Aranan: Negatif

 1. Yıldırım Nasıl Düşer?

  Yağmur bulutlarının alt yüzeylerindeki büyük negatif yük içindeki elektronları iterek orayı da pozitif yüklü hale getiriyor ve bu yük saniyede 1000 kilometre hızla toprağa iniyor, yani kısa devre yapıyor.

 2. İngilizcede Negatif Cümle Kurma, Negatif Cümle Yapısı

  İngilizce de negatif cümle yapmak için, yardımcı fiilden hemen sonra not gitirilir.

 3. İngilizce Soru Cümlesi ve Negatif Cümle Oluşturma

  İngilizcede soru cümlesi oluşturmak için, yardımcı fiil öznenin başına getirilir. John has gone. Has John gone? She’s leaving. When is she leaving? 1. Ana Negatif

  Sinema Bir alıcıda kullanılıp kimyasal işlemden geçtikten sonra elde edilen ilk negatif.

 2. Ara Negatifi

  Sinema Ara kuşağın negatif çeşidi. Bir evrilir renkli filmden basım yoluyla sağlanır.

 3. Ayırıcı Ana Negatif

  Sinema Ana negatifteki kırmızı, yeşil, mavi bölümleri üç ayrı kuşakta taşıyan negatifler

 4. Ayırıcı Negatif

  Sinema Ana negatifteki renklerin siyah-beyaz olarak ya ayrı ayrı kuşaklar üzerine ya da tek kuş

 5. Basım Negatifi

  Sinema Çoğaltım negatifi elde etmekte kullanılan negatif çeşidi.

 6. Bileşik Çoğaltım Negatifi

  Sinema Çoğaltım negatifi elde etmekte kullanılan bileşik negatif.

 7. Bileşik Negatif

  Sinema Sesle görüntüyü aynı filmde taşıyan negatif.

 8. Çoğaltım Negatifi

  Sinema Bir pozitiften basım yoluyla elde edilmiş negatif film ana negatif dışındaki herhangi bi

 9. Elektronegatif

  Birbirinden farklı iki atom arasında kovalent bağ teşekkül ettiği zaman, pozitif yüklü çeki

 10. Görüntü Negatifi

  Sinema Alıcıda kullanıldıktan ya da pozitif görüntüyle işlemden geçirildikten sonra sağlan

 11. Görüntü Ve Ses Negatifi

  Sinema Görüntü ile sesin aynı negatif üzerinde birleştirilmişi.

 12. Gram Negatif

  Gram boyasıyla boyamada alkolle renksizleşen veya boyasını kaybeden.

 13. Kurgu Negatifi

  Sinema Kurgu işinde kullanılan negatif film.

 14. Negatif

  Sinema 1. Negatif görüntü elde etmek için alıcıda kullanılan boş film. 2. Bu yolda kullanıl

 15. Negatif Açındırması

  Sinema Negatif filme uygulanan açındırma.

 16. Negatif Aerotaksis

  Mikroorganizmaların oksijenden uzağa hareket etmeleri.

 17. Negatif Anlamlı Rna

  Ribozomlara bağlanamadıkları için, doğrudan mRNA olarak kullanılamayan RNA yapıları.

 18. Negatif Azot Dengesi

  Birçok hastalık ve beslenmeye bağlı olarak gelişen, vücuttan atılan azotun alınan azottan da

 19. Negatif Başa Tepki

  Olumsuz başa tepki.

 20. Negatif Batmotrop Etki

  N. vagusun uyarılmasıyla kalp kasının uyarılabilme yeteneğinin azalması.

 21. Negatif Boş Film

  Sinema Henüz alıcıda kullanılmamış negatif film.

 22. Negatif Boyama

  1. Mikroplar boyanmadan veya bazen farklı bir renkle boyanırken zemin de çini mürekkep veya nigr

 23. Negatif Çizik

  Sinema Negatifte ortaya çıkan çizik. (Negatifi zedelediği, dolayısıyla pozitiflere de geçtiğ

 24. Negatif Dağıtım Eşlemi

  Sinema Dağıtım eşleminin çoğaltımda kullanılan çeşidi.

 25. Negatif Değiştirim

  TV. Taşıyıcı dalganın en düşük genlik değerinin, resmin katıksız beyazlarına karşılık

 26. Negatif Deliği

  Sinema Pozitif filmlerdeki dikdörtgene yakın biçimden değişik olarak kısa kenarları değirmi

 27. Negatif Dromotrop Etki

  N. vagusun uyarılmasıyla kalpte ileti sisteminde uyarımların iletim hızının azalması.

 28. Negatif Duyarkat

  Sinema Negatif filmin duyarkatı.

 29. Negatif Eğimli Sunum Eğrisi

  Piyasaya mal sunumu yapan işletmelerin bulunduğu sanayi dalında marjinal maliyetlerin çok büyü

 30. Negatif Ek Mercek

  Sinema/TV. Asıl merceğin önüne takılarak bu merceğin odak uzunluğunu artıran, açısını da

 31. Negatif Enerji Dengesi

  Enerji yetersizliğinde görülen, özellikle çok yavru doğuran hayvanlarda ve sütçü sığırla

 32. Negatif Eşlem

  Sinema Bir pozitiften basım yoluyla elde edilen negatif.

 33. Negatif Film

  Sinema Negatif-pozitif işleminde alıcıda kullanılan ve işlemelikte işlendiğinde negatif gör

 34. Negatif Gerilme Refleksi

  Kas gerimi yeteri kadar kuvvetli olduğunda kasılmanın sona ermesi ve gevşemesiyle sonuçlanan re

 35. Negatif Görüntü

  Sinema 1. Negatif duyarkatın işlemelikte işlendikten sonra verdiği görüntü. (Böyle bir gör

 36. Negatif İnotrop Etki

  N. vagusun uyarılmasıyla kalp kasının kasılma gücünün azalması.

 37. Negatif Kemotaksi

  Bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi.

 38. Negatif Kesici

  Sinema Negatif kesimini gerçekleştiren kimse.

 39. Negatif Kesimi

  Sinema Bir filmin ana negatifini, son biçimini almış kurguya uydurmak amacıyla kesme.

 40. Negatif Kontrast Madde

  Yoğunluğu, doku yoğunluğundan düşük olan hava, NO2, CO2 gibi kontrast maddeler.

 41. Negatif Kontrast Peritonografi

  Negatif kontrast şeliografi.

 42. Negatif Kontrast Şeliografi

  Negatif kontrast maddelerin karın boşluğuna verilmesinden sonra grafi alınması, negatif kontras

 43. Negatif Kontrast Sistografi

  İdrar torbasının negatif kontrast maddelerin verilmesinden sonra görüntülenmesi, pnömosistogr

 44. Negatif Kooperativite

  Bir oligomer enzim veya proteine bir ligantın veya substratın bağlanması sonucu aynı veya farkl

 45. Negatif Korelasyon

  Birbiriyle bağlantılı başka bir özelliğin azalması sonucu, bir özelliğin artması.

 46. Negatif Kronotrop Etki

  N. vagusun uyarılmasıyla kalbin ritmik ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlayan otomati

 47. Negatif Kurgusu

  Sinema Ana negatifi, en son biçimini almış pozitife uydurmak amacıyla yapılan kurgu.

 48. Negatif Modülatör

  Allosterik bir enzimi baskılayan modülatör.

 49. Negatif Seleksiyon

  MHC molekülleri tarafından sunulan, vücudun kendi peptitlerini tanıyan T hücrelerinin timüste

 50. Negatif Trofotrop Etki

  N. vagusun uyarılmasıyla kalbin beslenmesi yeteneğinin azalması.

 51. Negatif Ven Nabzı

  Kalbin sağ kulakçık kontraksiyonu sırasında vena cava’ların köklerinde kapak bulunmadığın

 52. Negatif Yönelim

  Bir organizmanın uyartı kaynağından uzağa doğru hareket eğilimi. Negatif tropizm.

 53. Negatif Yönelim

  (Lat. negativus = eksi) Bir organizmanın uyartı kaynağından uzağa doğru hareket eğilimi.

 54. Negatif-pozitif İşleme

  Sinema Negatif duyarkattaki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak, açındırma sonunda negatif gör

 55. Özgün Görüntü Negatifi

  Sinema Alıcıda kullanıldıktan sonra, asıl görüntü negatifini oluşturmak üzere işlemelikte

 56. Özgün Ses Negatifi

  Sinema Sesli alıcıda kullanıldıktan sonra film üzerinde negatif ses imi veren kuşak ses negati

 57. Pozitif-negatif Anahtarı

  TV. Uç değiştirmeyi, dolayısıyla bir televizyon alıcısında pozitiften negatife dönülmesini

 58. Renkli Negatif Film

  Sinema Alıcıda kullanıldıktan ve işlemelikte açındırıldıktan sonra üzerinde negatif gör

 59. Ses Negatifi

  Sinema Ses alıcısında kullanılıp kimyasal işlem sonunda ses imlerinin negatif görüntüsünü

 60. Ses Yollu Negatif

  Sinema Üzerinde ses yolu bulunan negatif.

 61. Üç Kuşak Negatifi

  Sinema Renkli sinemada üç kuşağa dayanan ve her biri birincil renklerden birini saptayan negatif

 62. Yapıt Hakkı Negatifi

  Sinema Bir film üzerindeki yapıt hakkının korunabilmesi için yapıt hakkı kütüğüne ya da yMesaj / Bildirim Gönderin