Are any classes taught on Wednesday?

More chocolate is eaten in the US than in any other country.

We are woken by the birds every morning.


Aşağıdaki örneklerde parantez içindeki fiilin geniş zamanla nasıl pasif yapıya dönüştüğünü görüyoruz:


A lot of olive is used in Greek cooking. (use)

Arabic is written from right to left. (write)

Stamps are sold in most newsagents in Britain. (sell)

The police say that nothing is known about the child’s family. (know)

Spanish is spoken in Peru. (speak)

Cricket is played by two teams of eleven players. (play)

Our windows are cleaned once a month. (clean)


Aşağıdaki örneklerde soru ve olumsuz cümlelerin nasıl oluşturulduğunu görelim:

Jaguar cars are not made in America. (not made) Where are they made? In the UK.

My name is not spelled with a Y. (not spell) How is your name spelled? L,E,S,L,I,E

That kind of bird is not usually seen around here. (not usually seen) Where is that kind of bird is seen? In warmer countries.
Diamonds are not found in Scotland. (not find)

Where are the diamonds found. In South Africa, for example.

My sister is not paid very well. (not pay)

How much is your sister paid? I don’t remember.

Admin

Taglar: GenişZamanİlePasifCümlelerOluşturmaSimplePresentPassive

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

İngilizce Gerund And Infinitive

A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin