Aranan: Sistemi

 1. Emin Çapa - Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?

  TEDxİstanbul Konuşması: Emin Çapa, "Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?" başlıklı konuşmasında tarihin önde gelen bilim adamlarıyla çıktığı yolculuğa Türk eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerle devam ediyor.

 2. Öğrencilerden Akıllı Sulama Sistemi

  Manisa’da ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği akıllı sulama sistemi, hem yüzde 40 su tasarrufu sağlıyor hem de otomatik çalıştığı için insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor.

 3. Telefon Şehir Kodları Nasıl Veriliyor?

  Bunun nedeni, kod sisteminin tuşlu telefonlar yaygınlaşmadan önce kadranlı telefonlara göre kurulmuş olmasıdır. Kadranlı telefonlarda 9’u çevirmek için, hizasındaki deliğe parmağınızı sokup, sonuna kadar kadranı çevirmeniz ve bırakm

 4. Araba Tutması Nasıl Oluyor?

  Dış kulağımızın görevi işitmeyi sağlamaktır ama iç kulağımız dengemizden sorumludur. Hareket halinde olduğumuzda, iç kulağımızın içindeki sıvı çalkalanır ve sinir sistemimiz vasıtası ile beynimize sinyal gider.

 5. Niçin Hıçkırırız?

  Süratli yemek yenildiğinde, yutkunma neticesinde yemek ile birlikte bir miktar da hava alınır. Hıçkırık, yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepkidir.

 6. Eğitimde Ezber ve Taklidi Bırakmalıyız

  Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk; Türkiye’nin, Tanzimat’tan beri kendi eğitim sistemini aradığını ve artık bulma zamanının geldiğini belirterek, “Tanzimat’tan beri kendi eğitim sistemimizi arıyoruz. Gelin hep beraber muhafa

 7. Ağrı Nedir?

  Ağrı olayı, ince sinir sistemimizle, beyin, kas sistemimiz ve dolaşım sistemimizle doğrudan ilgilidir. Ancak bu iletişimin sırları tam olarak çözülebilmiş değildir. Ağrı, doktorun hastalığı teşhis etmesine yardım eder, öyleyse faydal

 8. Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik

  Girişimcilik ülkemizde ekonomik gelişmenin ve yeni iş yaratmanın motoru olarak görülmektedir. Türkiye’ de 1980’ lerden sonra yaşanan ekonomik değişimler sonucunda serbest piyasa ekonomisine geçilmiş,

 9. İnsanda Dolaşım Sistemi

  Kalp, atardamarlar,kılcal damarlar ve toplardamarlardan meydana gelmiştir.

 10. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

  Hayvansal bir hücrelilerde sölenterelerde dolaşım, sistem halinde değildir. Maddenin taşınması sitoplazma veya hücreler arası sıvılarla olur. İleri yapılı hayvanlarda iki çeşit taşıma (dolaşım) sistemi gelişmiştir.

 11. Dolaşım Sistemi

  Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

 12. Franchising Türleri Nelerdir?

  Bu tür franchisingdei gelişmiş bir üretim, işletme ve pazarlama sistemine sahip olan herhangi bir tacir (franchise veren), bir başkasına (franchise alan) bu sistemin tümünden ve böylelikle de sisteme dahil sınai unsurlardan yararlanma olanağı

 13. İnsanda Solunum Sistemi

  İnsanda solunum sistemi akciğerler ve bu akciğerlere hava taşıyan borulardan oluşur. Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu ve bronşlar solunum esnasında faaliyet gösteren yapılardır.

 14. Solunum Sistemi

  Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış SolunumSolunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye denir. 2. İç Solunum

 15. İnsanda Sinir Sistemi

  Merkezi nöronlardan oluşur. Çevresel sinir sistemiyle getirilen bilgilerin değerlendirildiği ve uygun cevapların hazırlandığı yerdir. Uyarılar çift yönlü olabilir. 2 kısımdır.

 16. Kelime Öğrenme - Güneş Sistemi ve Gezegenler

  Çocuklar İçin İngilizce - Güneş Sistemi ve Gezegenler / Solar System and Planets

 17. Sinir Sistemi

  Sinir sistemi; canlının dış çevreye uyumunu sağlayan iç çevrenin dengede tutulmasından sorumlu, uyarılara verilen tepkileri düzene koyan bir sistemdir.

 18. İnsanda Sindirim Sistemi

  Sindirim sistemi, bazı yerleri geniş ve bazı kısımları dar olan bir sindirim kanalı ile, bu kanala açılan yardımcı salgı bezlerinden meydana gelir.

 19. Sindirim Sistemi

  Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

 20. Kas Sistemleri

  Kaslar, canlı organizmada hareket sistemini meydana getiren yapılardandır. Kasların en önemli özellikleri uzayıp kısalma yeteneğine sahip olmalarıdır.

 21. İskelet Sistemi

  Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir.

 22. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıklar

  Havadaki başlıca kirleticilerden biri olan toz, mesleki akciğer hastalıklarının temel nedenlerinden biridir.

 23. Üreme Sistemi Hastalıkları

  Erkek ve dişi üreme sistemi hastalıkları mesleki sağlık tehlikeleri açısından gittikçe artan bir ilgiyle incelenmektedir. Üreme toksisitesi çevresel etkenlere maruz kalma sonucu üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkilerdir.

 24. Üriner Sistemi Hastalıkları

  Üriner Sistemi Hastalıkları. Fiziksel ve kimyasal etmenler neden olabilir.

 25. Sinir Sistemi Hastalıkları

  Sinir sistemi hastalıklarına neden olan etmenlerin hemen hemen hepsi kimyasal etmenlerdir.

 26. Hint Uygarlığı

  Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.

 27. Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

  Tendon, sinir, kas ve diğer yumuşak dokularda hasar yapacak tekrarlayıcı fiziksel hareketler ile oluşmaktadır.

 28. Mini Hava Temizleyici %93 Temiz Hava

  Yenilikçi ürün, bir tesisi son derece etkili bir filtreyle birleştirir. Bununla birlikte, hava filtresi sisteminin en zorlayıcı noktası, benzine ve formaldehit ile PM 2.5 arasında değişen kapalı hava kirleticilerinin kokteyli olan ve zararlı o

 29. Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

  İkta sistemi, Vergi sistemi, Ahilik, Vakıf sistemi. Türk-İslam devletlerinde ekonomi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanırdı. Karahanlılardan başlamak üzere hemen tüm Türk-İslam devletleri İpek ve Baharat yolunun kontrolüne önem vermiş

 30. Mesleki Sindirim Sistemi Hastalıkları

  Sindirim sistemi vücudun verimliliği ve çalışma kapasitesi üzerine önemli bir etki gösterir ve sindirim sisteminin akut ve kronik hastalıkları iş göremezliğin ve sakatlığın en yaygın nedenleri arasındadır.

 31. Dokular - Hayvansal Dokular

  Vücudun dış ve iç kısımlarını örten dokudur. Ör: Derinin üst yüzeyi ile sindirim sisteminin iç yüzeyini örter.

 32. Mesleki Dolaşım Sistemi Hastalıkları

  Dolaşım sistemi hastalıkları özellikle endüstrileşmiş ülkelerde çalışma nüfusunda hastalıkların ve ölümlerin en yaygın nedenidir.

 33. Mesleki Kan Hastalıkları

  Lenfo hematopoetik sistemi kan, kemik iliği, dalak, timüs, lenf kanalları ve lenf düğümleri oluşturur. Kan ve kemik iliği birlikte hematopoetik sistem olarak adlandırılır.

 34. Türk İslam Devletlerinde Hukuk

  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk ikiye ayrılmıştır.

 35. Osmanlıda İlk Savaşlar

  Dünya denge sisteminin değişmesinden Osmanlı ilk olarak Trablusgarp bölgesinde etkilenmiştir.

 36. İnsanda Boşaltım Sistemi

  Bir çift olup, fasulye tanesi şeklindedir.Her böbrekten birer idrar kanalı çıkar. Bunlar aşağı doğru inerek idrar kesesinde sonlanır.

 37. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 38. Boşaltım Sistemi

  Metabolizma sonucunda oluşan zararlı ve işe yaramayan maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir.

 39. Bitkilerde Hormonal Düzenleme

  Bitkilerde sinir sistemi ve vücudu sürekli dolaşan daimi bir sıvı (kan) yoktur. Organlar ve dokular arasındaki düzenleme işi ve duyarlılığın sağlanması sadece hormonlarla yapılır.

 40. Asya Kıtasının Genel Özellikleri

  Asya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan Huron, Kaledonya, Hersinya ve Alp Himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur.

 41. Bitkilerde Sindirim

  Bitkilerde genellikle özelleşmiş bir sindirim sistemi bulunmaz. Saprofit mantarlar kloroplastları olmadığı için besinlerini sentezleyemezler. Bunun için hücre dışı sindirimi gerçekleştirebilirler.

 42. Bitkilerde Taşıma Sistemi

  Tek hücreli bitkilerde özel bir taşıma sistemi bulunmaz. Gerekli maddelerin taşınmasını hücre zarlarıyla yaparlar.

 43. I. Meşrutiyet

  Tanzimat ve Islahat fermanları devleti kurtarmada başarılı olamadılar. Ancak bu fermanların etkisinde meşruti sistemi amaçlayan yeni bir nesil yetişebilmiştir. Nitekim bu nesil örgütlü bir yapıya da bürünebilmiştir.

 44. Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

  Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

 45. Yıldızların Ölçülerinin Kıyaslanması

  Yıldızların Ölçülerinin Kıyaslanması, gezegenler, ay, dünya ve güneş sistemi yıldızları ve ölçüleri

 46. 3 Idiots / 3 Aptal Filmi (2009)

  3 Idiots / 3 Aptal Filmi; 2009 yapımı Hindistan Bollywood filmidir. Film Hindistan’ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken eğitim sistemini eleştirmektedir.

 47. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik ve Jeomorfolojik oluşumlar, Fotoğrafçılık. Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ili sınırları içinde yeralmaktadır. Orta Toroslar’ın karstikyapısı içinde üç katlı bir mağara sistemidir.

 48. Gala Gölü Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Sulak Saha, Göl ve Orman Ekosistemi, Nesli tehlike Altındaki kuş Türleri. Marmara bölgesinde, Edirne ili, Enez ve İpsala ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pamuklu ve Küçük gala göllerini kapsar

 49. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Kuş gözlem, Fotoğrafçılık, Deniz ve kıyı ekosistemi, kumul, lagünler, alüvyal subasar orman, mevsimsel bataklık, turbalık, çayır ekosistemleri

 50. Kapılarınızı En Güvenli Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

  Barracuda Savunma Sistemi Acil Durumlarda Sizi Güvende Tutuyor

 51. Sultan Sazlığı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Kuş gözlem, Doğa Fotoğrafçılığı, Sulak saha, göl ekosistemi, birçok kuş türünün varlığı. iç Anadolu Bölgesi’nde, Kayseri ili, Yeşilhisar, Develive Yahyalı ilçeleri arasında


 1. Kocasinan » Özel Bilgi Birikim Sistemi İngilizce Kursu

  Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Caddesi Kadımahmut Vakfı Blokları 14.blok 21 / b


 1. Abo Kan Grupları Sistemi

  Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren

 2. Açık Atölye Sistemi

  İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön koşul olmadığı sistem.

 3. Açık Dolaşım Sistemi

  Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve kan boşl

 4. Açık Dolaşım Sistemi

  Arterler ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan açık bir dolaşım sistemi hemen bütün eklemb

 5. Acil Durdurma Sistemi

  Güvenlik nedeniyle reaktörü anî olarak durduran sistem.

 6. Acil Soğutma Sistemi

  Soğutma suyu borularında oluşan bir arıza sonucu normal soğutma sisteminin devreden çıkması

 7. Akord Ücret Sistemi

  Çalışanlara, temel ücretlerine ek olarak verimlilikleri doğrultusunda gelir olanağının sağl

 8. Altın Para Sistemi

  Birinci Dünya Savaşı'na kadar uygulanan, temel değişim ve değer ölçüsü olarak kullanılan

 9. Altına Çevrilgen Kâğıt Para Sistemi

  Merkez Bankalarının dolaşıma çıkardığı kâğıt paraların istendiğinde serbestçe altına

 10. Atların Multisistemik Epiteliotropik Hastalığı

  Multisistemik epiteliotropik sendrom.

 11. Avrupa Köken Kümelenme Sistemi Birliği

  Farklı ülkelerde işlenmekte olan eşyanın serbest dolaşımını engelleyen köken kurallarını

 12. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi

  Avrupa Birliğinin para politikasını belirleyerek uygulamak döviz işlemlerini yürütmek resmi d

 13. Avrupa Para Sistemi

  Üye ülke ulusal parasını sabit kur üzerinden Avrupa Para Birimi (ECU)'ne bağlamak ve ulusal d

 14. Avrupa Para Yılanı Sistemi

  1972 yılında uygulamaya konulan, Avrupa Topluluğu üye ülke paralarının birbirlerine ve ABD do

 15. Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi

  Ulusal paraların dış değerlerinin, başka bir ülkenin parası, altın veya özel çekme haklar

 16. Bağışıklık Sistemi

  Organizmaya dışarıdan giren yabancı maddelere, antijenlere karşı hedef teşkil eden ve onları

 17. Bankacılık Sistemi

  Mevduat kabul eden, kredi açan, ulusal ve uluslararası ödemelerde aracılık, para nakli, senet k

 18. Beyan Sistemi

  Mükellefin vergiye esas olacak bilgileri bir bildirim belgesi doldurarak vergi dairesine bildirmesi

 19. Birleşik Dikey Pazarlama Sistemi

  Ürünün dağıtım kanalının, sistemdeki farklı düzeylerdeki firmaların ortak sahipliğinde o

 20. Borik Asit Sistemi

  Reaktör kalbini soğutma sisteminde, borik asit yoğunluğunun ayarlanması amacıyla borik asitin

 21. Boşaltım Sistemi

  Organizmada boşaltım görevi yapmak üzere bir araya gelmiş organlar topluluğu. Ekskresyon siste

 22. Boşaltım Sistemi

  (anlamdaş. boşaltım organı, karşılık eksresyon sistemi), (Lat. ex = dışarı, Lat. cernere =

 23. Boşaltım Ve Üreme Sistemi

  anat. Sidik ve üreme organlarından oluşan sistem, sistema urogenitale.

 24. Bretton Woods Sistemi

  Bretton Woods Konferansı sonucunda, Uluslararası Para Fonunun bütün üyelerinin paralarının de

 25. Brüksel Tarife Sınıflandırma Sistemi

  Brüksel Gümrük İşbirliği Konseyince 1950 yılında hazırlanmış bir uluslararası eşya sın

 26. Çevik Üretim Sistemi

  Yetkilerle donatılmış çalışanlarla gelişmiş teknolojileri etkin bir biçimde bir araya getir

 27. Çevresel Sinir Sistemi, Pns

  (Yun. peri: etrafında pherein: taşımak) Beyin ve omurilik dışında kalan sinir dokusunu kapsaya

 28. Çift Maden Sistemi

  Dolaşımdaki para biriminin aralarında sabit bir resmi değişim oranı bulunan belirli ağırlık

 29. Çifte Kur Sistemi

  Dövizin fiyatı için biri resmi, diğeri serbest piyasada oluşan fiyat olmak üzere iki kurun bul

 30. Çok Kanallı Pazarlama Sistemi

  Firmanın iki ya da daha çok dağıtım kanalından yararlanarak pazarlama yapması.

 31. Çoklu Kur Sistemi

  Bir ülkenin kıt döviz rezervlerinden tasarruf sağlamak veya dışsatımı özendirerek döviz ge

 32. Çoklu Tarife Sistemi

  Bir ülkenin aynı mala, dışalımın yapıldığı ülkeye göre farklı gümrük tarifesi uygulam

 33. Değer Teslim Sistemi

  Belirli mal veya hizmetin üretilmesi, geliştirilmesi, dağıtılması ve satılmasıyla ilgili etk

 34. Deterjan Analiz Sistemi

  Kaba yemlerin besleyici değerlerini belirlemek amacıyla Van Soest tarafından geliştirilmiş anal

 35. Dikarboksilat Taşıma Sistemi

  Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki süksinat, malat veya fümarat gibi dikarboksilik as

 36. Dikey Pazarlama Sistemi

  Üretici ve aracıların, dağıtım kanalının sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak için b

 37. Dışalımda Vergi İadesi Sistemi

  Dışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dı

 38. Dışsatımda Vergi İadesi Sistemi

  Dışsatımı teşvik etmek için dışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kad

 39. Dna Replikaz Sistemi

  DNA kopyalanmasında gerekli özelleşmiş protein ve enzim komplekslerinin tamamı.

 40. Doğuştan Portal Sistemik Şant

  Fetüste normal olarak vena cava caudalis ile vena porta’yı birbirine bağlayan ductus venosus, do

 41. Dolaşım Sistemi

  Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan dama

 42. Dolaşım Sistemi

  Besin maddeleri ve oksijeni dokulara taşıyan, artık maddeleri dokulardan uzaklaştıran, vücut s

 43. Dolaşım Sistemi

  (anlamdaş. dolaşım organı, sirkülasyon sistemi), (Lat. circulatio = dolaşım, (Lat. systema =

 44. Döviz Kuru Sistemi

  Bir ülke parasının değerinin diğer ülke paraları cinsinden belirlenmesi yöntemi. krş. esnek

 45. Emerson Sistemi

  Görevlerinin tamamına ve belli yüzdesine ilişkin saptanan ölçünlerin üçte ikisini gerçekle

 46. Erkek Üreme Sistemi

  Er bezleri, sparmatik kord, ek salgı bezleri, penis, sünnet derisi vb. organları içeren sistem.

 47. Eşel Mobil Sistemi

  Sabit gelirlilerin satın alma güçlerinin enflasyon yüzünden azalmasını önlemek için, maaş

 48. Esnek Kur Sistemi

  Döviz kurunun devlet müdahalesi olmadan tamamen piyasada oluşan sunum ve isteme göre belirlendi

 49. Esnek Ücret Sistemi

  Firmaların ücret maliyetlerindeki değişmelere anında uyum gösterebildikleri, işçileri iştek

 50. Esnek Üretim Sistemi

  Birbirine bir malzeme taşıma ağı ile bağlanmış, yarı bağımsız sayısal kontrollü tezgahl

 51. Eve İş Verme Sistemi

  Özellikle tekstil alanında zenaat loncalarının yüksek ücret istemlerinden kaçınmak amacıyla

 52. Fordist Üretim Sistemi

  Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takım tezgâhları aracılığıyla ölçünleştirilmi

 53. Gantt Sistemi

  Taylor'un iş ortağı olan Gantt tarafından geliştirilen, Taylor sistemini daha ılımlı bir bi

 54. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

  1964 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen UNCTAD toplantısında az gelişmiş ülkelerin istemi

 55. Geniş Bantlı Değerdeşlik Sistemi

  1960'lardan sonra Bretton Woods Sisteminin gösterdiği aksaklıklar karşısında döviz kuru rejim

 56. Güç Azaltma Sistemi

  Reaktör gücünün bir program dahilinde, sınırlı olarak azaltılmasını denetleyen koruma sist

 57. Gümüş Para Sistemi

  Paranın değerinin gümüşe dayalı olduğu bir para sistemi.

 58. Havers Sistemi

  Sert kemiğin esas yapısını oluşturan, birer merkezî kanal etrafında kollagen tellerin dizili

 59. İkili Kur Sistemi

  1. Zorunlu bazı malların dışalımında sabit resmi kurun, diğer mallar için serbest piyasa kur

 60. İp Merdiveni Sinir Sistemi

  Halkalıkurtlar ve eklembacaklılarda raslanan bir sinir sistemi tipi olup bir baş sinir düğümü

 61. İstemsiz Sinir Sistemi

  (Yun. autos: kendi nomos: kanun) Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden oluşan ve düz kas,

 62. Kafeterya Sistemi

  Rasyonların veya rasyon ham maddelerinin, hayvanların yiyebilecekleri kadar yemelerini sağlayacak

 63. Kâğıt Para Sistemi

  Para olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sistemi.

 64. Kalp-damar Sistemi

  Kanın pompalanıp tüm vücutta dolaşımını sağlayan, kalp ve kan damarların oluşturduğu yap

 65. Kambiyo Denetim Sistemi

  Sabit kur sisteminde kambiyo rejimi gereği, dışalımcıların ve dışsatımcıların döviz alı

 66. Kan Damar Sistemi

  Kanın bütün organizmaya ulaşmasını sağlayan atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan olu

 67. Kan Damarı Sistemi

  Dolaşım sistemi kapalı olan hayvanlarda kanın içinde dolaştığı iyi gelişmiş duvarları ol

 68. Kan Damarı Sistemi

  Dolaşım sistemi kapalı olan hayvanlarda, kanın içinde dolaştığı iyi gelişmiş duvarları o

 69. Kapalı Atölye Sistemi

  İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön koşul olduğu ve bunun toplu sözleşmede hükm

 70. Kapalı Dolaşım Sistemi

  Atardamarlar, kılcaldamarlar ve toplardamarlardan meydana gelmiş olan kapalı bir sistem bütün o

 71. Kapalı İşletme Sistemi

  İşçinin işe girebilmesi için sendikaya üye olmasını zorunlu kılan sistem. krş. sendikalı

 72. Kast Sistemi

  Bir toplumdaki insanların konumlarının soy, medeni durum ve mesleki ölçütlere göre sınıflan

 73. Kazanılmış Portosistemik Şant

  Kronik karaciğer lezyonlarında portal kan dolaşımının belirgin biçimde baskı altında kalmas

 74. Kendiliğinden Yeniden Sipariş Sistemi

  Eldeki stoğun önceden belirlenen bir düzeyin altına inmesi durumunda söz konusu ürünü kendil

 75. Kilitleme Sistemi

  Reaktör güvenliğini etkileyen bazı manevraların çalışmasını engelleyen koruma sistemi.

 76. Kompleman Sistemi, C

  Yabancı hücrelerin yok edilmesiyle ilgili kan proteinleri bir düzen içinde çalışan bağışı

 77. Komplement Sistemi

  Genellikle antijen–antikor komplekslerle uyarılan ve enfekte hücre veya mikroorganizmaların sind

 78. Koruma Sistemi

  Görevi, bir reaktörün öngörülen güvenlik sınırları dışında çalışmasını önlemek ol

 79. Koşullu Bağışıklık Sistemi

  Dahilde işleme rejimi kapsamında, dışalımı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üreti

 80. Kovalı Sağım Sistemi

  Sağım tesisinden sütün kovayla taşındığı sağım sistemi.

 81. Kronik Solunum Sistemi Hastalığı

  Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunu

 82. Laktoperoksidaz/ Tiyosiyanat/ Hidrojen Peroksit Sistemi

  Sütte bakteri gelişimini önleyen enzim sistemi.

 83. Latin Amerika Ekonomik Sistemi

  Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki ülkelere iktisadi konularda ve seçilecek stratejilerde da

 84. Lenf Sistemi

  anat. Lenfatik sistem.

 85. Lupus (Sistemik Lupus) Eritematozus Hastalığı

  En sık olarak genç kadınları etkileyen Sistemik lupus eritematozus (SLE), otoimmün hastalıklar

 86. Maddi Mallar Üretim Sistemi

  Sosyalist ülkelerde 1993 yıllına kadar kullanılan ve milli gelir hesaplamalarında yalnızca mad

 87. Merkezî Sinir Sistemi, Cns

  Sinir hücrelerinin akson ve gövdeleri ile nörogliya hücrelerini toplu olarak kapsayan beyin ve o

 88. Metabolize Olabilir Protein Sistemi

  Mikrobiyal kaynaklı proteinlerle işkembede yıkılmayan sindirilebilir proteinlerin azot miktarın

 89. Mide ve Sindirim Sistemi Bozuklukları Hastalığı

  Mide veya sindirim sisteminde görülen rahatsızlıkların çoğu, sinirlerin devamlı olarak gergi

 90. Millî Gelir Hesapları Sistemi

  Milli gelir hesaplarının dayandığı sistem. Bu sistem maddi mallar üretim sistemi, Birleşmiş

 91. Mini Devalüasyon Sistemi

  Mini devalüasyonların benimsendiği kur sistemi.

 92. Mno Kan Grubu Sistemi

  ABO'dan daha duyarlı olarak kan tiplerini ayırmaya yarayan bir kan grubu çeşidi.

 93. Multienzim Sistemi

  Belli bir metabolik yola katılan bir enzim grubu veya çok enzimli bir kompleks.

 94. Multsistemik Epiteliotropik Sendrom

  Atlarda eozinofilik granülomlu pankreas ve deri yangısı, akantozis, parakeratozis, kronik eozinof

 95. Ölçünlü Değişim Sistemi

  Hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gönderilen eşya karşılığında geri getirile

 96. Ortalama Sistemik Doluş Basıncı

  Bütün kan akımı durdurulduğunda sistemik dolaşımın herhangi bir yerinde ölçülen ve kalbe

 97. Otonom Sinir Sistemi

  (Yun. autos=kendi, Yun. nomos=yara,): Parasempatik ve sempatik sinir sistemlerini içine alan ve ira

 98. Otonom Tarife Sistemi

  Otonom tarifeye dayalı gümrük sistemi.

 99. Para Sistemi

  Bir ülkede paranın sunumunu düzenleyen, dış değerini belirleyen ve işlevlerini yerine getirme

 100. Parasempatik Sinir Sistemi

  (Yun. para: yanında sympathes: hoşlanma duygusu) Sinir hücrelerinin perikaryon kısımları beyniMesaj / Bildirim Gönderin