Fizikte Sıcaklık


Fizikte Sıcaklık
Bir madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir. Madde hangi hâlde olursa olsun, madde tanecikleri daima hareket halindedir. Bu hareketler maddenin bulunduğu hâle göre değişebilir.


Maddeyi oluşturan taneciklerin hareket hâlinde olması moleküllerin bir hızı yani kinetik enerjisi olduğu anlamına gelir. Sıcaklık madde taneciklerinin ortalama hızları ile orantılı fiziksel bir büyüklüktür.


Sıcaklık bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Bir maddenin belli bir ölçüye göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren büyüklük sıcaklık olarak bilinir. Ayrıca sıcaklık bir cismin diğer cisimlerle ısıl dengede olup olmadığını belirleyen bir özelliktir.


Sıcaklık, temel büyüklüklerdendir. Bir maddenin sıcaklığı, maddenin cinsine ve miktarına bağlı değildir. Eşit sıcaklıkta farklı cins ve farklı kütlede bir çok madde bulunabilir.

Sicaklik

Admin

Taglar: FizikteSıcaklık

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin