Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

Boyuttaki Değişmeler: Büyültme ve Küçültmeler, Adezyon (Yapışma) Kuvveti. Kohezyon (Tutma) Kuvveti. Yüzey Gerilimi. Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

 1. Düzgün Geometrik Cisimlerin Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması

  Küp, Prizma, Slindir, Küre Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması

 2. Dayanıklılık

  Gerekli hesaplamalar yapılarak, cücenin ebatlarının orantılı biçimde 10 kat artırılması durumunda kesit alanı / hacim oranı 10 kat azalır. Bu da daya-nıklılığının 10 kat azaldığı anlamına gelir. Bir cismin dayanıklılığı, boyut

 3. Yüzey Alanı Hacim İlişkisi

  Doğadaki Özel Yüzey: Küre Yüzeyi. Günlük Yaşamda ve Çevremizde Yüzey Alanı - Hacim İlişkileri. Canlılarda Yüzey Alanı - Hacim İlişkisi

 4. Adezyon ve Kohezyon Kuvveti

  Daha önceleri sıvılar ve gazlar incelenirken yalnız ağırlık kuvvetlerinin etkisi altındaki özellikleri incelendi. Bu incelemeler yapılırken akışkanlar ideal olarak kabul edildi. Aslında hiç bir akışkan ideal değildir.

 5. Yüzey Gerilimi

  Bazı böceklerin su yüzeyinde yürüdükleri, bir musluktan damla-yan su damlalarının asılı kalarak armut biçimini aldıktan sonra düştükleri, dağılan cıva damlalarının bir araya toplanması bilinen olaylardan bazılarıdır.

 6. Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

  Yüzey gerilimi her sıvının yüzeyinde oluşan bir özelliktir. Ancak her sıvının yüzey gerilimi eşit olmadığı gibi bir sıvının yüzey gerilimi de her zaman aynı olmaz.

 7. Fizikte Kılcallık Olayı

  Kılcal boru adı verilen çok küçük çaplı borularda suyun yükselmesi bilinen bir olaydır. Bitki özsuyunun ağaçlarda yükselmesi kısmen kılcallık etkisi iledir. Su, kayalardaki yarık ve çatlaklardan yukarı doğru tırmanır ve donduğu zam

 8. Gazlar ve Atmosfer

  Gazlar, Atmosfer, Atmosfer Üzerindeki Denge, Atmosferi Oluşturan Gazlar, Günlük Yaşamda Gazlar

 9. Plazmalar Nedir? Nasıl Oluşur?

  Günlük yaşamda maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile iç içe yaşarız. Plazma ise maddenin diğer hâlleri kadar ön planda görünmez iken, evrenin neredeyse tamamına yakını yani yaklaşık % 96 sı plazma hâli özelliği taşır.

 10. Aurora Nedir? Aurora Nasıl Oluşur?

  Gökyüzündeki doğal ışık görüntüleri olan auroralar, genelde gece çıplak gözle de izlenebilir. Bu doğa olayını bir bütün olarak görebilmek için, oluşma zamanlarında uzaydan bakmak gerekir.Taglar: DayanıklılıkYüzeyGerilimiKılcallık

Mesaj / Bildirim Gönderin