Piezo Elektrik Olayı


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte piezo elektrikten yararlanarak çalıştırılan birçok araç geliştirilmiştir. Örneğin ocakları yakmak için kullandığımız çakmaklarda, kristal mikrofonlarda, ses kayıt cihazlarında, dev kantarlarda, kuvars saatlerinde, basınç ölçüm aletlerinde kullanılır. Laboratuvarlarda ve kuyumcularda kullanılan hassas tartılarda piezo elektrik özelliğinden yararlanılır. Bu terazilerin kefesine konan cisim, ağırlığından dolayı kefenin altındaki piezo elektrik özelliğine sahip kristale basınç uygulayarak onu sıkıştırır. Bu esnada kristalde elektriksel potansiyel farkı (voltaj) oluşturur. Potansiyel farka bağlı olarak belli bir büyüklükte akım elde edilir. Terazi içindeki elektrik devresinden geçen akım, dijital ekranda belli bir sayısal değerin okunmasını sağlar.

Cisimlere dışarıdan uygulanan basınç miktarıyla orantılı olarak cisimlerin elektrik üretme özelliğine piezo elektrik denir.

Kristale dışarıdan voltaj verildiğinde az da olsa (%1 oranında) hacminde değişim olur.

Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Şekil - I deki gibi kristale küçük bir kuvvet (F1) uygulanırken voltmetrede V1 gerilimi oluşur. Şekil - II deki gibi kuvvet artırıldığında (F2) voltmetrede daha büyük bir gerilim (V2) elde edilir.


Admin

Taglar: PiezoElektrikOlayı

Fizikte Basınç - İlginizi çekebilecek başlıklar
Akışkanların Basıncı

Bir yerden bir yere akan maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkandır. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar. Akış yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Basınç farkı ortadan kalkıncaya k

Durgun Akışkanların Basıncı

Akışkanlar, akma özelliğine sahip maddelerdir. Hem sıvılar hem gazlar akışkan maddeler olarak sınıflandırılır. Sıvılar, akma özelliğinin bir sonucu olarak içinde bulundukları kabın şeklini alır. Gazlar ise içinde bulundukları kabı

Durgun Gazların Basıncı

Dünya’yı saran hava tabakası (atmosfer) çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Havanın % 78’i azot, % 21’i oksijen, % 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. Hava tabakası da sıvı ve katılar gibi temas ettikleri

Katıların Basıncı

Katı ve sıvı maddeler ağırlıklarından dolayı dokundukları yüzeylere etki yaparlar. Katılar, altlarında bulunan yüzeylere, sıvılar ise dokundukları tüm yüzeylere kuvvet uygular.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin