Aranan: Pasif

 1. Pasifik İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (212) 274 39 81, Adres: İçerenköy Eski Üsküdar Yolu Sandoz Sitesi V Blok No:7 D

 2. İngilizce Pasif Yapı mı Yoksa Aktif Yapı mı? Hangi Zaman?

  Cümle kurarken, bu cümlenin aktif mi yoksa pasif bir cümle mi olacağınan karar veririz ve cümleye, hakkında konuşacağımız nesne ya da kişi ile başlarız.

 3. İngilizce Pasif Cümlelerde by Kullanımı

  Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin: The missing child has been found. German is spoken in Austria.

 4. İngilizce İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu

  Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: "give, lend, promise, send, show" fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

 5. Present Perfect Tense İle Pasif Cümler Kurma

  Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, pasif cümle oluştururken kullandığımız "be" yapısı, present perfect tense ile pasif cümle oluştururken "been" yapısına dönüştü.

 6. İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Present Progressive Passive)

  Şimdiki zaman pasif yapısında, olayın devamlılığını bildirmek için being kullanılır. Bununla birlikte be ve fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali kullanılır.

 7. Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

  Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

 8. Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

  Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

 9. Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

  Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

 10. İngilizce Pasifler (Passives) Konu Anlatımı ve Örnekler

  Eğer eylemi gerçekleştiren, cümlede özne ise, o zaman aktif kullanım söz konusudur. Eğer eylemden etkilenen, özne ise, o zaman da pasif kullanım söz konusudur.


 1. Şişli » Özel Pasifik Güzellik Uzmanlığı Kursu

  19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. Basman Han. Blok No: 4 İç Kapı No: 6 Şişli / İstanbul


 1. Afrika, Karayip Ve Pasifik Ülkeleri

  AET ile 1975'te Lome Sözleşmesi'ni imzalayan Afrika, Karayip, Pasifik ülkeleri. krş. Lome Sözle

 2. Aktif/pasif Yönetimi

  Banka bilançosundaki aktif ve pasif kalemler ile bilanço dışı kalemlerin düzeylerinin, bileşi

 3. Karaciğerde Pasif Konjesyon

  Toplardamara ait kanın karaciğerde uzun süre göllenmesi durumu. Konjestif kalp yetersizliğinde,

 4. Pasif Aglütinasyon Testi

  Partiküller üzerinde kaplanmış eriyebilir antijenlerin antikorlarla bağlanması esasına dayana

 5. Pasif Bağışıklık

  Herhangi bir antijene karşı bağışık cevap oluşmuş başka bir hayvan veya insandan elde edile

 6. Pasif Difüzyon

  Hücre zarlarında enerji gerektirmeden elektro kimyasal maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun o

 7. Pasif Hareket

  Kamçısız mikroplar bulundukları sıvı ortamlarda birtakım titreşim, dönme veya bükülme har

 8. Pasif Hiperemi

  Bir bölgeye toplardamar kanının toplanması.

 9. Pasif Taşıma

  Küçük, yüksüz moleküllerin difüzyonu (basit difüzyon) ya da iyonların ve diğer yüklü mol

 10. Pasif Taşınım

  Metabolik enerji harcanmadan yoğunluk, elektriksel potansiyel vb. pasif dereceler etkisiyle tanecik

 11. Pasifik Morsu

  Etçiller (Carnivora) takımının, morsgiller (Odobenidae) familyasından, 4 m kadar uzunlukta, üs

 12. Pasifik Morsu

  (Odobenus obesus), Etçiller (Carnivora) takımının morsgiller (Odobenidae) familyasından bir mem

 13. Pasifik Sahili Köpek Kenesi

  Oregon’dan Kaliforniya’ya kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı sahilleri boyunca uzanan b

 14. Pasifik Soyu

  Özellikle Ankarataşı, granodioritler ve bunlara benzeyen kalk alkalin kayaç topluluğunun, Pasif

 15. Suni Kazanılmış Pasif Bağışıklık

  Bir organizmada meydana gelen antikorların başka bir organizmaya aktarılmasıyla meydana gelen baMesaj / Bildirim Gönderin