Maden Çağları


Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Demirin bulunması veişlenmesi, insanlık tarihinde çok önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır.Demirin yüksek ısıda işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur. TunçDevri’nde önce şehir devletleri sonra da büyük devletler kurulmuş, Demir Devri’ndeticaret hızlanmış ve toplumların birbirleriyle ilişkileri artmıştır.

Bakır (Kalkolitik) Çağı

*Kolay işlenebilen bir maden olan bakır kullanılarak çeşitli aletler, silahlar, kap kacaklar, heykeller yapılmıştır.

Tunç Çağı

* Bakır ile kalay karıştırılarak daha sert ve dayanıklı olan tunç elde edilmiştir.

* İlk şehir devletleri bu dönemde kurulmuştur. Bu şehir devletleri Sümer, Hitit, Akas gibi büyük devletlerin oluşumunu hızlandırmıştır.

Demir Çağı

* Demirin yüksek ısıda işlenebilmeye başlanması ile sanayide önemli gelişmeler sağlanmıştır.

*Ticaret hızlanmış ve dönemin sonlarına doğru yazı icat edilmiştir.
Not-1: Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlere dikkat edilir.

Not-2: Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.

Not-3: Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.

Not-4: Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.

Not-5: Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç devrindedir.

Not-6: İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır.

Admin

Taglar: MadenÇağları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Bilimine Giriş Soruları

Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin