Aranan: Ekonomi

 1. Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü

  Telefon: (312) 287 58 33, Adres: TC Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsü 1.Kapı Eskişehir Yolu 9. Km Ankara 06500 TÜRKİYE

 2. Feyza Altun - Ben Bir Kadınım!

  TEDxİstanbul Konuşması: Dünya Ekonomi Forumu 2016 raporuna göre kadın ve erkeğin iş hayatında eşit temsili için 117 sene gerekiyor. Erkekleri cinsellikleri üzerinden överken kadınları kendi cinselliklerinden o kadar utandırıyoruz.

 3. Gönenç Gürkaynak - Önce Özgürlük ve Ortak Sevgi Bağı Lazım

  TEDxİstanbul; “Hukuk ve ekonomi" disiplininin temsilcilerinden uluslararası avukat Gönenç Gürkaynak, 3 yaşındaki oğlu Mehmet Gürkaynak’ı çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet’ten daha yüksek refah seviyesine taşıyan unsur oldu

 4. Ekonomi Bölümü

  Ekonomi; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 5. Floresan Lambalar Niçin Daha Ekonomiktir?

  Floresan lambalarda, elektrik düğmesine basıldığında, transformerden geçen elektrik, tüpün bir ucundaki elektrottan diğerine bir ark oluşturur. Bu arkın enerjisi tüpün içindeki cıvayı buharlaştırır. Bu buhar elektrik yüklenerek gözle

 6. Selçuk R. Şirin - İtiraz Et, Hayal Kur, İlerle!

  TEDxİstanbul Konuşması: Türkiye’de eğitimden istihdama, ekonomiden iş güvenliğine yüzlerce veriyi analiz eden Selçuk R. Şirin, durumun iç açıcı olmadığını belirterek başlıyor konuşmasına. Ancak bu verilere rağmen kendisini asıl

 7. Eğitimde Fırsat Eşitliği Olmadan Ekonomi İlerlemez

  TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Emin Karip ise Türkiye’de yoksulluğun aileden çocuklara transfer edildiğini belirtti.

 8. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 9. Ekonomi Bakanlığı

  Telefon: (312) 204 75 00, Adres: İnönü Bulvarı No:36 Emek / Ankara 06510 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 10. Yurtdışı Lisans Üstü Eğitimde Yeni Rota

  Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "YÖK’e, Türkiye’nin ekonomik tablosunu da göz önüne alarak bir çalışma teklif edeceğiz. Yüksek lisansı burada yaptıracağız. En iyi üniversitelerimizde yüksek lisanslarını yapacaklar,

 11. Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik

  Girişimcilik ülkemizde ekonomik gelişmenin ve yeni iş yaratmanın motoru olarak görülmektedir. Türkiye’ de 1980’ lerden sonra yaşanan ekonomik değişimler sonucunda serbest piyasa ekonomisine geçilmiş,

 12. Girişimci Olma Nedenleri?

  Ekonomik düzeyi yükseltmek: İnsanlar daha iyi şartlarda yaşamak ve hayat standartlarını yükseltmek için kendi işletmelerini kurmaya yönelirler.

 13. Türkiye’de Madencilik

  Yerkabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değer taşıyan mineral ve elementlere maden denir. Türkiye’de madencilik faaliyetleri 1935 yılında kurulan M.T.A. ile özel sektör tarafından yürütülmektedir.

 14. Türklerde Ekonomi Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  Uygurlara kadar az da olsa tarım yapılırdı. Hunlar döneminde açılan Tötö kanalı ile sulama yapılır, Eski Türklerde çiftçilere tarıgçı denirdi. Buğday, arpa, Mısır önemli tarım ürünleri idi. Yerleşik hayata geçen Uygurlarla birli

 15. Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

  Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

 16. Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

  Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

 17. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ekonomisi

  Tüketim, Ticaret, Sanayi, Yabancı Yatırımlar, Tarım, Para ve Bankacılık. İç ve dış borçlar

 18. Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişimler

  17 ve 18. Yüzyılardan itibaren Osmanlı Ekonomisi çeşitli sebeplerden dolayı bozulmaya başlamıştır.

 19. Türkiye’de Çevrecilik Bilinci Arttı Kaygı Büyüdü

  OECD’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, son 10 yılda organizasyona üye ekonomiler arasında 15 yaş düzeyindeki öğrencilerde çevre farkındalığının en çok arttığı ülkelerden biri oldu. Ancak Türkiye’de öğrenciler bu alandak

 20. Girişimcilik Ahlakı

  Girişimcilik çalışmaları, özellikle son on yılda hem akademik hem de ekonomik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bunun arka planın bakıldığında, dünyada meydana gelen çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olayların büyük ro

 21. Osmanlı Ekonomisi Tüketim

  Osmanlı Devleti’nde tüketim alışkanlıkları köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yaşam şekillerine göre farklılık göstermiştir.

 22. Osmanlı Ekonomisi Üretim Yapısı

  Zirai ve sanayi üretimi. Madenciliğe dayalı sanayi: Madene dayalı sanayi faaliyetleri madeni para ihtiyacını giderme, savaş malzemeleri üretme, ev aletleri ve tarım gereçleri yapmaya yöneliktir.

 23. Osmanlı Ekonomisi

  Gelir-gider hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında BAŞ DEFTERDAR vardı. Baş defterdar Rumeli defterdarı idi. Rumeli ve Anadolu eyaletlerinin dışında kalan yerlerde de Baş Defterdara bağlı taşra defterdarlıkları vardı.

 24. İttihat Terakki Dönemi

  İttihat Terakki dönemi yenileşme ve milli ekonomi politikaları (1908-1918). İttihat Terakki Türk sosyal ve ekonomik yaşantısında büyük bir değişimin temelini atmıştır. Siyasette Milliyetçilik ilkesini savunan İttihat Terakki ekonomide

 25. Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

  İkta sistemi, Vergi sistemi, Ahilik, Vakıf sistemi. Türk-İslam devletlerinde ekonomi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanırdı. Karahanlılardan başlamak üzere hemen tüm Türk-İslam devletleri İpek ve Baharat yolunun kontrolüne önem vermiş

 26. İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

  Bozkır hayatında göçebe toplum olarak varlığını sürdüren İlk Türklerde ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. En çok koyun ve at yetiştirilirdi. Zenginler at eti, diğer insanlar ise koyun eti yerlerdi. Kısrak sütünden kımız, dar

 27. Kadın Girişimcilerin Ekonomideki Yeri

  Girişimcilik; insanın doğuştan sahip olduğu bir takım kişisel özelliklerine ve aldığı eğitime (aile içinde, okulda aldığı eğitim vb.) bağlı olarak şekillenen bir kavramdır.

 28. Girişimcilik Tipleri Nelerdir?

  Girişimcilik ekonomik gelişme sürecinde son derece önemli bir unsurdur. Bu sebeple süreç içerisinde girişimcinin son derece önemli bir rolü vardır.

 29. Girişimciliğin Gerekliliği

  Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece kendi işletmeleri için değil aynı zamanda ülke ekonomisinin başarısı içinde gereklidir Dolayısıyla ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yapısının gü

 30. YKS Coğrafya Konuları

  Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler

 31. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü

  Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 32. Fransız İhtilali ve Nedenleri

  Rönesans ve Reform u gerçekleştiren Avrupa bilimsel alanda ileriye gitmiş, aynı zamanda kilise otoritesi kırılmaya başlamıştır. Skolastik düşünce dönemi sona ermiş aynı zamanda yeni bir ekonomik anlayış ortaya çıkmıştır.

 33. Girişimciliğin Tarihi

  İlk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından; “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanan girişimci


 1. BAYRAMPASA » EKONOMIK SOK MARKET

  ORTA MAH. CIH. SOK. NO:58/1 BAYRAMPASA/ISTANBUL

 2. » İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova İzmir

 3. » İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova İzmir

 4. Balçova » Özel Ekonomi Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

  Teleferik Mah. Sakarya Cad. Seren Apart. Sitesi No: 45 / a İç Kapı No: 11 Balçova / İzmir

 5. » Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

  Söğütözü Caddesi No:43 Çankaya / ankara

 6. Altındağ » Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı Özel Anaokulu (tek-dav)

  Sakarya Mah.başşehir Sok.no:23 / 1-2 Altındağ / ankara


 1. Açık Ekonomi

  İktisadi etkinliklerin, dış dünya gelir ve giderlerini kapsayacak biçimde tanımlanması.

 2. Alan Ekonomileri

  Birden fazla çıktıyı birlikte üretme, her çıktının ayrı ayrı üretilmesi durumunda olası

 3. Anamalcı Ekonomi

  Üretim araç ve mallarının özel iyelikte bulunmasına dayanan, özgür girişim ve yarışmayı

 4. Arap Ekonomik Ve Sosyal Kalkınma Fonu

  Arap ülkelerinin kalkınma projelerine fon, teknik yardım vb. sağlamak amacıyla 1968 yılında k

 5. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

  İkinci Dünya Savaşı sonrasında yıkıma uğramış Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini canl

 6. Avrupa Ekonomik Topluluğu

  25 Mart 1957'de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un imzaladığı ve 1

 7. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

  Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gana, Gine, Yeni Gine, Liberya, Mali,

 8. Belgo-lüksemburg Ekonomik Birliği

  Belçika ve Lüksemburg'un 1921 yılında kurdukları gümrük birliği. 1948 yılında Hollanda'nı

 9. Benelüks Ekonomik Birliği

  Benelüks ülkeleri arasında oluşturulmuş ve 1960 yılında resmi nitelik kazanmış iktisadi bir

 10. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

  Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nce 28 Mart 1947'de Avrupa'nın iktisadi ve teknolo

 11. Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ve Karayipler Ekonomik Komisyonu

  Latin Amerika ülkelerinin iktisadi kalkınmasını ve bölge insanlarının yaşam ölçünlerini y

 12. Birleşmiş Milletler, Latin Amerika Ve Karayip Ülkeleri Ekonomik Ve Sosyal Planlama Enstitüsü

  Kamunun kısıtlı kaynaklarının etkin dağıtımı, kamu yatırım projelerinin ve sosyal politik

 13. Bölgesel Ekonomi

  Bir bölgede mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin ger

 14. Bürokrasinin Ekonomi Kuramı

  Hükümet birimlerinin bütçeyi maksimum yapacak şekilde davranacaklarını varsayan ve bütçe b

 15. Bütçenin Ekonomik Sınıflandırması

  Bütçe harcamalarının cari, yatırım ve transfer biçiminde dağılımını gösteren bütçe s

 16. Caves Ekonomileri

  Belirli bir sanayi malının üretimiyle ilgili özel bir teknik veya markaya sahip olan firmanın,

 17. Coase Ekonomileri

  Belirli bir sanayi malında üretim aşamalarının tek bir organizasyon altında toplanması sonucu

 18. Dışa Açık Ekonomi

  Bir ülkenin mal, hizmet, sermaye ve işgücü gibi üretim faktörlerinin hareketleri açısından

 19. Dışsal Eksi Ekonomi

  eksi dışsal tasarruflar

 20. Dışsal Ölçek Ekonomileri

  Üreticinin kendi dışından kaynaklanan ve verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine yo

 21. Doğal Ekonomi

  1. Tarıma dayalı iktisadi düzen. 2. Sanayi öncesi toplum düzeni. 3. bk. takas ekonomisi

 22. Doğal Kaynaklar Ekonomisi

  İktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bö

 23. Dünya Ekonomisi

  Dünyada bir bütün olarak mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve t

 24. Ekonomi

  Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değ

 25. Ekonomi

  Toplumların üretim, değişim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bilim d

 26. Ekonomide Genel Denge

  Bir ülke ekonomisinde para, mal ve faktör piyasasının dengede olduğu, yani toplam sunumla topla

 27. Ekonomide Süreklilik

  Siyasi değişmelerden bağımsız olarak iktisat politikalarının değişmeden sürdürülmesinin

 28. Ekonomik Bunalım

  Bir ülkede ya da tüm dünyada ekonomik etkinliklerin durgunlaşması, gerilemesi ve bununla koşut

 29. Ekonomik Bunalım

  Bir ülkede ya da tüm dünyada ekonomik etkinliklerin durgunlaşması, gerilemesi ve bununla koşut

 30. Ekonomik Büyüme

  Herhangi bir ülkede yaratılan ulusal gelirin ve bundan kişi başına düşen niceliğin, bir yıl

 31. Ekonomik Büyüme

  Herhangi bir ülkede yaratılan ulusal gelirin ve bundan kişi başına düşen niceliğin, bir yıl

 32. Ekonomik Coğrafya

  İnsan coğrafyasının, ekonomik etkinlikleri coğrafya açısından inceleyen başlıca kolu.

 33. Ekonomik Dalgalanmalar

  Anamalcı düzende, ekonomik yaşamın büyüme ve bunalım dönemlerinin birbirini izlemesi.

 34. Ekonomik Denge Vergisi

  5 Nisan Kararları çerçevesinde beyanname veren gelir veya kurumlar vergisi yükümlülülerinin b

 35. Ekonomik Elverişlilik

  Düşünü ürününün ekonomik olarak yararlı olması, bir mal gibi ortaya konulup piyasaya sür

 36. Ekonomik Gelişme Yasası

  Marksist yaklaşıma göre üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki uyumun ekonomiyi geli

 37. Ekonomik İşbirliği Örgütü

  İktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla İran, Pakistan ve Türkiye aras

 38. Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü

  Üye ülkelerin yüksek işlendirme ve finansal istikrar içinde büyümelerine, gelişme derecesi d

 39. Ekonomik Özdekçilik

  Toplumsal gelişmeyi sağlayan tek gücün ekonomik etkenler olduğunu ileri süren siyasal kurumlar

 40. Ekonomik Yerbilim

  Endüstride yararlı yer maddelerini inceleyen uygulamalı yerbilim dalı.

 41. Ekonomizm

  1. bk. iktisadi belirlenimcilik 2. İşçi sınıfının sendikal mücadelesinin yalnızca iktisadi

 42. Eksi Alan Ekonomileri

  Birden fazla çıktının birlikte üretilme maliyetinin, her çıktının ayrı ayrı üretilmesi d

 43. Eksi Dışsal Ölçek Ekonomileri

  Üreticilerin kendi dışından kaynaklanan, verimliliğin azalmasına ve maliyetlerinin artmasına

 44. Eksi İçsel Ölçek Ekonomileri

  Üreticinin üretim hacmindeki değişmeye bağlı olarak, verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin

 45. Ev Ekonomisi

  1. Üniversitelerde ve yüksek okullarda kimi öğrencileri ev yönetimi alanında yetiştirmek ve k

 46. Ev Ekonomisi Okulu

  Genellikle ortaokulu bitiren kız öğrenciler arasından ev ekonomisi alanında yetişmek isteyenle

 47. Floresan lambalar niçin daha ekonomiktir?

  Floresan lambalar ilk olarak 1939 yılında, NewYork Dünya Fuarı'nda 'General Electric' tarafında

 48. Geçimlik Ekonomi

  Üretimin kısıtlı bir işbölümüyle yalnızca öz gereksinimler için yapıldığı, tüketimin

 49. Geleneksel Ekonomi

  Ne, ne kadar, nasıl ve kimin için üretilecek yönündeki kararların, inanç, gelenek, alışkanl

 50. Güdümlü Ekonomi

  İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyiş

 51. İçsel Ölçek Ekonomileri

  Üretim hacmindeki değişmeye bağlı olarak, birim maliyetlerin düşmesine ve verimliliğin artma

 52. İlkel Ekonomi

  Tekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersiz

 53. İlkel Ekonomi

  Tekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersiz

 54. İslam Konferansı Örgütü Ekonomik Ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

  İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler arasındaki iktisadi ve ticari işbirliğini güçlendi

 55. Kapalı Ekonomi

  Makroiktisadi modellerde, incelenen ekonominin açık ekonomiden farkını ortaya koyabilmek amacıy

 56. Kapitalist Ekonomi

  Üretim araçları mülkiyetinin özel kişilere ait olduğu yatırım, üretim, bölüşüm, gelir

 57. Kapsam Ekonomileri

  Firmanın iki veya daha fazla malı farklı üretim tesisleri yerine aynı tesiste üretmesi sonucu

 58. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması

  Türkiye, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Roma

 59. Karma Ekonomi

  Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen.

 60. Karma Ekonomi

  Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen.

 61. Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi

  Doğu Blokundaki merkezi planlı ekonomiler arasında ticari ve iktisadi işbirliğini geliştirmek

 62. Kayıt Dışı Ekonomi

  Resmi kayıtlara girmeyen, yasal belgelerle belgelendirilemeyen, yetkili kamu organlarınca normal k

 63. Kırsal Ekonomi

  Ekonominin, topraktan yararlanma yollarını araştıran ve başlıca konusu tarım ve tarımsal iş

 64. Kümelenme Ekonomileri

  Firmaların birbirlerine yakın yerlerde etkinlikte bulunmaları nedeniyle ulaşım, iletişim, alty

 65. Latin Amerika Ekonomik Sistemi

  Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki ülkelere iktisadi konularda ve seçilecek stratejilerde da

 66. Liberal Ekonomi

  Onsekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa'da gelişen iktisadi liberalizme dayanan ekonomi.

 67. Nötron Ekonomisi

  Bir reaktörde üretilen nötronların kaçmalarının ya da soğrulmalarının önlenmesiyle, daha

 68. Ölçek Ekonomileri

  İçsel ölçek ekonomileri ile dışsal ölçek ekonomilerine bağlı olarak firmanın verimliliği

 69. Ölçek Ekonomileri Kuramı

  Ülkeler her bakımdan aynı olsalar bile, her ülke içsel ekonomilerin geçerli olduğu malları d

 70. Ölçek Ekonomileri Önsavı

  Ölçeğin genişlemesiyle birlikte marjinal ve ortalama maliyetlerin azalmasına bağlı olarak ver

 71. Olgun Ekonomi

  Nüfus artış hızının düştüğü ve ulusal gelirden sermaye birikimine ayrılan pay azalırken

 72. Orman Ekonomisi

  Doğanın en zengin kaynaklarından biri olan ormanın, bilim ve tekniğe dayalı bir düzen içinde

 73. Para Ekonomisi

  Değişim aracı olarak paranın kullanıldığı ekonomi. krş. takas ekonomisi

 74. Para Ekonomisi

  Takas yoluyla değişimin yerini para ile değişimin aldığı ve böylece üretimin çok geniş ö

 75. Piyasa Ekonomisi

  1. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın

 76. Planlı Ekonomi

  Güdümlü ekonomi ve karma ekonomilerde kaynak dağılımının iktisadi planlama ile yapıldığı

 77. Saf Ekonomi

  İktisadi yaşamı dış koşullardan soyutlayarak iktisadi olguların biçimsel özelliklerini yeni

 78. Savaş Ekonomisi

  Savaş döneminde veya savaş çıkma olasılığının bulunduğu durumda iktisadi kaynakların, sa

 79. Serbest Piyasa Ekonomisi

  Hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale etmediği piyasa ekonomisi türü. krş. g

 80. Takas Ekonomisi

  Malın malla değişimine dayanan, değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı ekonomi.

 81. Toplumsal-ekonomik Biçimleniş

  Toplumların tarihsel gelişimleri boyunca üretim biçimiyle belirlenen kimi düzenlenişlerden ge

 82. Ulusal Ekonomi

  Bir ülkede mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerç

 83. Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası

  Üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelerin iktisadi gelişmelerine katkıdaMesaj / Bildirim Gönderin